alfabetisch register jaargangen 1989 tot en met 1998

advertisement
ALFABETISCH REGISTER JAARGANGEN 1989 TOT EN MET 1998
(en van 1999 t/m nummer 123)
WAPITI
VAN A TOT Z
Dit register is zo samengesteld
dat je bijna altijd zult vinden wat
je zoekt. Tenminste als het in
(jouw jaargangen van) Wapiti
beschreven is. Daarvoor staan
er als hulpmiddel veel adviezen
en verwijzingen in. Zo kun je
een plant, dier of ander
onderwerp op verschillende
manieren terugvinden. Bij een
plant of dier is dat belangrijk
omdat
elke
soort
vaak
verschillende
namen
heeft.
Welk woord of welke naam je
ook gebruikt, je vindt het (bijna)
altijd! Veel succes ermee.
Enkele aanwijzingen:
- achter het onderwerp staan het
nummer van het tijdschrift
(soms verschillende die door
een ; zijn gescheiden) en
vervolgens, achter een streepje,
de bladzijde(n);
- de letter ij (de lange ij mèt
puntjes) staat geschreven onder
de i, en niet op de plaats van de
griekse y (die geen puntjes
heeft);
- "diverse" of (afgekort) "div."
betekent
verschillende.
Bijvoorbeeld meerdere soorten
planten of dieren;
- "bijv" betekent "bijvoorbeeld";
- "e.a." betekent "en andere";
- "/" betekent "of";
- de namen van plant en dier
worden geschreven met een
kleine letter, behalve als er
sprake is van aardrijkskundige,
wetenschappelijke
of
persoonsnamen;
- wetenschappelijke namen zijn
alleen opgenomen wanneer
deze algemeen als Nederlandse
naam gebruikt worden. Of
wanneer er geen Nederlandse
namen zijn, zoals bij Coelacant
(vis) of Rafflesia (bloem);
- plant en dier zijn zoveel
mogelijk
genoemd
onder
volledige
namen,
bijv.
"Siberische tijgers";
- wanneer een bladzijdenummer
staat achter een onvolledige
naam, in dit voorbeeld gewoon
de naam "tijger", dan is dat vaak
een korte tekst. Daarin is het
onbelangrijk of onduidelijk om
welke soort tijger het gaat. Of
het is juist een langere tekst
waarin verschillende soorten
tijgers worden besproken. Dan
staat er vaak het woordje
"diverse" achter, bijvoorbeeld:
"tijgers, diverse" (of afgekort
"div.");
doorgaans
zijn
ook
verwijzingen aanwezig die je
helpen herinneren in het register
niet alleen te zoeken naar
"tijger".
Er
staat
dan
bijvoorbeeld "zie ook Siberische
tijger,
Bengaalse
tijger,
enzovoort";
tentoonstellingen, musea,
parken en dierentuinen vind je in
je register alleen terug als er
daarvan in Wapiti algemene
beschrijvingen
staan.
Dat
betekent als er niet iets
geschreven is over bijv. tijdelijke
tentoonstellingen. Of over een
pas geboren olifantje. Want als
jij het register gebruikt kan dat al
wel weer héél lang geleden zijn:
de tentoonstelling bestaat dan al
niet meer en het pas geboren
olifantje kan al lang groot zijn!;
- ook boekbesprekingen en de
onderwerpen
van
de
verzamelkaarten
ontbreken
meestal in het register;
- niet elke ergens in Wapiti
genoemde soort staat in het
register. Vaak zijn alleen
soorten genoemd die in een
bepaald artikel echt belangrijk
zijn, bijv. die veel ruimte krijgen:
veel tekst, veel of grote
afbeeldingen. Waar informatie
bij een genoemde of afgebeelde
soort beperkt is is vermelding in
het register soms niet de
moeite, omdat dit alleen zou
leiden tot lange pagina-opgaven.
De keuze een soort wel of niet
in het register op te nemen is
niet makkelijk. Zo staan er wel
eens hele kleine stukjes over
plant- of diersoorten in Wapiti,
terwijl over diezelde soorten
eerder al veel grotere stukken
geschreven
zijn.
Maar
misschien was jij toen nog niet
geabonneerd...! Soms kun je
daarom tòch wel zo'n soort met
weinig informatie terugvinden.
Heel soms ook omdat de foto zo
mooi is, en omdat je hem dan
met die foto kunt (leren)
herkennen. Dat laatste is vooral
zo als het om soorten gaat die in
ons land in het wild voorkomen.
Of soorten waarvan je wel eens
leest of hoort, zonder echt te
weten hoe ze er uit zien. Zo
helpt Wapiti je ook bij het leren
herkennen van die planten en
dieren!
Als een artikel over één soort of
onderwerp
twee of
meer
bladzijden lang is staat het
bladzijdenummer daarvan in
scheve lettertjes. Dat zijn vaak
de hoofdartikelen waarin veel
foto's en informatie staat. Moet
je een werkstuk maken over een
onderwerp dan kun je het beste
eerst
die
hoofdstukken
opzoeken! Moet je een mooie
afbeelding hebben dan heb je
daar ook vaak de grootste keus.
Harry Holsteijn, Groningen.
A
aal, zie "paling, palingtrek" en
"glasaal"
aalbessensiroop, doekaart 10627
aalscholver 1-27; 50-48; 56-23;
61-29; 62-22;
ook
"koningsaalscholver",
"Galapagos-aalscholver" e.a.
aalscholver als visser 61-29
aanleggen van een vijver 44-36
aardappel, plant en nut 3-18;
109-32
aarbei 117-23
aardbeikikker 64-30
aardbevingen 96-34
aarde van binnen 96-32
aarde
van
boven,
zie
"satellietbeelden"
aarde en zon 37-20
aardhommel 44-46
aardmagnetisme 96-35
aardmannetjes zie "stokstaartje"
aardpeer 109-35
aardpiramide 92-30
aardspin 111-36
aardvarken 33-19; 60-10
aardwarmte-energie 51-18
aardwolf 33-19
aardworm, zie "regenworm"
aasgier ("eiersmijter") 30-12
Abessijnsewolf zie "Ethiopische
wolf"
achtarm, zie "octopus"
Acacia, Afrikaanse 67-34; 83-29
Acacia en giraffe 67-35
Acacia en mieren 67-34
adder, zie "gewone adder",
"aspis-adder",
"grijpstaartadder", e.a.
adder-vergif 4-12; 67-46; 71-36
adelaarsvaren 48-32
adélie-pinguin 53-30; 91-4
ademhaling 89-18
admiraalvlinder, zie "atalanta"
adoptie van natuur door scholen
68-40
adrenaline 121-18
Aepyornis, struisvogel 92-37
afgekeken van de natuur 50-16
afgietsel van fossiel maken 9534
africhten van een veulen 68-18
Afrikaanse grondeekhoorn 83-29;
97-48
Afrikaanse monarchvlinder 4329
Afrikaanse olifant 62-47; 64-4; 7124,25; 89-41
Afrikaanse rat 87-27
Afrikaanse wilde hond 54-37
afvalscheiding 41-12; 63-38; 7427; 93- 31; 100-30
agaat 89-12
agame,
hagedis,
zie
"lierkopagame" e.a.
Agave 31-34
agressieve honden 108-38
agrimonie, zaad 27-22
ahornstroop,
zie
"suikeresdoorn..."
Air Bud, basketballende hond
110-45
akelei 26-27
akkerchampignon 61-11
albatros 40-16; 53-34; 92-24,25;
97-4
ook
"reuzenalbatros",
"wenkbrauw-albatros",
"mallemokken" e.a.
albino, albinisme 14-40; 55-42;
66-10,13
algen(wier) verzamelen 94-38
alk, zeevogel 33-34
allergie en jeuk 104-36
allergisch
voor
dieren,
zie
"dierenal-lergie"
alligator,
zie
"Mississippialligator"
alligator-baby 109-48
alligatorschildpad 54-14
alpaca, zie bij "vicuna"
alpenkauw 77-35
alpenkraai 77-35
alpensneeuwhoen 89-41
alpenwatersalamander
33-22;
46-32
alternatieve energievormen 5114
amandel 5-29
Amazonewoud 72-27
Amerikaanse kitvos 29-11
Amerikaanse nerts, mink 51-10
Amerikaanse schaarbek 78-27
Amerikaanse zeearend 22-48; 6416; 105-36
amfibieën, diverse 33-22
ook "gifkikkers", "gewone pad"
e.a.
ammonieten 96-40
Ampelosaurus, dinosaurus 5220
ampullen van Lorenzi 106-7
anaconda, reuzenslang 13-11;
28-13
ananas als kamerplant 1-19
Andesbeer, zie "baribal"
Andescondor 23-4
anemoonvis 22-24; 79-27; 10310
angel van honingbij 59-20
angora-geiten 54-32, 69-28
angora-konijn 61-31
angst zie "bang zijn"
Ankylosaurus, dinosaurus 45-28
Antarctica, zie "Zuidpool"
ook "toendra", "poolexpeditie"
e.a.
anti-gif centrum 71-37
antilope 57-17
Antwerpse Zoo 42-42; 78-45
apebroodbomen, zie "baobabs"
apen, diverse 1-30
ook
"berggorilla",
"chimpansee" e.a.
Apenheul Apeldoorn 81-44
appel 16-28; 35-32
ook "fruit uit eigen regio"
appelgebakje maken, zie doekaarten
appelvink 27-11
april 1-46; 23-46; 34-46; 45-46;
56-46; 115-23
Aqualutra, Otterpark, Leeuwarden
61-41; 74-44
aquaria Artis, zie "Artis"
aquarium 11-40; 73-32
ook
"slootaquarium",
en
"aquariumbioloog"
"aquariumbioloog" (verzorger)
55-34
aquariumverzorging 106-14
aquariumvisjes
kweken,
zie
"kweken van aquariumvisjes"
ara (papegaai) 29-12; 32-48
ook "hyacint-ara"
arabieren, Arabische paarden
25-4
Arcen,
kasteeltuin,
zie
"kasteeltuin van Arcen"
archeologie onder water, zie
"onderwaterarcheologie"
Archeopteryx,
vogelachtige
dinosaurus 45-26
(ook Hoatzin)
arend 72-48
ook
"steenarend",
"Amerikaanse zeearend", e.a.
arendwachter Jean-Michel Billet
69-14
aronskelk 12-43,47
astma 115-30
Artis, dierentuin 1-44; 7-45; 32-42;
38-40; 86-42
artisjok, bloem-groente 15-33
asiel voor vogels/egels, Kampen
55-44
aspis-adder 4-14
astrologie (sterrenwichelarij) en
astronomie
(sterrenkunde)
111-14
astronauten 100-40
astronautenkamp,
spel
en
realiteit 120-18
astronomie 90-9; 111-14 Zie ook
vallende sterren, planeten,
sterren e.a. onderwerpen
atalanta 38-46; 57-22; 90-21
Atlantis, verloren stad 101-18
atollen 99-18
auerhoen 45-19; 56-21; 76-11
augustus 71-43; 119-23
Australië, dierenleven 87-28
Australopithecus, prehistorische
mens 91-22
auto van de toekomst? 91-9
avondrood, olifantsvlinder 4740,47
aye-aye, zie "vingerdier"
Aziatische olifant, zie "Indische
olifant"
B
baard in je keel 101-9
baardmannetje 1-27
baby in ontwikkeling 102-10; 11514, 115- 31
bacterieën 105-44
bacteriën en virussen 119-16
baleinwalvissen 14-14; 65-8
ook "blauwe vinvis", "bultrug"
e.a.
ballonvaart 114-4
baltsgedrag van vogels, zie
"pronkende vogels"
bamboe 77-22; 101-40
ook
"reuzenbamboe",
"reuzenpanda"
bamboe-mondharp maken 10611
banaan 63-12
Banc d'Arguin, Afrika 20-40
bang zijn 121-16
baobabs, apebroodbomen 6514
baribal, Andesbeer 80-10
barometer en luchtdruk 99-38
basterdsatijnvlinder 32-43,47
bataat 1-21
baviaan 40-40; 52-40,47; 81-18
ook "mantelbaviaan"
bedplassen, bedplasser 113-41
bedreigde dieren, diverse 70-11;
88-22
ook
"uitgeroeide/-gestorven
dieren" en spell en kaarten
(hieronder)
bedreigde dieren, spel 88-22
bedreigde dieren, kaarten.
Vanaf no. 111
Bengaalse tijger 113-27
berggorilla
chimpansee 116-19
dolfijnen 112-27
exotische duiven 112-27
gewone/Europese otter 116-19
Griekse landschildpad 116-19
grijze zeehond 111-25
Indische/Aziatische
olifant
116-19
jaguar 114-23
leeuwaapje 111-25
lemuren 112-27
neushoorns 114-23
ooievaar, witte114-23
otter, zie "gewone/Europese
otter"
papegaai 111-25
Poitou-ezel 113-27
przewalskipaard 112-27
sneeuwluipaard 111-25
tapir 115-27
tonijn 113-27
vale gier 113-27
walvissen114-23
witte (mensen) haai 115-27
wolf 115-27
beekforel 112-38
Beekse Bergen Safaripark, zie
"Safaripark Beekse Bergen"
beenderen,
zie
"botten,
beenderen"
beer, zie "beren, diverse"
beestjeszuiger maken 46-40
behangersbij 62-18
bekerplanten,
vleesetende
planten 7-19
Bellewaerde, park 93-38
Benoit
Goossens,
pandaonderzoeker 101-17
beloega 32-14
Bengaalse of koningstijger 33-4;
113-27
bereklauw,
zie
"reuzenbereklauw"
beren, diverse 80-10; 121-23
ook
"wasbeer",
"ijsbeer",
"bruine beer" e.a.
berenbos, Rhenen 80-44
bergbeklimmen 99-35
bergen 25-26; 32-22; 75-29
bergen, plant en dier 32-22
berggorilla 9-24; 49-43; 55-4; 6526; 115- 27
berggorilla's in oorlog 65-26
bergrivierensport 114-18
bergtapir 56-35
berkenbladroller, kever 47-46
beroepen
met
dieren,
zie
"dierenberoepen"
en
per
beroep
bessen, noten 5-24; 39-46
bestuiving 13-24; 28-24; 58-24;
78-14
bestuiving van orchideeën 58-24
beugel in je mond 109-39
bever 9-45; 23-36,40; 108-4
beverrat 71-28
bewegende planten, zie "planten
bewegen"
beweging bij planten, zie "planten
bewegen zich!"
bezoekerscentra, zie namen zoals
"Corversbos"
Biesbosch 9-45,46; 23-40
bietsuiker, zie "suikerbiet, ..."
bidsprinkhaan 14-28; 43-14; 5143,46; 80- 18; 85-40; 89-32;
bij, zie "honingbij", "hommel" e.a.
bijeneter 68-26; 81-13; 82-21;
91-4
bijenhouder of imker (imkerij), zie
"honingbij"
bijenorchis (Ophrys) 14-22; 58-24;
91-32,37
Bijentuin Schildehof 13-46
bijtende honden 108-38
bijtschildpad,
zie
"alligatorschildpad" of "echte
bijtschildpad" e.a.
bijzondere/oude bomen 18-28
Billet, zie "Jean Michel Billet"
bilzekruid 26-24
bio-energie,
zie
"energiealternatieven"
biogas,
zie
"energiealternatieven"
biologische klok 96-36; 109-20
biotoop 97-19
Birdlife
International,
vogelbeschermingsorganisatie
47-42
Birute Galdikas, onderzoekster
24-30
bitterzoet 26-28
bizon, zie "Noordamerikaanse
bizon" e.a.
blaaswier 72-26
bladeren van bomen 38-34
bladeren drogen, zie "drogen van
plantendelen"
bladeren tekenen 7-40; 17-34
bladgroen 2-20
bladsnijder/parasolmier 35-16,22;
62-22; 84-18
bladval, herfst 7-40; 38-34; 62-18;
100-16
bladvis 57-22
bladwesp 16-43,47
blauwborst 1-29
blauwe bosbes 5-26
blauwe gifkikker 64-30
blauwe haai 5-7
blauwe kiekendief 57-4
blauwe pauw 56-18; 66-32
blauwe plekken 95-21
blauwe reiger 27-13; 33-43,47;
54-20; 106-16
blauwe reiger in de stad 54-20
blauwe vinvis 14-12; 34-32; 5721; 65-6; 115-6
blauwvoet jan van gent 20-29;
41-16
blauwvoetrotspelikaan,
zie
"blauwvoet jan van gent"
Blijdorp, Diergaarde 27-42; 31-42;
60-41
blindenhond, zie "geleidehond
e.d."
bloed, bloedsomloop 74-18
bloedhond,
zie
"Sint
Hubertushond"
bloembestuiving,
zie
"bestuiving"
bloembollen, zie "bollen, knollen
en wortelstokken"
bloemen, bouw/bestuiving 13-24
bloemen drogen, zie "drogen van
plantedelen"
bloemenklok, zie "tijdstip van
bloei"
bloemkool 62-42
bloemloze planten, zie "varens"
blusvliegtuig en piloot 95-41
boa constrictor 28-13
ook "groene hondskopboa",
"anaconda", e.a.
bodemdieren, lokken, zoeken,
bekijken 46-36; 103-21
bodemonderzoek,
doekaart
110-23
boerderijspel 116-22
boerderijvakantie 78-28
boerenkool 62-42
boerenzwaluw 12-24; 13-33; 2711; 79-4
bof, kinderziekte 92-12,15
boktor 24-43,47; 60-22
bollen in huis in bloei 30-36
bollen, knollen, wortelstokken
30-32
ook
"voorjaarsbloeiers",
"stinzeplanten" en soortnamen
bomen 12-34; 18-28; 32-12; 4430
bomenarchief 18-44
bomenstichting 18-44
bomen, de grootste en dikste 1831,33; 44-30
bomen, meten (hoogte) 49-28,
69-41
bomen, opbouw van kroon en
stam 32-12
bomen planten, zaaien of stekken
12-36; 22-30; 33-36; 54-40
bonen, div. soorten 112-34
bonobo's,
zie
"dwergchimpansee"
bonsai, mini-bomen 97-10
bontbekplevier 91-31,36
bonte mantel, schelp 106-33
bonte strandloper 15-16
boomkangoeroe 59-14; 123-34
boomkikker 13-48; 20-43; 33-24;
67-48; 74-22; 86-48; 100-48;
119-16
boomklever 52-39; 60-21; 7313; 120-35
boomknoppen 22-32,41
boomkruiper 60-19
boommarter 30-14
boommiereneter,
tamandoea
84-40
boomschorsgekko 86-40
boomstam (opbouw) 8-28; 3212
bootsmannetje, ruggezwemmer
3-38; 52-38
bordercollie, hond 84-12
bos, geen leven zonder bos 5513
bosanemoon 11-19; 66-41
bosbes, zie "blauwe bosbes"
e.a.
Boschplaat, Terschelling 15-46
bosgeelster 11-18
'bosmens', zie "orang oetan"
bosmieren, zie "rode bosmieren"
bosmuis 12-43,47; 26-6; 60-17;
64-20; 120-35
bosrank, zaad 27-21
bosschilderij maken, doe-kaart
109-21
bostulp 56-46
bosuilen 44-43,47; 78-48; 109-4
botbreuk of gipsverband 99-41;
115-19
boterbloem 26-28
Botrange,
natuurpark,
zie
"natuurpark Botrange"
botten, beenderen 115-15
botten, proefjes 115-20
"bottenbreker", zie "lammergier"
Boudewijnpark, zie "dolfinarium
Boudewijnpark"
braakballen uitpluizen 6-10
braakrussula, paddestoel 61-9
bramen 5-26
bramen, jam maken 120-24
brandgans 3-42; 113-43
brandnetel 31-32; 57-27; 90-18
brandnetel en vlinders 90-19
breed(bladig) longkruid 56-46
breedlip- of witte neushoorn 7042
brem 26-24
bremraap 19-25
brilbeer 80-10
bril dragen ???-??
brilslang 13-14; 57-23
bromvogel
zie
"zuidelijke
hoornraaf"
bron, bronwater 57-12
brons eekhoorntjesbrood 73-40
bronzoeker zie "wichelroedeloper"
brood bakken, zelf-doen 118-25
bruine beer 21-48; 34-48; 63-26;
80-4; 88- 4
bruine
beer,
hulp
na
gevangenschap 51-40; 88-4;
102-37
Ook "berenbos, Rhenen"
bruine kikker 66-46; 77-29
bruine rat 23-18; 25-43,47; 56-4;
80-33
bruinvis 2-45
brulkikker 43-41
BSE, zie "gekke koeienziekte"
Buddleia 13-44
buffelpikker zie "ossepikker"
buideldieren, diverse 35-4; 4618
ook "koala", "kangoeroes,
diverse" e.a.
buidelmarter 87-31
buidelmees 35-12; 76-11
buidelmuis 35-11
buidelwolf 20-12
buikpijn 100-35
builen 95-21
buizerd 20-43,47; 27-11; 58-30
bultrug 14-13; 24-24; 65-4; 84-4
bunzing 66-4
Burgers Zoo 23-42
C
cacao 8-32; 75-34
cacaoboom 8-32
cactussen, div. 90-10
ook "zuilcactus" e.a.
Calcium, bouwstof 115-18
caleidoscoop, zelf maken 11026
Californische condor 56-44
Camargue, gebied 103-38
Camargue-paarden 25-8
camouflage
bij
dieren,
zie
"'onzichtbare' dieren"
Canadees stekelvarken 81-13
cañoning, bergrivierensport 11418
cantharel/hanekam, paddestoel 619; 61-10; 73-40
capibara of waterzwijn 72-29;
92-27
caracal 62-13
carambol, vrucht 99-8
casuaris, zie "helmcasuaris"
cavia 14-40; 79-36
cerviduct, zie "wildviaduct"
CET, Central European Time, zie
"klok kijken"
champignons kweken 51-30
cheetah, zie "jachtluipaard"
chimpansee 37-4,41; 87-11; 10416; 116- 19; 119-6
zie ook "dwergchimpansee"
chimpansee, taalvirtuoos 119-6
chimpansee terug in het wild
104-16
chinchilla 29-41; 89-34
chirurgijn-/doktersvis 76-11
chlorophyl, zie "bladgroen"
chocola/chocolade, 110-16
ook "cacao"
cicaden, insecten 48-16
cichlide, vis 73-34
ook "duivelscichlide"
cipres, naaldboom 49-29
circuspaarden,
zie
"stuntpaarden"
citroensap als inkt 98-38
Cleistocactus, cactus 63-22
clownsvis, zie "anemoonvis"
Coastwatch Europe, onderzoek
11-45; 15-40
coati/koati, zie "neusbeer"
cobra 69-12; 96-28; 105-17,19
cobra en mangoeste 69-12; 9628
coca-kola noten 104-25
Coelacanth (levend fossiel) 5224
Coloradokever 47-32; 109-33
composieten
zie
"samengesteldbloemigen"
Compsognathus,
dinosaurus
52-14
condor, zie "Andes-condor" en
"Californische condor"
continentenverschuiving 98-6
Conventie van Washington 7126
corona, zonnekrans 118-42
Corversbos 14-46
Corythosaurus, dinosaurus 52-7
courgette, vrucht 91-11
Cousteau,
Jacques-Yves
Cousteau
Cousteau,
oceaanpark,
zie
"Oceaanpark Cousteau"
cowboy 103-38
Creutzfeld-Jakob,
zie
"gekke
koeienziekte"
cyclamen, zaadverspreiding 8034
cyclops/cycloop, eenoogkreeftje
80-13
D
daas, stekende vlieg 59-14; 7135
dadel (palm) 1-20; 9-16
dagpauwoog 2-44; 90-19; 9134,38; 105-24
dagen
nachtvlinders
vergeleken 81-4
dagvlinders, diverse 2-24; 4-24;
81-4
zie ook namen van vlinders,
en "kweken van vlinders"
damhert 18-48; 97-36; 122-37
darmen en spijsvertering 80-14
das 3-33,47; 28-4; 59-14; 65-47;
75-27; 124-?
zie ook "Das en boom,
stichting"
Das en boom, stichting 3-44; 444; 17-44; 84-20
december 30-46; 41-46; 123-23
degenkrabben 80-13
denappelskink,
zie
"pijnappelskink"
denneprocessierups 80-27
den vol leven (poster) 49-23
desman, zie "Pyrenese desman"
diamant-ratelslang 32-9
diepzee-onderzoek 43-34
zie
ook
"oceanen"
of
"oceaanleven"
diepzee-vissen 50-22; 105-28
zie ook "diepzee-onderzoek" of
"oceaanleven"
dierenalfabetpuzzel 96-42
dierenallergie 10-40
dierenarts (voor kleine dieren) 3422; 98- 40; 109-40
ook "veearts" (voor grotere
dieren)
dierenbeelden/-mummies
in
Egypte 119- 32
dierenberoepen 117-18 en per
beroep
dierendag, werelddierendag 9722; 120- 40
Dieren in huis, rubriek op blz. 27,
vanaf Wapiti 64
dieren kijken, zie "kijken naar ..."
dierentuinen/-parken e.a., zie
"Ouwehand", "Blijdorp", "Artis"
e.a.
dierentuinfotograaf 84-42
dierentuinfoto's, wedstrijd 87-24
diersporen 9-20; 64-38; 89-22;
112-16; 121-32
zie ook de rubriek "net weg"
van tijdschrift nummer 1 tot 34
Dilophosaurus, dinosaurus 5216
Dif, zie "Georges Dif, ..."
dinosaurus(sen) 10-44; 33-42; 4524; special: 52; dossier: 98-4
baby-dino Scipionyx s. 116-4
Europese dinosuarussen 5222
fossielen van dinosaurussen
52-18
maken
van
dino's.
van
klei/gips 52-34
mini-nazaten uit onze tijd, zie
"groene leguaan"
modelleren met fossielen 5220
dinosaurus-moeder 104-4
dinosauriërs-spel 98-21
tijdgenoten van dinosaurussen
52-24
uitsterven, verklaringen 52-26
ook
Tyrannosaurus,
Triceratops e.a.
Diplodocus, dinosaurus 52-17
distelvlinder 2-24; 57-22
doe-artikelen, zoek per onderwerp
of bij doe-kaarten
doe-kaarten,
uitneembaar.
Vanaf no. 99
aalbessensiroop maken 10627
appelgebak maken 101-21
bergwandelen 110-23
bodemleven zien 103-21
bodemonderzoek 110-23
boomschors afdrukken 110-23
bosschilderij maken 109-21
edelhert geluid opnemen 10921
gebergte-plooiing 99-21
gezichtsbedrog 100-21
gipsafdruk maken 99-21
gras onderzoeken 108-19
huisjesslakken 108-19
hyacint opkweken 99-21
kaartenstandaard maken 9921
kompas maken 102-19; 10921
kurkbloempotjes 104-23
maskers maken 101-21
mijten onderzoeken 110-23
mirabellen (pruim) eten 108-19
neerslag meten 108-19
paaseieren maken 103-21
papier maken 104-23
parfum maken 104-23
radijs zaaien 102-19
reukboompje maken 102-19
rotspoeltjes bekijken 106-27
sporenafdrukken maken 10921
straalvliegtuig nabootsen 10321
verrekijker gebruiken 102-19
vetbol maken 100-21
vogelveren verzamelen 106-27
vliegenmaden opkweken 10121
sinaasappelpit zaaien 100-21
tochthond maken 100-21
water splitsen 101-21
zonnebloem zaaien 103-21
doktersvis,
zie
"chirurgijn/doktersvis"
dolfijn (en mensen) 2-34; 42-28;
48-26; 54-12; 59-4; 95-4; 10527; 112-27; 118-4
ook
"beloega",
"Gangesdolfijn" e.a.
dolfijnvriendelijk 50-43; 54-12
Dolfinarium Boudewijnpark 15-43;
22-43; 36-42; 59-12
Dolfinarium Harderwijk 22-43;
36-42
dolphine-safe,
zie
"dolfijnvriendelijk"
doodshoofdaap 1-35; 83-18
doodshoofdvlinder 40-11; 10935
doodtij, dode vloed 102-14
doornappel 26-22
doornwants 105-21
dorst, drinken 118-20
draaihals 59-14
draaikever, zie "schrijvertje"
draak, sterrenbeeld 94-9
driedoornige stekelbaars/stekeltje
1-38; 3- 46; 35-43,70
drieteenmeeuw 33-35; 45-20
drijvende planten 2-14
drinken, dorst 118-20
drinkwater 78-13
drogen van plantedelen 4-38; 1734; 38- 34; 74-40; 102-23
dromedaris 7-4; 57-23; 61-29,48;
105-22
dromen 112-14; 123-33
Dromeosaurus, dinosaurus 52-7
droogboeket maken 93-36
drooghoutboorder, kever 60-20
drugs 120-14
druipsteen(grot) 28-14; 62-17;
87-33
druiven, zie "wijnstok"
duikboot 111-33
duiken 82-30
duikerwants 3-38
duindoorn 39-46
duinhagedis, zie "zandhagedis"
duinplanten 70-22
duinwoestijn 104-32
duitse herder 32-32
duivelscichlide, vis 65-45
duiven, zie "postduif", "trekduif",
"witte duif" e.a.
duizendpoot 19-17; 21-25; 46-38;
60-19
dwerg- en reuzengroei 91-15
dwergchimpansee 50-42
dwerghamsters 42-21
dwergkonijn, huisdier 119-36
dwergmangoesten 74-22
dwergmiereneter 67-18; 88-11
dwergmuis 5-10; 118-29
dwergmuismaki, half-aap 44-21
dwergspitsmuis 116-5
dwergvleermuis 16-25
E
eb en vloed 6-29; 58-17; 95-18;
102-15
echolocatie/echopeiling,
zie
"sonar"
echte bijtschildpad 54-14
Ecomare, Texel 15-46; 26-42; 7244; 81- 42
edelhert 6-32; 15-43,47; 36-40;
73-28; 96- 24,25; 109-21; 12237
edelweiss 66-14
eekhoorn, zie "rode- gewone of
Europese
eekhoorn",
"grondeekhoorn",
"suikereekhoorn", e.a.
eekhoornopvang, Stichting 7742
eekhoorntjesbrood, paddestoel
61-9
eendagsvlieg, zie "haft"
eendemosselen 3-42; 63-44;
87-27
eenden, diverse 49-16
eenhoornmestkever 25-23
eerste hulp bij dieren 67-30
eetbare
paddestoelen,
zie
"champignons kweken"
eetwijzen van insecten, zie
"monddelen van insecten"
egel 22-18,41; 45-4; 85-40; 11042; 121- 23
egelhuis 22-23
egel, opvang/-winterslaap 11042
egelopvangcentrum 22-41
egelvis 71-33; 79-22; 90-12
egelvriendelijke tuin 45-12
Egyptische dieren en beelden/mummies 119-32
EHBO bij dieren, zie "eerste hulp
bij dieren"
eieren, proefjes, zie "proeven
met eieren"
eidereend 75-27
eieretende slang 81-40
eik, vol leven 60-14
zie ook "zomer- en wintereik"
eikebladroller 60-22
eikelboorder,
kever,
zie
"hazelnootborder"
eikelmuis 19-46; 50-4
eland 16-10; 122-4
elastiek, knutselwerk 107-37
electrolyse, zie doe-kaart "water
splitsen"
electronenmicroscopie 85-15
electrostatisch 111-32
El Niño, warme zeestroom 11614
Elysia viridis, zeenaaktslak 10717
emelt, larve van langpootmug
46-39
energie-alternatieven 51-14
zie ook "zonne-energie" en
"zonne-collector maken"
enten van cactus 90-10
enten van fruitbomen 43-27
enzymen 80-14
equinox 102-15; 103-39
erosie, zie "verwering ..."
erwten, soorten 112-35
esdoorn, zaad 27-21
eten om te leven 115-34
Ethiopische wolf 120-4
Europa, landschap, plant en dier
46-9
Europees
jaar
van
natuurbehoud 66-40
Europees
natuurbeschermingsjaar 66-41
Europese dinosaurussen 52-22
Europese moerasschildpad 1912; 31-16; 71-32
Europese nerts 51-4; 97-29
Europese rivierkreeft 99-16
Europlanetarium Genk 71-45
everzwijn, zie "wild zwijn"
exotische duiven 112-27
exotisch fruit 99-8
ezel 68-44; 77-19; 80-36
F
falabella, mini-paardje 61-31
'farao-dieren' 119-32
fasen van de maan 101-13
februari 21-46; 32-46; 43-46; 5446; 65-46
federatie van kinder- jeugd en
gezinsboerderijen 85-20
fennek, soort woestijnvos 29-6
fietsen 119-30
fijnspar 41-46; 49-29
fitreren van water, zelf doen
109-27
flamingo 27-12; 33-48; 34-16; 6413; 73- 48; 103-42
fluitjes maken 15-34
foetus, zie "baby in ontwikkeling"
forel 80-31; 112-38
Fort Oelegem 16-46
fossielen, afgietsel maken 9534
fossielen
onderzoeker,
zie
"paleontologie/-loog"
fotograferen,
zie
"natuurfotografie"
fotosynthese 97-33
fotowedstrijd 84-44
frambozen 5-26
Frans Lanting, natuurfotograaf
101-42
fregatvogels 56-19
fret 66-10
fruitbomen enten, zie "enten van
fruitbomen"
fruit uit de tropen 1-18
fruit uit eigen regio 35-32
zie ook "bessen, noten" e.a.
fuut 27-17; 33-46; 91-5
ook "zwanenhalsfuut" e.a.
G
gaasvlieg 36-43,47
gaffelbokken 60-38
Galapagos-aalscholver 20-30
Galapagos-eilanden 20-24
Galapagos-/ zeeleguanen 2024; 86-34
Galapagos-pinguin 20-29
galappel 14-43,47; 60-42; 73-42
Galdikas, zie "Birute Galdikas"
Galileo, ruimtesonde 92-4
gallische wesp 5-14
galwesp 14-43,47
Ganges-dolfijn 59-9
ganzen als wintergast 123-41
ook "brandgans", "grauwe gans" ,
"rietgans" e.a.
ganzen in het Zwin 113-42
ganzenmoeder,
kuikens
opgevoed door mens 50-12
garnaal (steurgarnaal) 74-48
gaviaal, soort krokodil 65-34;
77-21
gebarentaal 119-12
gebergtenplooiing, zie doe-kaart
geboorte van kuiken 1-15
zie ook bij "struisvogel"
geboorte van veulen 36-26; 5731
geelbuikvurpad 102-18
geelgerande waterkever 3-37; 5340,47
geelkopgifkikker 64-29
geelkuifkaketoe,
zie
"grote
geelkuifkaketoe"
gehakkelde aurelia 43-14; 50-46
geheugen 108-10
gehoor bij mens en dier 93-4
geiser,
stoom-/warmwaterbron
79-16
geit, zie "huisgeit", "angorageit",
"Veluwse geit" e.a.
geitemelk en dergelijke 69-28
gekke koeienziekte 97-35
gekko 6-22; 45-14; 57-23; 84-39
gelada's, grasetende apen 47-4
gekuifde papegaaiduiker 113-48
geleidehonden e.d. 81-14, 93-4
gele kwikstaart, zie "grote gele "
gele lis, oeverplant 3-41
gele morgenster 37-32
gele plomp 2-16
gele stekelzwam, paddestoel 618; 73-40
geluiden nadoen 2-46
geluiden van mens en dier 8128
geluidhinder, zie "geluid opmeten"
en "geluidsoverlast"
geluid opmeten 65-22
geluidsgolven, experiment 12236
geluidsoverlast 81-30
gember 121-26
gems en steenbok 76-30
geneesmiddelen 97-12
genetkatten 50-30
geoorde fuut 23-16
Geophagus, zie "duivelscichlide"
Georges Dif, onderzoeker 20-17
geraamte van mens, zie "skelet
van mens"
gerande oeverspin 17-27
gerbil, zie "woestijnspringmuis"
Gerendal
Valkenburg,
zie
"orchideeëntuin
Gerendal,
Valkenburg"
gerst 4-22
geschubde inktzwam, paddestoel
61-10; 73-41
gestreepte
tuinspin,
zie
"zebraspin"
getijden, eb en vloed 6-29; 58-17;
95-18; 102-14
geurende planten/bloemen 41-26;
59-38
geuren, in zakjes en flesjes,
bewaren 59- 38
gevaarlijke (vecht)honden 10838
gevlekte aronskelk 26-24; 70-38
gevlekte dolfijn, poster 64-24,25
gevlekte hyena 34-4; 64-8
gevlekte orchis 14-26
gevlekte scheerling 26-25
gewonde of zieke dieren zie
eerste hulp bij dieren
gewone adder 4-14; 26-7; 67-46
gewone/Europese haas 21-10;
22-43,47; 42-37; 72-5; 77-22
gewone/Europese otter 7-22; 4340,48; 53-12; 61-41; 74-4,44;
104-37
gewone octopus 29-30; 78-18
gewone pad 55-14
gewone strandkrab 69-36
gezichtsbedrog, zie doe-kaart
e.a
gezinsboerderij, zie "Neerhof,
Dilbeek"
gezinsleven bij dieren 122-14
gezonde voeding 98-34
gibbon 1-32; 57-22; 98-48; 10342
gieren, zie "lammergier" e.a.
gierzwaluw 58-46; 79-46
gifkikkers 64-28
ook "pijlgifkikker"
gifplanten, diverse 26-22
giftige planten, zie "gifplanten"
Gigantosaurus, reuzendino 9716
gilamonster, hagedis 87-27
Ginkgo 52-32
gipsafdrukken maken 9-22; 2232; 64-38; 99-21; 121-32
gipsverband 99-41
giraf(fe), diverse 11-22; 51-48;
71-4; 74- 24,25; 115-9
gitaar, zelf maken 112-19
glasaal 77-11 (ook "paling,
palingtrek")
glasbaars 62-22
glazenmaker, zie "libel(le)"
gletsjer 64-36; 90-32
glimworm of vuurvlieg 14-40;
38-4; 119-25
gnoe 34-32
Goodall, zie "Jane Goodall"
Goossens, panda-onderzoeker
101-17
gordeldieren, div. 33-20; 36-30;
37-14
zie ook "termieteneters"
gordelmol 84-30
gorilla,
zie
"berggorilla" en
"laaglandgorilla"
gouden gifkikker 64-30
gouden regen 26-24
gouden torren, diverse 25-20
goudhamster 8-18; 60-34
goudsbloem 37-32
goudvis 21-44
goudzoekers 99-32
Gould's varaan 87-30
graanklander 19-19
granen, diverse 4-20; 118-26;
gras 21-46; 115-13
gras in bloei 26-46
grasetende apen, zie "gelada's"
grasonderzoek, doekaart 108-19
grauwe gans 1-24; 113-44
grauwe kiekendief 27-37; 46-24
grauwe klauwier 27-11
Gravenvoeren, Voerstreek België
19-46
Greenpeace 1-45; 108-45
Griekse landschildpad 31-14;
116-19
Griend 9-44; 95-6
grijpstaart-adder 63-22
grijze rifhaai 106-4
grijze roodstaartpapegaai 29-15
grijze walvis 14-14; 34-33; 59-13
grijze zeehonden 34-41; 111-25
grizzlybeer, poster 73-24,25
grizzlyberen 44-14
groeien, opgroeien 91-12; 115-4
ook "baby in ontwikkeling"
groeirichting en -beweging, zie
"planten bewegen!"
groene hondskopboa 13-11
"groene
jongens",
rubriek
natuurorganisaties:
vanaf
Wapiti 81
groene kikker 2-46; 46-48; 7722; 119-42
groene knolamaniet, paddestoel
61-10; 73-41
groene krab, zie "strandkrab"
groene leguaan 52-14
groene mamba 74-32
groene sabelsprinkhaan 59-46
groene specht 17-16; 73-15
groene spitssnuitslang 13-14
groene vleesvlieg 47-34
Groeneveld, Kasteel, zie "Kasteel
Groeneveld"
groenlandse (slede)hond 77-5
groenling 10-43,47
groente kweken, zie "kweken van
groente"
groepsgedrag van div. dieren
81-36
grondeekhoorn 11-48; 42-41;
97-48
grondel op koraal 105-26
groot koolwitje 57-22
grootoorvleermuis 16-24; 98-28
grootoorvos 2-10
grote beer, sterrenbeeld 94-9
grote bonte specht 17-16; 73-12;
80-27; 120-35
grote geelkuifkaketoe 62-34
grote gele kwikstaart 80-24,25
grote heremietkreeft 112-20
grote hermelijnvlinder 43-15
grote keverorchis 14-26
grote koedoe 43-30
grote miereneter 33-18; 71-14
grote muggenorchis 14-27
grote sponszwam 73-41
grote stern 56-22
grote suikereekhoorn 35-11
grote textorwever, vogel 59-31
grote
watersalamander,
kamsalamander 34-41
grote wolfspin 17-28
grot-onderzoek, speleologie 6214; 111- 11
grot-salamander of olm 62-17;
100-38
grot-tekeningen 78-32
grotten (en dieren) 28-14; 32-42;
62-14
zie
ook
namen
van
grotbewoners
grotten en kristallen 87-32
grotten van Han 80-45
grotten van Neptunus 82-45
grove den 49-28
guanaco 7-4; 58-34
zie bij "vicuna"
guppy, visje 73-34
H
haagwinde, slingerplant 37-32;
42-26
haaien, diverse 5-4, 66-34
haaievinnensoep 64-26
haar 103-14
haarkwal 59-44
haarsterren 59-36
haas, zie "gewone-/Europese
haas", "sneeuwhaas" e.a.
haft, eendagsvlieg 3-39
hagedis, zie "zandhagedis" e.a.
hagedisvis 79-27
halfapen, zie "dwergmuismaki"
e.a.
Halloween 72-38; 122-25
hamerhaai 72-18
ook "haaien, diverse"
hamerkopvogel 90-27
hamster 5-43,47; 124-?
ook
"goudhamster"
en
"dwerghamster"
"Handige
handjes",
knutseltijdschrift 108-26
hanekam,
paddestoel,
zie
"cantharel"
harders, baarsachtige vissen
42-28
haren en vachten 8-34; 90-42
harlekijnspin, zie "zebraspin"
harlekijnvis, zie "anemoonvis"
Harrie-krant 71-28
hart, zie "bloed, bloedsomloop"
haver 4-22
haviksarend 69-15
hazelaar 32-46
zie ook "hazelnoten"
hazelmuis 17-43,47; 38-30
hazelnootboorder,
snuitkever
102-3
hazelnoot-eters, dierenkaarten
120-35
hazelnoten 5-24
zie ook "hazelaar"
hazelworm 36-14; 59-36
heckrund 1-28; 36-40
heggen aanplanten 21-27; 4036
heggen en bewoners 21-20; 4036
heggerank 26-23; 42-23
heidehoen 20-15
heikikker 33-23
heksenboter 105-35
helmcasuaris 35-48; 55-26; 6112
help de huiszwaluw, actie 25-40
zie
ook
"Nesten
voor
zwaluwen maken"
hemelse kleuren 92-32
herbarium maken, zie "drogen
van plantendelen"
herbarium van lentebloemen
102-23
herder, zie "duitse herder"
herdershond en kudde 84-12
heremietkreeft 112-20
herfstbladeren 74-40
ook "herfstkleuren", "drogen
van plantedelen"
herfstkleuren 7-40; 17-34; 38-34;
62-18; 88-27
herfsttijlloos 26-28
herfstwandeling, los boekje 8421; 85-21; 86-21
hergebruik, zie "recycling"
herintroductie 67-41
zie ook onder dierennamen
hermelijn 10-32; 42-43,47; 90-4;
92-46
hermelijnvlinder,
zie
"grote
hermelijnvlinder" e.a.
hersenen en zenuwen 96-12
hertenkeutels 64-13
herten, zie "ree", "damhert",
"edelhert" e.a.
hete bliksem, recept 63-39
hierogliefen, taaltekens 117-41
hik, de hik 112-11
hoatzin, vogel 40-11; 87-20
holen van Abîme 82-45
hommel-orchis (Ophrys) 14-25
hommels, diverse 44-46; 59-20
ook "aardhommel" e.a.
hond
als
redder,
zie
"reddingshonden"
en
'ontmijiningshond'
hond die mijnen zoekt 119-4
honden die gevaarlijk (kunnen)
zijn 108- 38
honden, diverse 28-36,43,47,48;
45-34; 46-40,47; 61-24; 70-4;
77-4; 121-48
ook ""Air bud", "wilde hond",
"sledehond", "reddingshond",
"Duitse herder" e.a.
hondenfokker 113-25
hondenhulp bij ongevallen 10438
honden kunstjes leren 118-38
honden opvoeden 45-34; 66-13;
70-4
hondenspelletjes 122-40
hondsdolheid 13-9; 34-40; 38-14
hondshaai 5-8
honing (maken), zie "honingbij"
honingbeer 80-11
honingbij 27-24,40; 47-35; 5916,20; 104- 26
honingbijen in musea e.a. 27-40
honinglimonade, zelf maken 5927
honing(pot)mieren 35-18; 67-32;
84-17
honingvogel, Moho nobilis 20-12
honingzwam 28-46
hoofdluis 101-36; 121-29
hooglandrund
zie
"Schots
hooglandrund"
hooiwagen 27-46
hoornaar, grote wesp 47-33
hoornadder 49-36
hoornblad, waterplant 3-40
hoornraaf
zie
"zuidelijke
hoornraaf"
hoornzwam, hoorn van overvloed,
paddestoel 73-40
hop, "poepvogel" 37-24; 65-45;
73-13; 108-14
Hortus Haren 17-46; 30-42; 4342
horzel-orchis (Ophrys) 57-27
houthakker van beroep 108-41
houtwallen als leefgebied 79-30
huid 90-12
huidademhaling 89-21
huidmondjes, stomata 97-32
huilen en lachen 95-12
huilen, pijn of verdriet 104-10
huisbok, soort kever (boktor) 1921
huisdieren, alleen thuis 107-38
huisdieren, diverse 85-34; 11436; 115-10
huisdieren die gestoken worden
94-40
huisdieren door selectie 61-28
huisdieren en beweging 77-12
huisdieren en dierenarts 109-40
ook "dierenarts"
huisdieren en hondenweer 10138
huisdieren en hun gezondheid
81-32
huisdieren en jouw gezondheid
62-38
huisdieren en ouderdom 89-30
huisdieren en rechten 90-36
huisdieren en spelletjes 103-40
huisdieren en vachtverzorging
110-40
huisdieren en vakantie 69-38; 7122; 82- 28; 83-16; 106-38;
117-36
huisdieren en voeding 115-40
huisdieren en warmte 71-22,
huisdieren en zomerkwalen 9440
huisdieren, gebaren 93-10
huisdieren in de klas 96-38
huisdieren in de stad 91-40
huisdieren inenten 80-40
huisdieren, keuze reu of teefje
120-38
huisdieren kiezen 72-40
huisdieren, kooien en hokken
74-38;
huisdieren,
opvoeding
en
wangedrag 79- 40
huisdieren, schoon houden 8740
huisdieren, tatoeeren 106-38
huisdieren, veiligheid in huis
102-32
huisdieren, verschillende in één
huis 111- 38
huisdieren, vogel aan je laten
wennen 113-38
huisdieren, wandelen met je hond
95-36
huisdieren, warm houden 88-32
huisdieren, wedstrijd 85-38
huisdieren, zindelijk maken 7618
huisdieren, zie soortnamen en
onderwerpen
als
"dierenallergie", "dierenarts",
en "huisdieren door selectie"
huisgeit 27-48, 69-26
huisjesslakken 25-38,46; 67-4;
doekaart 108-19
huiskat zie "kat/poes"
huislook, vetplant 32-24
ook "spinnewebhuislook"
huismijt 73-18
huismuis 17-4; 23-43,47; 30-48;
37-43,47
huismuis en witte muis 109-36
huismus 112-30
huisstofmijt 104-36
huis-tuin-en-keuken-dieren 1916
huisvarken, zie "varken (tam)"
ook "huis(kamer)vlieg" e.a.
huis(kamer)vlieg 19-18; 43-43,47;
53-43; 60-24
huiszwaluw 25-40
huizen van dieren, holen e.a.
47-14
hulst, wintergroene boom 26-27;
63-42
husky, hond 8-4; 77-4,24-25
hyacinth-ara 32-48
zie ook "papegaaien"
hyacint opkweken, zie doe-kaart
hyena, zie "gevlekte hyena"
hyenahond 69-18
hypofyse, hersenonderdeel 9114
I
ibis, zie "rode -" of "waldrappibis"
Idotea, zeepissebed 107-17
Iers mos, zeewier 56-29
Iguanodon, dinosaurus 52-23
ijs 9-32; 12-45; 18-10,34; 43-46;
64-32
zie ook "Noordpool" en
"Zuidpool"
ijsbeer 31-4,42; 63-24; 80-11; 9648; 105- 38; 111-4
ijsproefjes, zie "proeven met ijs"
ijstijden 64-36
"ijstijd-olifant", zie "mammoet"
ijsvis 53-28; 67-16
ijsvogel 1-4; 13-44; 55-48; 63-40
ijsvogelproject 4-45; 13-44; 7242
IJszee,
Noordelijke,
zie
"Noordpool"
imker (imkerij) of bijenhouder, zie
bij "honingbij"
immuunsysteem 109-10
impala 35-24
Imragen, visjagende mensen
42-28
inenten/inenting, zie "vaccinatie"
of "inenting van huisdieren"
inenting van huisdieren 80-40
Indiëvaarten 108-34
Indische ganzen, opgevoed door
mens 50-12
Indische glasmeerval 62-22
Indische (of Aziatische) olifant 6242; 64-12, 83-12; 107-34; 11619
Indische olifantjes, weeshuis
107-34
Indische lotus 45-30
Indische tapir, zie "Maleise tapir"
indri, half-aap 74-14
infrarood-foto,
zie
"satellietbeelden"
infrasoon/ultrasoon geluid 81-29
inktvis, zie "octopus", "nautilus",
"zeekat" e.a.
insecten
die
steken,
zie
"steekinsecten"
insecten en techniek 50-16
insectenfilm Microcosmos 88-18
intelligentie van dieren 49-30
internationaal
jaar
van
de
oceanen 106-42
internet site Wapiti 107-10
irmawallabie,
zie
"oostelijke
irmawallabie"
Italiaanse aronskelk 26-24
ivoor 10-45; 62-22; 64-10
ivoorpalm, namaak-ivoor 64-11
ivoorsmokkel 62-22
ivoorsnavelspechten 20-14
J
jaargetijden 75-12
jachtluipaard 5-30; 62-10; 92-4;
101-32; 105-10; 107-4; 114-48
Jacobsschelp,
zie
"Sint
Jacobsschelp"
Jac. P Thijssejaar 68-41
Jacques-Yves
Cousteau,
onderzoeker 43- 34
ook "oceaanpark Cousteau"
jager, roofmeeuw 75-19
jaguar 68-4; 72-24,25; 114-23
jams-wortel 109-35
Jane Goodall, onderzoekster
37-10,41
Japanse makaak 30-4
Japanse
reuzenwatersalamander 87-11
januari 20-44; 31-46; 42-46; 5346
jan van gent 11-4; 27-15; 3330,33; 41-16; 56-22; 57-24;
80-46; 105-32
jaspis 89-13
Javaanse-/krab-etende aap 6616; 105-14
Jean-Michel Billet, arendwachter
69-14
jeneverbes 49-29; 78-22
Jeugdbonden voor Natuurstudie
79-20, 80-22
jeugdclubs, overzicht 1-23
zie ook "Wapiticlub"
jeugd-themakampen 116-45
ook
"Wapiticlub",
"boerderijvakantie" e.a.
jeuk en allergie 104-36
ook "dierenallergie"
jockey en renpaard 96-4
jo-jo maken 102-21
jonge dieren 23-14
ook de rubriek "Zo klein" vanaf
34
juni 81-42; 117-26
juli 4-42; 26-46; 37-46; 48-46; 5946; 70- 43; 118-23;
jungle, zie "tropisch regenwoud"
jungle by night in Artis 71-45
juni 3-46; 25-46; 36-46; 47-46;
58-46
Jupiter 92-9
K
kaalkopibis, zie "waldrapp-ibis"
Kaapverdische
eilanden,
jeugdkamp 110- 27
kaardebol, gewone/wilde 31-30
kaartenstandaard maken, zie
doe-kaart
kaas en koeienmelk 103-34
kaasmijt 73-20
kafferbuffel 26-48
kagoe, vreemde vogel 55-28;
85-29
kakatoe of kaketoe 62-34
ook "grote geelkuif-", "triton-",
"Molukken-kaketoe" e.a.
kalebas 91-10
kalenders, diverse 103-39
kalkoen 63-28
kalong, zie "vliegende vos of hond"
kameel 7-4; 54-36; 83-31; 10342
ook "vicuna", "dromedaris" e.a
kameleon 7-32; 44-48; 77-14;
105-41
kamerplanten
kweken,
zie
"kweken van kamerplanten"
kampioenen in het dierenrijk 9413
kamsalamander,
zie
"grote
watersalamander"
kamschelp,
zie
"Sint
Jacobsschelp"
kangoeroerat,
zie
"Noordamerikaanse
kangoeroerat"
kangoeroes, div. 15-48; 25-32;
46-18; 103-43;
kannetjeskruid (bekerplant) 7620
kaphoornslak 35-38
kardinaalsmuts 26-25; 39-46
kariboe, zie "rendier"
karper, zie "tandkarper"
kastanje, zie "tamme kastanje" of
"paardekastanje"
(dit
zijn
verschillende bomen)
kastanjeboleet, paddestoel 6-18
kasteel Groeneveld 18-46; 38-42;
67-43
kasteeltuin van Arcen 35-42
kat/poes 6-46; 9-10; 51-34; 6139,47; 67- 24,25; 75-4,40; 9948; 100-36; 116- 40; 121-38;
123-12
ook "wilde kat"
kat en hond samen 73-36
kattentaal 9-10
kattenvoer 84-32
katoen 17-30; 95-10
Kaukasische
bereklauw,
zie
"reuzenbereklauw"
kauw 77-35
kegels en naalden verzamelen
49-20
keizeramaniet 73-40
keizerspinguin 68-26; 123-4
keizertamarin 69-9
kemphanen 56-19; 91-6
kempvis, aquariumvis 123-38
kerkuil 3-44; 6-4; 26-9; 62-24
kerkuilenproject 9-45
kernenergie 90-38
kerstboom, zie "fijnspar"
kerstroos 26-25
kerstversieringen maken 63-34;
87-38
kerstversiereingen uit de natuur
87-38
kevers, diverse 25-18
ook
"lieveheersbeestje",
"boktor" "coloradokever," e.a.
kiekendief,
zie
"grauwe
kiekendief" e.a
kiemproeven 77-38
kiespijn, "gaatjes" 120-13
kieuwen, ademhaling 89-20
kievietsbloem 26-24
kieviten 46-46
kijken met loep (of vergrootglas)
14-34
kijken naar vlinders 4-24
kijken naar vogels 13-32,40; 3236; 66-20
kikkerdril/-rit 23-46; 105-6
kikkers
en
padden,
trek/overzetactie 90- 30
kikkers, zie "groene kikker",
"tropische kikker" e.a.
kinbandpinguin 53-48
kinderboeken 102-42
kinderboekenjury 2-12
kinderboerderijen 57-42
kindermilieutelefoon 4-45
kinderziekten 92-12
kinkhoest, kinderziekte 92-15
kinkhoorn, zie "wulk"
kip/kuiken 1-15; 34-43,47; 74-34;
105-7
kippeskelet maken 52-37
kippevel en rillingen 63-19
kitvos, zie "Amerikaanse kitvos"
kiwi, vogel 69-32
klapperaap 85-30
klapperdief, landkreeft 43-12
klaproos 27-19; 42-22; 47-10
klein hoefblad 53-46
Kleine Aarde, Stichting 15-40;
86-20
kleine beer, sterrenbeeld 94-9
kleine grijze slak 67-12
kleine miereneter 23-18; 71-17;
kleine panda 12-6; 19-40; 49-4;
73-10
kleine ringslang 81-40
kleine strandloper 47-30
kleine vos 1-46; 57-22; 90-20
kleine watersalamander 38-43,47;
46-32
kleine zilverreiger 31-48
kleurige insecten 43-14
kleurscheiding 92-32
kleverige koraalzwam, paddestoel
6-18
klim- of hechtranken 42-26
klimop 19-25; 64-14,43
klipdas 9-48; 100-33
klis 27-22
klispijltjes 67-36,38
klok kijken 96-37
kluut, waadvogel 15-15; 71-32;
95-9
knaagdieren als huisdier 99-36
kniptor 76-11
knipvlies in vogel-oog 73-26
knobbelzwaan 2-33,47; 7-10; 4523; 122- 32
knobbelzwijnen 55-32; 57-19;
95-44
knollen, bollen, wortelstokken, zie
"bollen,
knollen
en
wortelstokken"
knoppen 22-32,41; 43-24
knotswier, zeewier 56-29
knotten van bomen 68-44
knuffelbeesten 114-4
koala 27-4; 48-43; 87-31; 1034,24,43;
koala dag Planckendael 107-40
koeien, kalveren, diverse 5641,47; 66-48; 87-34; 115-4,48
koeienmelk, zie "melk en kaas"
koedoe, zie "grote koedoe"
koeien melken 56-47; 57-18
koekoek 2-19,46; 119-39
koereiger 88-15
koevis 79-21; 82-21
koffervis 57-22
koffie, bessen en bonen 29-34;
72-22
kogelvis 79-27
kokerjuffer of schietmot 3-39;
35-38
kokkel, schelp 106-30
kokmeeuw 4-35; 27-16; 29-46;
56-21
kokosnotenplukker 85-30
'kokosnoot'
van
de
seychellenpalm,
zie
"Seychellenpalmkokosnoot"
kokos(noot)palm 76-22
kokospalmkreeft,
zie
"klapperdief"
kolgans 113-42; 123-41
kolibrie 10-10,45
kolibrievlinder 10-15; 66-39
kolokwint, zie "kalebas"
kolonistenagame 87-27
komeetstaart, vlinder 37-11
komeetvis 79-22
komeetvlinder 105-23
kometen en dinosaurussen 5226
Komodovaraan 40-12,41; 56-26
kompaskwal 37-17; 59-44
kompas maken 102-19; 109-21
Kongolese Afrikapauw 29-40
koningsgier 85-36
koningsstern 110-48
konik, paardenras 1-28
koningin der nacht 37-30
koninginnepage 2-28; 43-17; 814,8,10;
koningsaalscholver 62-48
koningspinguin 28-24; 76-4; 8924
koningstijger, zie "Bengaalse
tijger"
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, KBIN
29-42; 33-43; 38-40; 72-45
Koninklijk Museum voor MiddenAfrika, Tervuren 73-44
Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen, zie
"Antwerpse Zoo"
konijn, in het wild 31-43,47; 72-4
konijn, in huis 39-36
kooi voor wandelende takken
19-32
koolmees, kaart 123-31
koolzaad en koolzaadolie 25-14
koortslip, krent 124-?
koraal, koraaldier 8-10; 70-32
koraalduivel 49-12
koraalrif (en bewoners) 8-10; 2226; 49- 11; 99-19
koraalzwam 61-9
ook "kleverige koraalzwam"
e.a.
korhoen 75-27
koritrap, vogel 56-19
korstmossen 10-28; 32-22; 8032
kortste dag 31-40;
ook jaargetijden
kou(de) 99-12; 112-37
kou in huis 64-22
kraagbeer 80-11
kraaghagedis 91-34,37
kraagtrap, vogel 95-38
kraai, zie "zwarte kraai", "alpen-"
e.a.
kraak, zie "gewone octopus"
kraakbeen 91-13
kraanvogels 18-22; 56-21; 91-7;
119-39
ook "kroonkraanvogel" e.a.
kraanvogels, trekroute 18-22
krabben 18-43,47; 60-43
krabben, zelf onderzoeken 6043
krab-etende- /Javaanse aap
105-14
krabspin 6-23; 39-31; 43-16; 7929
krekels als huisdier 80-28
ook "veldkrekel" e.a.
kreeft
zie
"zeekreeft",
"kokospalmkreeft" e.a.
Kriebel, Vlaamse jeugdvereniging
voor Natuur en Milieu 56-43
krill, kleine zeekreeftjes 14-14;
53-29
kroeskoppelikaan 57-47; 84-40
krokodil 2-42; 93-28; 105-11
ook
"Mississippi-alligator",
"gaviaal" e.a.
krokodilvis 60-38
krolse of loopse huisdieren 10440
kroonduif 88-11
kroonkraanvogels 57-32
kruiden en specerijen 92-10
kruiden zaaien, tuintje aanleggen,
kruiden kweken en eten 34-36;
77-40
kruiden, zelf geuren bewaren e.d.
59-39
kruidje-roer-me-niet 23-22; 4227
kruidje-roer-me-niet zaaien 2322
kruisbek, vogel 27-11
kruisspin 7-43,47; 69-22
kuifeend 49-16
kuifibis, zie "waldrapp-ibis"
kuifmees 25-48
kuiken/kip, zie "kip/kuiken"
kuikens opgevoed door mens, zie
"'ganzenmoeder', ..."
kunstmatige lichaamsdelen 11320
kunstmatige
selectie,
zie
"huisdieren door selectie"
kurk van kurkeik 60-21
kust, strand en zee 82-23
kustquizz 94-42
kwak, reigerachtige vogel 54-48
kwallen, diverse 37-14; 59-42
kwallen, zelf onderzoeken 59-42
kwarts 89-13
kweken van groentes 11-32; 2434
kweken van kamerplanten 1-18;
23-20
kweken van planten 1-18; 11-32;
22-30; 23-20; 24-34; 34-36;
54-40; 77-38
kweken van aquariumvisjes 2941
kweken van vlinders 2-30; 57-36
L
laaglandgorilla 55-11
laaglandtapir 56-35
laboratorium als plantenkwekerij
54-16
lachen en huilen 95-12
lamantijn of manati , zie
"zeekoe"
lama's 58-34
zie ook "vicuna"
Laminaris, zeewier 56-29
lammergier 42-3
lammetjes 87-48
lamprei, zie "prik"
lamsoor, kwelderplant 9-34; 1514
landbouwgewassen, diverse 418
ook "mais", "gran e.a.
Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee 24-44
landkaartje 2-26; 57-22; 90-20
landkreeften, zie "klapperdief" e.a.
landschildpadden, zie "Griekse
landschildpad" e.a.
langpootmug 27-46
langsnuitdolfijnen, poster 10124,25
langste dag 93-9
lantaarndrager 46-17; 86-38
Lanting, Frans, natuurfotograaf
101-42
Laplandreizigers 110-37
lariks, Larix, naaldboom 49-29
lavendel, geurplant 41-26
lawaai op school 108-23
zie ook "geluid opmeten"
lawine 25-29; 32-28
lederschildpad 10-16; 70-17;
101-35
leeuw 23-16; 24-13; 62-8; 7024,25; 77- 19;
78-4,24,25;
105-12
leeuwaapjes, diverse 1-37; 69-4;
111-25
leeuwekop, vis 79-21
"leeuwenbrood" 92-44
leeuwenwelp, miniposter 9424,25
leguanen 20-25
ook "groene leguaan" e.a.
lelietje van dalen 13-48; 23-23;
26-27; 57-14
lemuren 112-27 (kaart)
lente, zie "voorjaarsbloeiers" e.a.
lenteklokje 56-46
lenteleven 68-34
lentewedstrijd 116-37; 117-39
lepelaar (gewone witte) 1-26; 2713; 88-27 ; zie ook "rode
lepelaar"
levende planten 97-32
levend steentje, vetplant 85-29
levende steentjes, zelf zaaien
23-20
leverworstboom,
zie
"worstenboom"
libel/libelle en larven 36-4; 92-16
lichaam, reacties op extremen
114-14
lichtspectrum, kleuren 92-32
liefde, verliefd(heid) 118-12
lierkopagame, hagedis 63-48
liesgras 26-46
Liesveld, zie "ooievaarsdorp
Liesveld"
lieveheersbeestjes 12-12; 31-46;
43-41; 47-32; 58-4; 105-6;
114-6
lindepijlstaart 81-9
linzen 112-35
lippenbeer 80-11
lisdodde, grote/brede 88-11
Lisztaapje 69-9
loeps
(of
vergrootglazen)
gebruiken, zie "kijken met de
loep"
lolly met insecten erin 114-5
loopse of krolse huisdieren 10440
loopvogels,
zie
"struisvogel",
"casuaris" e.a.
lori, papegaai 99-28
Lost World, dinosaurusfilm 9818
lotus, zie "Indische lotus"
luchtdruk zie "barometer en
luchtdruk"
luchtdruk en wind zie "wind en
luchtdruk" e.a.
luchtvervuiling 111-28
luchtweerstand en parachute
94-27
Lucy e.a. oermensen 116-28
zie
ook
"prehistorische
mensen"
luiaard 10-4; 85-40; 102-16
luipaard,
zie
"panter"
of
"jachtluipaard"
lynx 15-4; 23-18; 57-20; 65-24;
99-4
M
maagdenpalm 11-19
maan 26-39; 58-16; 96-22; 10113
maanfasen 101-13
maanfasen en getij 102-14
maansverduistering 96-22
maanvis 49-48
maart 22-46; 33-46; 44-46; 55-46;
66-46; 114-25
maarts viooltje 11-20
macaroni-pinguin 42-48
madeliefje 1-46
maden kweken, zie doe-kaarten
magelhaengans 56-20
magneet, magnetisme 120-27
Maiasaurus, dinosaurus 98-14;
104-4
mais, plant en gebruik 4-21; 3932
makaak, zie "Japanse makaak"
maki, zie "ringstaartmaki" e.a.
malamuth, sledehond 77-4
Maleise beer, zie "honingbeer"
Maleise tapir 56-35,43
mallemok, zie "albatros"
mammoeten 48-22; 93-22
mammoetbaby 93-22
mammoetbomen en Sequoia's
44-30
manatee/manati, zie "zeekoe"
mandarijneend 48-48
mandarijn(pit)vis 105-29
mandarijntjes-olie 52-40
mandrils 53-20; 116-48
manege, zie "pony-rijden"
manenschaap 54-36
mango, vrucht 99-8
mangoeste 69-10; 105-19
manta, zie "reuzenmanta"
mantelbaviaan 81-18
mantelmeeuw 61-43
mantelschelp,
zie
"Sint
Jacobsschelp",
of
"bonte
mantel"
maraboe, vogel 50-40,47
maretak of vogellijm 19-22; 26-28;
74-22
margriet, bloembouw 15-32
maritiem bioloog 114-22
marmot en mens 117-4
mars, planeet 97-9; 106-40
marter,
zie
"boommarter",
"steenmarter", e.a.
marterbont of marterhaar 61-20
marterhaar of marterbont 61-20
maskers maken zie doe-kaarten
maskerwever, vogel 59-28
massa-gedrag bij dieren 109-14
Mauritius-torenvalk 85-40
mazelen, kinderziekte 92-12;
116-4
medicijnen 97-?
medicijnen en bedreigde dieren
69-40
meekrap, zie "kolibrievlinder"
meeldauw op eik 60-17
meeltor 55-47
meelworm 19-19; 55-27,47
meerkat, zie "Japanse makaak"
e.a.
meerkoet 57-46
meermin, zie "zeemeermin"
meesjes,
zie
"kuifmees",
"pimpelmees" "koolmees", e.a.
meeuwen, zie "kokmeeuw" e.a.
medicijnen,
zie
"geneesmiddelen"
mei 2-46; 24-46; 35-46; 46-46;
57-46
meikever 25-18; 68-41
Meise
Plantenpaleis,
zie
"Plantenpaleis Meise"
melanine 90-15
melk, koeienmelk, melkproducten
103-34; 116-30
zie ook "moedermelk"
melkveehouder, beroep 116-32
melkweg, sterrenstelsel 99-11
meloen 120-26
mensen(etende)haai, zie "witte
haai"
mensenvlo 26-43,47
merel 1-46; 58-42,47; 123-31
Meréns paarden 25-8
mestkevers, diverse 3-15; 25-23;
67-28
ook
"scarabee",
"eenhoornmestkever" e.a.
meteoor, meteoriet 63-14
meteoriet van Mars 97-9
meteoroïden, zie "meteoor,
meteoriet"
mezen,
zie
"kuifmees",
"pimpelmees" e.a
Michel Thiery, schoolmuseum,
Gent 28-43; 67-42
Microcosmos, insectenfilm 8818
microscoop-foto's 85-12
microscopie 85-16
microscopische 'huisdieren' 7318?
middelpuntvliedende kracht 9527
Midden-Amerikaanse tapir 5635
mieren, diverse 15-24; 35-16; 5921; 67- 32; 84-16; 105-30
ook "parasol-/bladsnijdermier"
mierenegel 85-18
miereneters, diverse 71-14; 8941
zie ook dwergmiereneter e.a.
mierenleeuw 13-43,47; 41-43,47;
59-15
mierennest, opbouw 15-28
mierenprofessor 118-17
"Mijn verhaal", rubriek vanaf no.
88
mijten, diverse 73-18
mijten, onderzoeken 110-23
Milieuboot, groene jongens 8722
milieuconsulent, beroep 81-34
"milieuspionnen",
indicatoren
80-30
milieutelefoon voor kinderen, zie
"kindermilieutelefoon"
miljoenpoot 59-13; 91-16
milleniumkoorts 114-5
mimicry 6-20; 43-18
zie ook "zweefvlieg en wesp"
mineervlieg 62-19
mineralen, diverse 89-12
mink, zie "Amerikaanse nerts"
mirabellen (pruim) eten, doekaart
108-19
Mississippi-alligator 23-24; 7536
mistletoe, zie "maretak of
vogellijm"
moederkoek, zie "placenta"
moedermelk 56-47; 57-16
moeflon 23-10,41; 94-28
moeraseilanden in de gracht 7041
moerasschildpad, Europese, zie
"Europese moerasschildpad"
moerasschildpad, roodwang, zie
"roodwangmoerasschildpad"
en "Schildpaddenopvang"
moerassneeuwhoen 74-22
moerassprinkhaan 59-46
moeraswespenorchis 14-23
mohair, wol van angora-geit, zie
"angora-geit"
Moho nobilis, zie "honingvogel"
moloch/woestijnduivel, hagedis
87-30
mol, gewone/Europese 21-43,47;
41-32
molrat, zie "naakte molrat"
Molsbroek
bezoekerscentrum,
Durme-vallei België 58-44
Molukken-kaketoe 62-41
monarchvlinders 34-32; 43-29;
84-38
ook "Afrikaanse monarch"
monddelen van insecten 47-32
Monde Sauvage, zie "Safaripark
Monde Sauvage"
mondharp maken 106-11
monnikskap, giftige plant 26-22
moortamarin 69-9
mosselen 15-15
ook "zoetwatermossel" e.a.
mossen 10-28; 52-46
Mother Sea, Stichting 58-36 en
verder
mug,
zie
"steekmug",
"langpootmug" e.a.
muizen,
zie
"bosmuis",
"hazelmuis" e.a.
muizenvangers/-jagers 26-4
murene 29-33; 49-12; 61-4
musea 76-34
zie ook eigen namen
Museon, Den Haag 28-42
muskusos 101-28
mussen tekenen, zie "vogels
tekenen"
mustangs, wilde paarden 82-4
muurhagedis 91-33,37
muziek (instrumenten) maken
15-34
N
naakte molrat 95-16
naaktslakken 115-26
zie ook "zeenaaktslakken"
naaldbomen herkennen 49-28
naalden en kegels verzamelen
49-20
naalbomenquizz 112-42
na-apers onder de insecten, zie
"mimicry"
nachtdieren, diverse 86-30
ook
"nachtexcursie,
nachtleven zoeken", e.a.
nachtegaal, zangvogel 45-22
nachten
dagvlinders
vergeleken 81-4
nachtexcursie, nachtleven zoeken
37-36; 71-43
nachtexcursie, sterren 26-36
nachtvlinders kijken 37-36; 7143
Nationaal
Dierentuinweekend
115-42
Nationaal Park De Veluwezoom
11-46
Nationale Plantentuin België, zie
"Plantenpaleis Meise"
Natuur 2000, kiemwerking 8339
Natuurbeschermingsjaar
1995,
zie
"Europees
Natuurbeschermingsjaar"
Natuurfonds Vlaamse Ardennen
10-44
natuurfotograaf Frans Lanting
101-42
natuurfotografie 1-11; 18-18; 3124; 101- 42
natuurfotografie,
zelf
doen
(wedstrijd) 59- 32
Natuurhistorische musea 76-34
natuurlijke kleurstoffen 36-36
Natuurmuseum Nijmegen 78-44
Natuurpark Lelystad, Flevopolder
41-42; 69-42
Natuurpark
Botrange,
Hoge
Venen Eifel, België 38-42
natuurverhalen van kinderen,
vanaf 86
nautilus 34-26
Nederlandse
Vereniging
tot
Bescherming van Vogels 5-45
Neerhof, gezinsboerderij, Dilbeek
44-41
neerslag meten, doekaart 108-19
negen levens 6-46
Neolithicum,
Neolitische
revolutie 115-11
nertsen 97-29
ook "Europese nerts" of
"Amerikaanse nerts"
nesten voor zwaluwen maken
55-38
nestkastjes maken 65-38
netpython 13-10; 28-10; 54-30;
87-12
neusaap 42-12; 64-48; 101-4
neusbeer 59-15; 82-21; 106-18
neushoorn 8-41; 21-28,42; 40-40;
44-40; 70-12,42; 114-23
neushoornkever 25-22
neushoornvogel 93-16
Nieuwenhoven,
St.
Truiden,
België 17-44
nijlpaard 3-24; 23-16; 70-26; 8113,38; 108-48
NINT, expositie 86-44
Noetselerberg 20-46
nonnetje 70-45
Noordamerikaanse bizon 29-24;
114-38
Noordamerikaanse
eekhoorn
81-48
Noordamerikaanse kangoeroerat
29-10
Noordbrabants
Natuurmuseum
32-40; 44-42
Noordelijke
Ijszee,
zie
"Noordpool"
Noorder Dierenpark Emmen 2540; 66-43
ook "vlindertuin Emmen"
Noordpool, ijszee bij Rusland,
Groenland, Canada 18-10; 3112; 53-42; 64-32;
Zie ook "ijsbeer" e.a.
noordse stormvogel 27-15; 33-34;
83-43
Noordzee 11-45; 29-16
Noordzeekrab 60-43
Noordzeestrand 6-27
noten/bessen,
zie
"bessen,
noten"
november 7-40; 29-46; 40-46; 5146; 62-42; 122-25
nummervlinder, zie "atalanta"
O
oceaanleven 36-18; 38-22; 5022
Oceaanpark Cousteau 25-42;
43-43
oceanen 36-18; 38-22; 106-42;
special 116-13; 117-7; 118-32
zie ook "diepzee-onderzoek"
e.a.
ocelot 57-4
octopus, zie "gewone octopus"
oehoe 53-4
Oelegem,
Fort,
zie
"fort
Oelegem"
oermensen, zie "prehistorische
mensen"
oer-/regenwoud, zie "tropisch
regenwoud"
oerzon, gestekeld knaagdier 6330
oester 58-16; 122-22
oesterkweker 122-24
oesterzwam 73-41
ogen van dieren 7-22,46
oktober 6-40; 28-46; 39-46; 5046; 61-39; 121-25
oleanderpijlstaart 91-34,37
olie in mandarijntjes 52-40
olifant 10-48; 18-18; 24-15; 34-44;
36-41; 57-21; 62-47; 64-6; 7011; 89-41; 115- 8
ook "Afrikaanse olifant" e.a.
olifant als lastdier 83-36
olifantenbloed 94-46
olifantjesweeshuis 107-34
olifantsvlinder, zie "avondrood" of
"klein avondrood"
olm
zie
"iep"
of
"grotsalamander"
onderwaterarcheologie
101-18;
111-33
onderwater cameraman 118-16
'onderwaterkijker' maken 58-37
onderzeeër, zie "duikboot" e.a.
ongewenste souvenirs 4-45
onrust, zie "kolibrievlinder"
'ontmijningshond' 119-4
onweer en bliksem 95-32; 11823
'onzichtbare' dieren 6-20; 43-14;
66-28
onzichtbare inkt 98-38
onzindelijkheid,
bedplassen
113-41
ooievaar 4-30; 5-46; 13-44; 2234,40; 27- 17; 114-23; 116-42
ooievaarsdorp Liesveld 22-40
oorkwal 37-19; 59-42
oorworm 35-46; 69-34
oostelijke irmawallabie 20-10
Oostvaarderplassen 1-22,24; 640
opaal 89-12,13
openen/sluiten van bloemen, zie
"tijdstip van bloei"
Ophrys, orchideeën-groep 58-24
opossum, buideldier 65-16
oppervlaktespanning van water
114-35
oproller, soort duizendpoot 4046
oprolpissebed 40-46
Opvang voor egels 22-41
Opvang
voor
schildpadden,
Stichting,
zie
"schildpaddenopvang,
Stichting"
opvang voor zeehonden 26-18
orang oetan 1-30; 24-30; 40-48;
47-17; 59-24; 69-40; 82-48;
89-4; 117-48
zie ook "apen, diverse"
oranjegroene
melkzwam,
paddestoel 61-9
oranjetip, vlinder 24-46
orca, zie "orka", met k
orchideeën,
bestuiving
van
Ophrys-soorten 28-24
orchideeën, diverse wilde 14-22
orchideeëntuin
Gerendal,
Valkenburg 14-44
oren bij mens en dier 93-12
orka/zwaardwalvis 14-15; 47-20;
56-42; 88-34; 95-5
oryx, woestijnantilope 83-28
ossepikker 21-31; 41-48; 10533,34
otter,
zie
"gewone/Europese
otter", "zeeotter" e.a.
Otterpark
Aqualutra,
zie
"Aqualutra,
Otterpark,
Leeuwarden" en "Otterstation
Nederland"
Otterstation Nederland 7-45
oude en bijzondere bomen 1828; 115-42
Ouwehands Dierenpark, Rhenen
39-42; 54-42; 80-44
overleven in bol, knol of
wortelstok zie "overwinteren in
..."
overwinteren/overleven in bol,
knol of wortelstok 30-32
ozon 37-20
P
paard africhten, zie "africhten van
veulen"
paardebloem 15-30; 34-46; 6720
paardekopvis 79-27
paarden, diverse 25-4; 46-4; 5728; 102- 14; 121-6
zie ook "paarden, verzorging",
"pony", "geboorte van veulen",
"stuntpaarden" e.a.
paardensport 102-14; 121-12
paarden, verzorging 57-28; 1216
paardevliegen,
zie
"daas,
stekende vlieg"
paardhert 95-48
paarse dovenetel 55-46
paaseieren 103-21
paashaas e.a. paasdieren 7911; 115-23
pad,
zie
"gewone
pad",
"paddentrek" en bij "tropische
kikkers"
paddentrek en -overzetacties 5514,43; 90-30
paddestoelen, diverse 6-14,40;
61-8; 73- 38; 121-20,42
Ook
"honingzwam",
"koraalzwam" e.a
paddestoelen,
zoeken
en
bewaren 61-8
paddestoelrots
zie
"aardpiramide"
paddestoelsporen 6-40; 61-9; 7339,46
paddestoel, afgietsels maken
61-10
pakjesavond, sinterklaasavond
63-38
paleontologie/-loog 52-18
paling, palingtrek 16-16; 77-11
ook bij "glasaal"
palmeekhoorn 36-48
palmen, diverse 9-14
ook "dadelpalm" e.a.
panda's, zie "kleine panda",
"reuzenpanda" e.a.
panfluit maken 99-31
panter 39-4; 54-24; 62-6; 107-4
zie ook "sneeuwpanter"
papaya, vrucht 99-8
papegaai, diverse 29-12; 111-25
zie ook "hyacinth-ara" e.a.
papegaaiduiker 9-4; 27-15; 33-32;
65-45; 83-4
ook "gekuifde papegaaiduiker"
papegaaivis 79-22; 90-16
papier maken 21-34; 96-18;
104-23
parachute maken 94-27
parasitaire planten 19-22
parasolmier,
zie
"bladsnijdermier"
parasolzwam 73-39
parelduiker 58-22
parelhagedis 21-14; 80-48
parelstuifzwam, paddestoel 61-8
parfum, ontwerpster 92-31
parfum, planten en verwerking
41-26
parfum, zelf maken van planten
59-39; 104-23
'Parijse krokodillen' 2-42
Pasen en paaseieren 115-23
ook Pasen, zie "paashaas
e.a. paasdieren"
pauw 90-24
Passera, Luc, mierenprofessor
118-17
passiebloem 40-11
patientje in ziekenhuis 113-22
patisson, vrucht 91-10
pauw, zie "blauwe pauw"
Pecten, zie "Sint Jacobsschelp"
pelikaan 38-48; 94-4
pelsrob 34-33
pennantrosella, parkiet 87-31
penseelkever 25-21
peperboom, giftige plant 26-29
pepino, vrucht 99-8
Perzische
bereklauw,
zie
"reuzenbereklauw"
pest, rattenpest 56-6
pesticiden en eieren 80-31
peulvruchten, diverse 112-34
Pheidole calidula, mier 118-17
pijlgifkikker 57-22; 64-28,30; 10543
pijlkruid, waterplant 3-41
pijlstaarten,
rupsen,
zie
"wolfsmelkpijlstaart" e.a.
pijlstaartrog 56-17
pijn, een pak voor je broek 104-10
pijnappelskink, soort hagedis 6545; 73- 16
'pillendraaier',
kever,
zie
"scarabee" of "mestkever"
pillen en bedreigde dieren,
"medicijnen
en
bedreigde
dieren"
pimpelmees 31-20; 58-48
pimpernelblauwwtje 2-27
pinda's 112-34
pinguins, diverse 97-38; 105-39
ook
"koningspinguin",
"macaronipinguin" e.a.
pissebedden e.a. 'huisdieren'
19-16
placenta, moederkoek 102-13
plakker, nachtvlinder 60-22
plankton 89-38
plan ooievaar 13-44
plan otter, beschermingsplan
43-40
Planckendael 7-23; 12-46; 23-42;
60-40; 81-45
planetaria en sterrewachten 2641; 63-17
planeten, planetoïden 63-14;
102-31
ook "nachtexcursie", "sterren"
e.a.
planetoïden,
zie
"planeten,
planetoïden"
planetron, zie "planetaria en
sterrewachten"
planten bewegen zich! 42-22;
97-34
planten kweken, zie "planten
kweken in buisjes ..." Of
"kweken van planten"
planten kweken in buisjes in
laboratorium 54-16
planten lèven 97-32
Plantenpaleis Meise 30-42; 6642
plantenpers, zie "drogen v.
plantendelen"
planten van bomen, zie "bomen
planten, zaaien of stekken"
planten verdedigen zich 31-30
platy, aquariumvis 73-34
Plesiosaurus,
uitgestorven
zeedier 1-44
poelslak 3-41; 87-11
poema 20-4; 58-29; 95-28; 12130
poep 3-12; 25-22
poes/kat, zie "kat/poes"
poetsgarnaal 105-35
Poitou-ezel 113-27
polen, zie apart bij "Noordpool"
(Noordelijke
ijszee
rond
Rusland,
Groenland
en
Canada) en "Zuidpool" (het
continent Antarctica)
pompoen, reuzenpompoen 72-38;
91-10
pompoen of kalebas graveren
113-40
pony 20-48; 53-28; 54-46; 55-24;
61-32; 88-28
pony-rijden, rijles 61-32
pooldieren en -planten, zie bij
"Noordpool" en "Zuidpool" en
"ijsbeer", "ijsvis", "poolvos",
"pinguin" e.a.
poolexpeditie
Antarctica
(Zuidpool) 53-32
poolnacht 53-27
poolster 94-9
poolvos 43-4; 58-22; 83-43
poolzomer 58-18
pootafdrukken,
zie
"gipsafdrukken"
poppenorchis 14-24
porseleinslak 106-30
porseleinzwam 73-46
Portugees oorlogsschip, kwal
109-18
postduiven 43-20; 78-38
posters
op
de
middenbladzijden
Afrikaanse olifant 71-24,25
edelhert 96-24,25
eekhoorn 69-24,25
een den vol leven 49-24,25
gevlekte dolfijn 64-24,25
giraffe 74-24,25
gorilla (berg-) 79-23,24
grizzlybeer 73-24,25
grote gele kwikstaart 80-24,25
hond 61-24,25
husky (sledehond) 77-24,25
ijsbeer 63-24,25
jaguar 72-24,25
jan van gent 57-24,25
kat/poes 67-24,25
kerkuil 62-24,25
konijn en kikker 76-24,25
langsnuitdolfijnen 101-24,25
leeuw, 70-24,25; 78-24,25;
94-24,25
lynx 65-24,25
schaap, ooi met lam 81-24,25
orang oetan 59-24,25
Shar Pei (hond) 66-24,25
veulen 68-24,25; 91-24,25
Wapitihert 100-24,25
welsh pony 55-24,25
zeeanemoon 95-24,25
zeehond 97-24,25
posthoornslak 3-39; 35-39
postzegels gemaakt door Wapitilezers 51-43
potvis, walvis 14-13; 26-40; 3625; 70-45
prachtspreeuw 85-40
prairiehond 23-19; 32-4; 42-41;
76-48; 95- 9
prehistorische dieren, verdwenen,
veranderd, verhuisd 78-32
prehistorische mensen 104-20;
115-10; 116-28
prehistorische sierraden 104-20
prenten, zie "diersporen" of
"gipsafdrukken"
przewalskipaarden 25-13; 46-4;
74-13; 75-1; 112-27
processievlinder 60-21
proeven met botten 115-20
proeven met eieren 68-45; 91-39;
103-13; 115-23
proeven met ijs 18-34; 64-32
proeven met sneeuw 10-24
proeven met water, ijs en zout
87-16
project ijsvogel, zie "ijsvogel,
project"
Project Seahorse 120-44
pronkende, baltsende vogels 5618; 91-4
Provence, Frankrijk, geurplanten
41-26
Provence, Frankrijk, plant en dier
106-21
Psyche, zakdragervlindertje 8221
puppies, jonge honden. Zie
"hondenfokker"
Pyrenese berghond 84-14
Pyrenese desman 110-20
python, zie "netpython" e.a.
Q
quetzal, vogel 67-26
R
raaf 77-34
raamslachtoffers 11-44
raamstickers 11-44
rabies, zie "hondsdolheid"
Radio Contact, zender 118-44
radula, rasptong van slak 67-6
Rafflesia, grote bloem 28-20;
115-5
ramboetan, vrucht 99-8
Rangerwaard, toekomstige natuur
43-40
ransuil 8-43,47; 12-48; 59-15; 6945; 91-35,38; 93-14
rashonden, zie "hondenfokker"
e.a.
ratelslang 13-13; 56-27; 83-42
ook diamantratelslang e.a.
ratten, diverse 31-40; 56-4
ook "bruine rat", "zwarte rat"
e.a.
reageerbuisplanten kweken, zie
"planten kweken in buisjes..."
recordhouders in het dierenrijk
94-13
recycling 113-34; 116-5
ook "afvalscheiding"
reddingshonden 32-30; 113-33
Redt de Schelde 12-44
ree 12-30; 46-17; 69-45; 122-37
ree, onderzoek 122-10
regen en wind 22-46
regenboogforel 112-40
regenboogkleuren 92-32
regen-/oerwoud, zie "tropisch
regenwoud"
regenworm 29-43,47; 46-38; 7118
regenwormen kweken 71-21
reiger, zie "blauwe reiger",
"zilverreiger" e.a.
reigersbek,
zaadverspreiding
27-20
Reinwater, Stichting 11-45
relmuis 14-16; 16-48; 47-19
Remouchamps,
grotten,
zie
"grotten van Remouchamps"
REM slaap 112-14
rendier/kariboe 8-48; 34-42; 414,42; 58- 20; 105-15; 111-20
renpaard en jockey 96-4
reptielen-onderzoekster 56-25
reptielenzoo Iguana 77-45
republikeinwever, vogel 59-31
reuzenalbatros 56-20
reuzenbamboe 101-40
reuzenbereklauw 48-46
reuzenbloem, zie "Rafflesia"
reuzenbomen 44-30; 115-12
reuzenduizendpoot 71-36
reuzen- en dwerggroei 91-15
reuzengordeldier 36-32
reuzenhaai 5-7
reuzenhaantje, kever 57-27,47
reuzenkakkerlak 116-4
reuzenkangoeroe,
zie
"rode
reuzenkangoeroe"
reuzenkoeskoes 35-10
reuzenmanta 12-18; 117-29
reuzenpanda 12-4,45; 29-48; 497; 67-40; 70-13; 73-4; 80-11;
101-17;
reuzenpompoen 72-38
reuzenreptielen,
zie
"dinosauriërs"
reuzenschildpad 20-31; 45-29
reuzenslangen, diverse 13-11;
28-10
ook
"anaconda",
"boa
constrictor", "netpython" e.a.
reuzensnuitkever 87-27
reuzensprinkhaan 76-12
reuzenstern 45-21
reuzenstormvogel 53-31
reuzentoekan 21-6
reuzenwaterlelie, zie "Victoria"
reuzenwatersalamander,
zie
"Japanse
reuzenwatersalamander"
ridderspoor, giftige plant 26-22
rietgans 113-44
rietsuiker 20-23,40
zie ook "suikerriet"
rifhaai zie "grijze rifhaai" e.a.
rifquiz 93-44
rifvissen 49-11; 79-21
zie ook "koraalrif en bewoners"
rijst 4-20; 22-13; 65-45; 123-16
rijstekorrels als kunst 65-45
rillen van de kou 99-13
ringcentrale 12-44
ringhalsslang 43-29
ringslang 13-12; 27-43,47; 44-24;
60- 39,47; 91-30,36
ringstaartmaki, halfaap 23-4; 6830
rioolkrokodillen 2-42
rivier 91-19
rivierkreeft
zie
"Europese
rivierkreeft"
rivierprik, soort vis 59-13
riviervissen, diverse 68-22
robots in huis 94-22
rode bosmieren 15-26; 35-17
rode- gewone of Europese
eekhoorn, 4-37,47; 18-4; 6021; 69-24,25; 73-22; 77-19,42;
87-4; 120-35
rode flamingo 27-12
rode hond, kinderziekte 9212,15
rode ibis 38-16; 60-48; 88-14
rode kool 62-42
rode lepelaar 110-34
rode panda, zie "kleine panda"
rode reuzenkangoeroe 25-32;
87-31
roek 77-34
roerdomp 6-22; 45-22
rog, onbepaald/diverse 105-27;
117-26
ook "pijlstaartrog" e.a.
rogge 4-23
roggen, diverse 56-14
ook "pijlstaartrog", "sidder-"
e.a.
rolpissebed, zie "oprolpissebed"
rolspin 59-14
ronde zonnedauw 88-12
roodborstjes 24-4; 64-46; 90-14;
123-31
roodhalsgans 58-20
roodruggifkikker 64-31
roodstaart 52-38
roodvoetjan
van
gent,
zie
"roodvoetrotspelikaan"
roodvoetrotspelikaan 41-16; 9348
roodwangmoerasschildpad 16-40;
61-38; 64-27
roofvogels,
zie
"torenvalk",
"buizerd" e.a.
rosse grutto 58-21
rotsbewonende vogels, diverse
33-30
zie verschillende soortnamen
rotspelikaan, zie blauw- of
roodvoet-jan van gent
rotsplanten 32-22
rotspoeltjes bekijken, doekaart
106-27
rotsspringer, pinguin 43-29; 5722
rotte appels 50-46
roze pelikaan 27-13
rug, houding en klachten 102-36
ruggezwemmer,
zie
"bootsmannetje"
rui, verwisselen van verenkleed
49-46
ruige rijp (ijs), zie "rijp, ruige"
ruigpootuil 73-14
ruimte, afval en -stof 122-18
ruimte, onderzoek 105-46
Ruimtestad,
astronomisch
museum 109-12
ruimteveer Atlantis 109-24,25
runderen, zie "koeien, kalveren,
diverse" e.a.
rupsen, diverse 24-16
zie "zijderups" e.a. soortnamen
rupsendoders 24-22
russisch blauw, poster poes 6724
S
sabelsprinkhanen 72-22
ook "groene sabelsprinkhaan"
e.a.
Safaripark Beekse Bergen 22-42;
34-42; 54-36; 82-44
Safaripark Beekse Bergen in de
winter 54-36
Safaripark
Monde
Sauvage,
België 34-42
saiga 88-27
salamanders,
zie
"grote
watersalamander",
"vuursalamander", e.a.
Sallandse heuvelrug 20-46
sambar, zie "paardhert"
samengesteldbloemigen 15-30
samojeed, sledehond 77-5
satellietbeelden 34-10
Saturnus, planeet 113-12
savanne, jagers en aaseters
101-32
scarabee, heilige mestkever 3-15;
25-23
schaalhoorns 79-29
schaalhoorn, schelp 55-26; 10630
schaap 36-46; 54-40,47; 68-12
schaapskudde en herdershond
84-12
schaarbek,
vogel,
zie
"Amerikaanse schaarbek"
schaatsenrijder 3-38; 105-24
schapenhouder, -fokker 107-20
schapen scheren, wol 36-46; 5744; 65-48; 81-24,25;
schapen verweiden 68-12
schapewol,
zie
"schapen
scheren, wol"
scheepswrakken 120-32
ook "onderwaterarcheologie"
Schelde, rivier 12-44
schelpen, diverse 106-30
schietmot, zie "kokerjuffer"
Schildehof,
Bijentuin,
zie
"Bijentuin Schildehof"
schildpadden, zie "lederschildpad,
"moerasschildpad", e.a.
Schildpaddenopvang,
Stichting
16-40; 31-19; 65-42
schildwantsen 66-26
schoenbekooievaar 27-12
schoenlapper, zie "atalanta"
scholekster 15-14,17; 27-14; 8941
scholen adopteren natuur 68-40
Schoolmuseum Michel Thiery,
Gent, zie "Michel Thiery
Schoolmuseum, Gent"
schorpioenen, diverse 11-12; 7134; 83-31
schorpioenvis 49-12; 79-22
Schots hoogland(er) rund 54-46;
112-48
schrijvertje, draaikever 3-39; 9232
schubdier 33-20; 70-18; 11726?;
schuilplaatsen voor dieren in de
winter 50- 36
zie ook "egelvriendelijke tuin"
schuttersvis 91-35,38
Scientastic Museum 86-43
Sealife Centre Scheveningen 7944
secretarisvogel 36-10
seizoen, -wisseling 75-42
ook "jaargetijden"
selectie zie "huisdieren door
selectie"
sepia, zie "zeekat"
september 5-40; 27-46; 38-46;
49-46; 120-23
Sequoia's en mammoetbomen
44-30
serval 62-12
Seychellenpalm ('kokosnoot') 5828; 115-4
sfinx 117-42
's Gravenvoeren, Swaen, zie
"Swaen, 's Gravenvoeren"
Shar Pei (hond), poster 6624,25
Shetlandpony 54-46
Siberië (bij het Noordpool-gebied)
58-18
Siberische tijgers 33-4; 56-12
sidderrog 56-17
sierraden in de prehistorie 10420
siezels, zie "grondeekhoorns"
signaalkleuren,
zie
"kleurige
insecten", e.a.
sikkelduin 105-6
sinaasappelboom zaaien 54-40;
100-21
Sint Bernard 32-30
Sint Hubertushond 96-16
Sint Jacobsschelp 60-30
Sioux-indianen 82-5
sisalplant, sisaltouw 73-22
sjabrak, zie "Maleise tapir"
skink,
hagedis,
zie
"pijnappelskink" e.a.
skelet van een kip opbouwen
52-36
skelet van mens 115-15
slaap, slapen (bij mens) 112-12
slaapwijzen van dieren, zie
"slapende dieren, diverse"
slakken, diverse 67-4
zie ook "tuinslak" e.a.
slakken-huis bouwen 25-36
slang(en), diverse 7-46; 13-10;
28-10; 105-17
ook "ringslang", "hoornadder",
"gewone adder" e.a
slangenarend 106-12
slangenbezweerder 7-46; 13-14
slangengif als medicijn 96-28
slangenman, -houder 122-29
slapende dieren, diverse 65-29
slechtvalk 3-4
sledehond 8-4; 77-4
sleedoorn 5-29
slijkspringer 57-23; 69-22
slimme dieren, zie "intelligentie bij
dieren"
slingeraap zie "gibbon"
slingerworm, zie tubifex
slobeend 49-17
slootaquarium maken 3-34
slootleven, zie "waterdiertjes"
smaak en proeven, met proefjes
111-16
smaragdgroene cobra 105-18
smaragdhagedis 119-28
's
nachts
er
op
uit,"nachtexcursies"
snavels (vorm, functie) 27-10;
121-34
sneeuw 10-24; 42-46
sneeuwhaas 42-34
sneeuwhoender 58-20
ook "alpensneeuwhoen"
sneeuwkanon 75-31
sneeuwklokje 21-46
sneeuwluipaard 60-40; 111-25
sneeuwmuis 78-22
sneeuwpanter 24-48; 66-39
sneeuwproeven, zie "proeven
met sneeuw"
sneeuwuil 20-16; 75-16
snoek 52-39
snijdervogel 58-28
snorvleermuis 16-46
snurken in je slaap 106-17
soepschildpad 90-13
sojabonen 112-34
sonar van bultrug 24-29
sonar van beloega 32-18
sonar van dolfijn 2-38; 59-10
sorghum, landbouwgewas 4-20
souvenirs, zie "toerisme en
souvenirhandel"
spaanse
danseres,
zie
"zeenaaktslakken"
spanrups 52-38
spar, zie "fijnspar" e.a.
specerijen en kruiden 92-10
specerijen uit Indië 108-34
spechten, diverse 17-16; 73-12
ook "groene specht", "zwarte
specht", e.a.
speenkruid 11-21; 55-46
spelen met vruchten 67-36
speleologie,
zie
"grotonderzoek"
sperzie- e.a. bonen 112-34
sphagnum, zie "veenmos"
Spielberg, Steven zie "Steven
Spielberg"
spieren 107-12
spijsvertering 80-14; 102-38
spinapen 86-40
spinnen/spinnewebben, diverse
17- 24,40,48; 39-24; 61-39;
120-28
ook "vogelspin", "zebraspin"
e.a.
spinnende watertor 3-38
spinnendoder 30-29; 59-21
spinnendoder en vogelspin 9416
spinnenorchis (Ophrys) 57-27
spinnenwebhuislook 89-28
spitsmuis, zie "wimperspitsmuis"
e.a.
spookdiertjes 62-28
sporenfiguur maken 61-9; 10921
sporenkijkdoos maken 6-40
sporen
van
dieren,
zie
"diersporen"
sporen van paddestoelen, zie
"paddestoelsporen"
spotvogel 23-19
spreeuwen 44-12; 45-22
springkomkommer 83-32
springspin 17-26
springstaarten 73-18
springtij, springvloed 58-77;
102-15
sprinkhanen 107-30
ook "moerassprinkhaan", e.a.
spruitjes, spruitkool 43-25; 6242
staafwants 3-39
staartmees 64-46
stadsduiven 80-33
stadsmus zie "huismus"
stalactiet, zie "druipsteen"
stalagmiet, zie "druipsteen"
steekinsecten 59-20
ook
steekmug,
wesp,
"stekende dieren" e.a.
steekmug 4-26; 59-21; 71-35
steenarend 51-24; 82-76
Steenbergen bij steenkoolmijn
92-20
steenbok 15-18; 76-30; 100-42
steenmarter 9-43,47; 19-20; 6114; 89-48; 105-13; 119-31
steenuil 69-22;
steenuil, nestkast bouwen 12330
steenvis 6-25; 49-12; 79-22
steenvlieg 35-38
Stegosaurus, dinosaurus 52-14
stekelbaars, zie "driedoornige
stekelbaars"
stekende
insecten,
zie
"steekinsecten"
stekende dieren 71-35
stekken van bomen, zie "bomen
planten, zaaien of stekken"
stem 101-8
stenen
verzamelen
en
onderzoeken 16- 32; 56-36
sterrenkijker 121-4
sterrenbeelden 26-38; 83-24; 10723; 111-14
sterrenkaart 26-38
sterrenkaart maken 83-22
sterren kijken, zie "nachtexcursie"
en
"planetaria
en
sterrenwachten" e.a.
sterrenobservatieboekje in 107
sterrenwachten en planetaria, zie
"planetaria en sterrenwachten"
steurgarnaal 117-33
Steven Spielberg, filmregisseur
98-18
Stichtingen, zoek in het register
zònder
dit
woord,
bijv.
"Stichting Das en boom" als
"Das en boom"
stilte, zie "geluid opmeten"
stinkdier 38-10; 91-33,37
stinzeplanten 56-46
stokstaartje 2-4; 112-4
stomata, zie "huidmondjes"
storm of wind, zie "wind of
storm"
stormvogel,
zie
"noordse
stormvogel" e.a.
straaljagerpiloot 114-14
straalvliegtuig nabootsen 103-21
strand, zie "kust, strand en zee"
strandbeheer 68-38
strandjutten 6-26
zie ook "strandvondsten"
strandkrab 69-39; 117-33
strandloper,
zie
"kleine
strandloper" e.a.
strandvlo 72-26
strandvondsten 6-26; 48-12; 7045
zie ook "zeeschuim"
struisvogel 1-42; 19-48; 26-12;
45-27; 86- 16; 93-46; 102-9
struisvogels fokken 102-9
Struthiomimus, dinosaurus 4527
stuntpaarden 86-12
stuwdammen
als
natuurbedreiging 59-37
stuwdam bedreigd regenwoud
94-18
Styracosaurus, dinosaurus 4528
suikerahorn, zie "suikeresdoorn
en -stroop"
suikerbiet, bietsuiker 20-23,40;
50-36
suikereekhoorn 35-4
suikeresdoorn en -stroop 30-20
suikermieren
zie
honing(pot)mieren
suikerriet 20-20,40
Swaen
's
Gravenvoeren,
Belgische Voerstreek 19-46
T
tabaksplanten 64-13, 80-33;
108-30
tafelmesheft 70-45
taiga/toendra, zie "toendra en
taiga"
tamandoea, zie "boommiereneter"
of "kleine miereneter"
tamarin, zie "zwartrugtamarin"
e.a.
tamme kastanje 5-28
tandbaars van Middellandse zee
100-29
tanden als wapens 77-18
tandkarpers 29-41
tandwalvissen 14-14; 65-8
ook "orka", "potvis", "dolfijn"
e.a.
Tanganyika chichlide, vis 79-27
tapijthaai 77-11
tapirs, diverse 56-32; 72-26; 7711; 115- 27
tapirvis 46-17
tarpan, paardenras 25-8
Tarzan, tekenfilm 123-2
tarwe 4-22
taxidermist 76-36
taxus/venijnboom 26-29; 39-46;
49-29
tekenen van vogels, natekenen
32-36
tekenfilm maken 96-27
temperatuurgrafiek maken 10131
termieten, -heuvel 33-10; 73-22
termieten-eters 33-18; 37-9
territorium 71-28; 97-18
territoriumgedrag van dieren 7128
thee, zelf maken van planten
59-41
thermiek 100-20
thermometer met alcohol 10131
Thijsse jaar 68-41
thuisdieren 73-18
tijdgenoten van dinosaurussen
52-24
tijdstip van bloei 37-30; 58-15
tijdzones, zie "klok kijken"
tijger, diverse 33-4; 86-4;
ook "Bengaalse tijger" of
"Siberische tijger"
tijgerhaai 5-7
tjiftjaf, zangvogel 55-27; 66-41
Toearegs, volk van de woestijn
58-44
toekans, diverse 21-4
toendra en taiga 58-18; 59-27
toerako/bananeneter, vogel 8640
toerisme en berggebieden 3222; 75-29
toerisme en souvenirhandel 4-45;
58-12; 76-29; 107-22
toerisme en zeeschildpadden
58-45
toermalijn 89-12
tonijnen 48-26; 70-16; 113-27
torenvalk 14-4; 58-31; 91-5
touwtjestelefoon maken 90-22
toxoplasmose, kattenziekte 9213
traan
van
walvissen,
zie
"walvissen, diverse"
trachee, tracheole 89-21
transhumance, zie "schapen
verweiden"
trapgans 70-11
trekdieren, zie "trekkers, diverse"
trekduif 20-13
trekkende
watervogels,
zie
"wintergasten"
trekkers, diverse soorten 34-29;
84-34
zie
individuele
trekdieren,
zoals "trekvlinders", "trekmier",
"kraanvogel", "paling", "zalm",
"gewone pad" e.a.
trekmieren 55-20 84-19
treksprinkhaan 23-30
trekvlinders 2-44; 38-46
trekvogels 72-12
trekvogels-dierenkaarten 119-39
Triceratops, dinosaurus 52-4,22;
98-14
triton, schelp 84-40
tritonkaketoe 62-3
trompetvis 79-21
Tropenmuseum Amsterdam 7345
tropisch fruit 1-18
tropisch regenwoud 1-30; 2-45;
34-11; 72- 27; 113-36
tropisch
regenwoud,
bedreigd/beschermd
72-30;
94-18
tropische kikkers/padden, diverse
16-4
truffel, paddestoel 6-19; 92-38
truffelzoeker 92-38
tsee tsee vlieg 48-11
T-shirt verven 120-25
tubifex, slingerwormen 35-38
tuinkalender 112-23
tuinslak 25-46
tulpen 45-30; 57-40; 52-38
turf, veen 77-31
tweelingen 100-8
tweevingerige miereneter, zie
dwergmiereneter
Tyrannosaurus, dinosaurus 52-4
U
uilen, zie "ransuil", "kerkuil",
"steenuil" e.a.
uitgeroeid/uitgestorven 20-10
uitgestorven/uitgeroeid 20-10
uitpluizen van braakballen, zie
"braakballen uitpluizen"
uitsterving van dinosaurussen
52-26
ultrasoon en/infrasoon geluid
81-29
ultraviolet, kleur 13-28; 47-13
uraniumeters en kernenergie
90-38
urntjeswesp 47-17
V
vaccinatie 109-10
vachten, haren, zie "haren en
vachten"
valken,
zie
"slechtvalk",
"torenvalk" e.a.
vallende bladeren, zie "bladval"
vallende sterren 95-22
zie ook "meteoor, meteoriet"
vampier, bloedzuigende vleermuis
53-18
vanille, vanilleplant 8-32
varaan 33-20; 87-30
ook
"Komodovaraan"
"woestijnvaraan"
varens, bloemloze planten 4832
varken (tam) 40-43,47; 76-14
ook "wild zwijn"
Vasco
da
Gama,
ontdekkingsreiziger 108- 34
veearts (voor grote dieren) 42-16;
53-14
vergelijk dierenarts (kleine
dieren)
veen en moeras 77-27
verliefdheid, liefde 118-12
vetbol maken, zie doe-kaart e.a.
veehouder, beroep 116-32
veenpluis 58-23; 77-28
veenvorming 77-30
veldkrekel 59-46
veldleeuwerik 3-46
veldmuis 1-23,47; 24-10; 26-4;
47-19
veldsla, groente 114-28
veldsprinkhaan 59-46; 107-30
Veluwezoom, zie "Nationaal Park
de Veluwezoom"
Veluwse geit 64-44,47
venijnboom/taxus,
zie
"taxus/venijnboom"
Venus, planeet 110-10
venusvliegenval 105-12
verdediging bij planten, zie
"planten ver dedigen zich"
veren verzamelen 48-36
verfplanten 36-36
vergrootglazen gebruiken, zie
"kijken met een loep (of
vergrootglas)"
verkeersslachtoffers 109-8
verlegenheid 103-27
verliefd(heid),
zie
"liefde,
verliefd(heid)"
vermomde
insecten,
zie
"'onzichtbare' dieren"
verpakkingen en milieu 63-38
Ook "afvalscheiding"
verpakkingen
sorteren,
zie
"afvalscheiding"
verven met plantendelen 36-36
verwering van rots/steen 25-26
verzamelen:
prepareren,
determineren, registreren 11114
verzamel(ing) kegels en naalden
49-20
verzamel(ing) stenen 16-32; 5636
verzamel(ing) veren 48-36
vetblad (vleesetende plant) 7727
vetbollen
maken,
zie
"wintervoedering van vogels"
veulen, 68-18,24; 80-13
veulengeboorte, zie "geboorte van
veulen"
veulen, poster 68-24; 91-24,25
Victoria, reuzenwaterlelie 2-17;
66-42; 77-11
vicuna, soort lama 7-4; 13-16
vijgcactus 31-35; 66-39
vijver aanleggen 44-36
vingerdier, aye-aye 91-28
vink, kaart 123-31
virussen en bacteriën 119-16
visdiefje, vogel 15-16; 45-19;
72-14
visotter, zie "gewone-/Europese
otter"
visjes
kweken,
zie
"aquariumvisjes kweken"
vissen
uit
de
rivier,
zie
"riviervissen, diverse"
visserij, visvangst 29-18; 67-13
vistrap,
hulpmiddel
voor
trekkende vissen 41-23
Vlaamse
Ardennen,
zie
"Natuurfonds
Vlaamse
Ardennen"
Vlaamse gaai 45-21; 60-15
Vlaamse milieukrant 11-44
Vlaamse
Toontuinen,
Hoegaarden 74-45
vleermuizen, diverse 4-42; 8-46;
16-22,46; 27-32; 30-43,47;
105-37; 121-23
vleeskleurige orchis 14-24
vleesetende planten, diverse 716; 76-20; 105-12
vliegen (in vliegtuig) 108-27
vliegend hert 25-24; 60-20
vliegende honden 27-32
vliegende vis 84-40; 91-30,36
vliegende vos of - hond (ook
kalong) 114- 32
vliegenmaden opkweken, zie
doe-kaarten
vliegenorchis 58-27
vliegenval,
vliegenvanger,
vleesetende plant 7-20; 10512
vliegenzwam 6-16; 73-41; 10535
vlieger maken 47-36; 107-18
vlierbloesemsiroop maken 2-46
vlinders, diverse 2-24,44; 4-24;
24-46
ook soortnamen als "atalanta"
e.a.
vlinders kijken, zie "kijken naar
vlinders"
vlinders kweken, zie "kweken van
vlinders"
Vlinderstichting, De 13-44; 8220
vlindertuin aanleggen 13-44
vlindertuin in Emmen 2-32; 2442
vlindertuin in Knokke 24-42; 3742
vlinderzoekkaart 4-24
vloedgolf 116-14
vlokreeftje, Gammarus 3-39
vlooien 26-43,47; 94-48
vlooien en teken op je huisdier
78-40
vlooiencircus 31-41
voederhuisje maken 76-40
voelspriet-/hengelvis 79-27
voerautomaat
maken
voor
wintervoedering van vogels 824
voeren van vogels, zie "vogels
voeren"
Voerstreek (België) 19-46
vogelbekdier 60-26; 87-31
vogelbescherming,
zie
"Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Vogels"
vogelgeluiden 45-18
vogelliefde,
zie
"baltsende
vogels"
vogellijm, zie "maretak of
vogellijm"
vogelmuur, plantje 65-46
vogelnesten 103-?
vogelringen 12-44
vogels
en
ramen,
zie
"raamslachtoffers"
vogels in de winter 101-14; 123?
zie
ook
wintergasten,
wintervoedering e.d.
vogels kijken (vogelen), zie
"kijken naar vogels"
vogelspinnen, diverse 30-24
vogels ringen 72-15
vogels tekenen 36-36
vogels voeren 8-24; 20-44; 5336
vogeltrek, zie "trekvogels" e.a
vogelveren
verzamelen,
doekaart 106-27
vogelverschrikker maken 79-34
vogel/vleermuisquiz 108-42
vogelvoer, zelf verzamelen 6031
vogelwinterhulp
zie
"wintervoedering van vogels"
vogelzang, zie "vogelgeluiden"
Volume-berekening 98-12
voorjaarsbloeiers 11-16
ook
"bollen,
knollen,
wortelstokken", "stinzeplanten"
en soortnamen
voortplanting bij dieren 68-26
vorkstaartmeeuw 88-48
vorkstaartplevier 86-40
vos 13-4; 14-48; 19-43,47; 85-4;
105-15
ook "woestijnvos", "kitvos",
e.a.
voshaai 5-6
vroedmeesterpad 33-22; 4540,47
vruchtwater 102-13
vulkanen, vulkanisme 19-26; 2026; 34- 11; 60-4; 79-16; 10330; 105-4
vuursalamander 33-26; 66-33
vuurvlieg, zie "glimworm of
vuurvlieg"
vuurwants 72-26
W
waadvogels, diverse 15-12
wadden 15-12,46
Waddenbus 15-40
Waddenvereniging,
zie
"Landelijke
Vereniging
tot
Behoud van de Waddenzee"
wadpier, zie "zeepier"
waldrapp-ibis 65-20
walnoten 5-25
walvisbescherming 60-12
walvishaai 5-6
walvissen, diverse 14-10; 54-44;
65-4; 72- 11; 99-27; 114-23
ook "bultrug", "orka" e.a.
walvissenjacht,"walvissen,
diverse"
en
"walvisbescherming"
"Walviswereld", expositie 10845
wandelend blad 91-36,38
wandelende eilanden 45-42
wandelende takken 19-32,40; 4315; 91- 36,38; 105-20
wandelende takkenkooi 19-32
wapendrager, nachtvlinder 3943,47
wapiti 3-45; 87-46; 100-4,24,25;
wapitihert 122-37
Wapiticlub/-leden 22-42 t/m 4540; 66-43; 81-11; 108-22
Wapiti's website 107-10; 113-11
warkruid of duivelsnaaigaren 1925
warm blijven, zie "warmteisolatie"
warmte-afvoer van je lichaam
106-34
warmte-isolatie 76-43
warmwater-energie 51-18;
zie ook "thermiek"
wasbeer 4-4; 24-12; 110-4
wassen, jezelf schoonhouden
110-12
wassende dieren 24-10
waterbehoefte, drinken 118-20
waterdiertjes, diverse 3-38; 3538
ook
"libelle",
"driedoornig
stekelbaarsje" e.a.
waterdrieblad, zie "waterklaver"
water, eigenschappen en proeven
97-27
waterenergie,
zie
"warmwaterenergie"
en
"energie-alternatieven"
waterhoen 23-48; 49-46; 57-46
water in de natuur en op de aarde
22-10; 36-18; 38-22; 87-16
waterklaver 77-28
waterkoedoe 114-30
waterlelie 2-14
reuzenwaterlelie, zie "Victoria"
watermolen maken 82-38
waterpest, waterplant 3-40
waterplanten, zie "gele lis",
"waterlelie" e.a.
waterpokken, kinderziekte 9212,15
waterraket maken 93-27
watersalamanders, diverse 3843,47; 46- 32
zie "alpenwatersalamander",
"grote-"
en
"kleine
watersalamander", e.a.
waterschorpioen 3-39; 35-39
waterslakken zie "posthoornslak",
"kaphoornslak", "poelslak" e.a.
waterslangen, zie "ringslang"
e.a.
watersnip 77-27
waterspin 3-39; 58-29
waterspitsmuis 55-26; 58-29
water splitsen, zie doe-kaarten
waterspreeuw 39-18; 80-31; 8529
waterverwering op rotsen 105-4
watervleermuis 16-26
waterzwijn, zie "capibara"
website Wapiti, zie "Wapiti's
website"
Weddel-zeehond 53-29
weduwvink 72-26
weefmieren 84-16
weer 5-20; 93-22
weerinstrumenten
maken,
gebruiken 5-22
weerstation 5-22
weeshuis voor olifantjes 107-34
weidechampignon 73-40
weidehommel 44-46
Welshpony (mini-poster) 55-24
Welswitschia, woestijnplant 6513
wenkbrauw-albatros 56-23
wenkkrab 47-18; 70-45
Werelddierendag,
zie
"dierendag"
Wereldnatuurfonds
(WWF),
bijdragen
vanaf
tijdschrift
nummer 53
Wereldnatuurfonds
(WWF),
paspoort 61-26
Wereld papegaaien stichting 6241
werken in het landschap 21-43
wesp 5-40; 37-46; 59-20,27,47;
82-34
zie ook "wesp en zweefvlieg"
wespennest 59-27
wesp en zweefvlieg 37-46
wevervogel, divers 27-17; 47-16;
59-28; 104-13
wezel 26-7; 20-32
wichelroede-loper 99-40
wida, zie "weduwvink"
Wielewaal, natuurvereniging 8122
wielewaal, zangvogel 13-33; 2315
wieren uit zee, zie "zeewier, ..."
wijndruif (wijnstok/wingerd) 9610; 121-28
wijngaardslakken 67-10
wijnstok, zie "wijndruif (..)"
wildviaducten 6-34
wild zwijn 6-43,47; 11-28; 24-15;
40-30
wilde dieren als huisdier? 85-34
wilde eend 27-12; 48-40,47; 4917
wilde hond 34-40; 54-37
wilde hyacint 11-20
wilde kaardebol, zie "kaardebol"
wilde kat 22-4; 123-13
wilde lama, zie "guanoco" of
"vicuna"
wildemanskruid 26-22
wilde orchideeën, diverse 14-22
wilde paarden, diverse 25-4; 464
ook "mustangs", "prezewalski"
e.a.
wilde zwanen 100-12
wildpark Han-Sur-Lesse 80-45
wildviaducten 42-40
wilgeroosje,
zaadverspreiding
27-23
wimperspitsmuis 31-36; 58-29
wind en luchtdruk 98-32
wind en regen 22-46
zie ook "wind of storm"
wind of storm 51-46
zie ook "wind en regen"
windsnelheidsmeter maken 11638
windverwering op rotsen 105-5
winden of klimmen van planten,
zie "klimmen of winden"
windenergie,
zie
"energiealternatieven"
winterbloemen 30-36
winter- en zomereik 60-23; 12228
winter- en zomertijd zie "zomer/wintertijd" en "klok kijken"
wintergasten (ganzen en eenden)
49-16; 123-41
wintergedrag bij dieren 63-18; 7442; 101- 14
zie ook "winterschuilplaatsen",
"wintervoedering" e.a.
wintergroente 62-42
ook "hete bliksem"
winterkoning, vogeltje 13-35; 8548
winterschuilplaatsen voor dieren
50-36
zie ook "egelvriendelijke tuin"
winterslaap, zie "wintergedrag bij
dieren" e.a.
wintertaling, eendesoort 49-17
wintervoedering van vogels 8-24;
20-44; 50-46; 53-36; 75-45;
76-40; 101-14; 113-32
wissels, dierenlooproutes 42-40
witte duif 78-36
witte (of mensen-) haai 115-27
witte (huis)muizen 109-36
witte- of mensen(etende) haai 57, 82-12
witte- of breedlip-neushoorn 7042
witte pelikaan 73-26; 80-13
witte stern 76-22
witte tijger 86-10
witvoorhoofdwever, vogel 59-31
witwangstern 71-38
woelrat 56-4
woestijn 40-24; 104-32
woestijnbewoners 29-4; 83-28;
105-40
zie ook "woestijnspringmuis",
"fennek", "schorpioen" e.a.
woestijnduivel,
zie
"moloch/woestijnduivel"
woestijnplanten 93-18
woestijnmuis
of
-rat,
zie
"woestijnspringmuis"
woestijnrat
of
-muis,
zie
"woestijnspringmuis"
woestijnreizigers 109-28
woestijnspringmuis 29-4; 32-41
woestijnvaraan 113-14
woestijnvos 29-4
wolaap 1-32
wolf 19-4; 61-28; 63-4; 67-41; 9741; 115- 27
wolfskers, giftige plant 26-23
wolfsmelkpijlstaart 31-46
wolken, nabootsen 101-27
wolken, weersverschijnselen 520
wol van schapen, zie "schapen
scheren, wol"
wolven in Europa 97-41
Woolemi pine, oude boomsoort
66-41
wormen, zie "regenworm" e.a.
worstenboom 53-36
wortelstokken,
zie
"bollen,
knollen, wortelstokken"
woudaapje, vogel 66-28
wouw, zie "zwarte wouw" e.a.
wrakken op de zeebodem 12032
ook "onderwaterarcheologie"
wulk 72-22
wulp, waadvogel 27-44; 81-13
WWF, zie "Wereldnatuurfonds"
Y
Yanomamo, muziek 3-45
Z
zaad en zaadverspreiding 27-18
zaagvis 77-32
zaaien,
zie
"kweken
van
planten"
zaaien van bomen, zie "bomen
planten, zaaien of stekken"
zadelrobben 54-4
zakdragervlindertje zie "Psyche"
zakpijp 66-40
zalm 41-19; 62-32
zalm, met trekroute 41-19
zandduinen 104-?
zand-/duinhagedis 36-14
zandhoen 83-30
zandloopkever 105-4
zandskink, hagedis 72-36
zandvlo, zie "strandvlo"
zangcicaden, zingende cicaden
48-16
zang van walvissen/dolfijnen, zie
"walvissen,
diverse"
en
"dolfijn"
zebra 48-4
zebra met kleurafwijking 73-26
zebraspin 39-26; 76-22
zee, zie "kust, strand en zee"
zeeanemoon en bewoners 22-24;
52-39
zeeanemoon, miniposter 9524,25
zeeaquarium maken 117-33
zeearend,
Amerikaanse,
zie
"Amerikaanse zeearend"
zeeaster, kwelderplant 4-32
zeebaars 61-5
Zeebeestenclub van Stichting
Mother Sea, zeebeestenkrant
en -werk 58-36; 59-42; 61-43;
62-43
zeeduivel 50-22
zeeëgel en zeester 83-40
zeegrasbewoners 107-16
zeehaas 62-42
zeehond 3-45; 26-18; 31-10; 4940,47; 77-46; 97-24,25
ook "grijze zeehond", "Weddelzeehond", "pelsrob" e.a.
zeehondenmoord
(jacht
op
zadelrob en klapmutsjongen)
54-10
zeehondenopvang 3-45; 26-18;
81-42
zeekat, sepia of gewone inktvis
51-20; 61- 5
zeekoe, ook lamantijn of manati
4-46; 17- 10; 57-20; 62-44; 8027
zeekoet, zeekustvogel 33-34
zeekomkommer 78-22
zeekraal, kwelderplant 4-33; 7929; 83-36
zeekreeft 59-15; 110-30
zeeleeuw 105-31
zeeleguanen, zie "Galapagos-/
zeeleguanen"
zeemeermin, meermin 4-46; 6245
zeenaaktslakken 44-16; 66-33
zeeolifant 37-48; 53-30; 79-13;
102-48
zeeoor, schelp 106-33
zeeotter 40-4; 49-34
zeepaardjes, diverse 39-14; 9410; 120- 42; 122-16
zeepaddestoel, soort kwal 59-44
zeepier of wadpier 70-45
zeeschildpadden, diverse 116-6
zeeschildpadden, toerisme en
bescherming 58-45; 73-11
zeeschuim 51-23
zeesla en zeewier 56-29; 94-38
zeester 83-40; 117-23
zeester en zeeëgel 83-40
zeevissen, bedreigd door visserij
67-13
zeevogels, diverse 33-30
ook
"papgeaaiduiker",
"kokmeeuw" e.a.
zeewier, diversen, gebruik en
producten 56-28
zeewier verzamelen 94-38
zeewolf, soort vis 63-22
zeeziekte 117-14
zeezout 26-30
zeilreis 106-35
zelfverdediging bij planten, zie
"planten verdedigen zich"
zenuwen en hersenen 96-12
zetmeel 109-33
Zeven-eilanden-archipel 93-21
zevenslaper, steekkaart 121-23
ziekenhuis bezoeken 113-22
zieke of gewonde dieren, zie
"eerste hulp bij dieren"
ziekten door bacteriën/virussen
119-6
zie
ook
namen
van
kinderziekten e.a.
zien, hoe dieren zien 7-28
zijde 28-34
zijderups en -vlinder 28-30
zilverbijlzalm 79-21
zilvermeeuw 27-16; 33-35; 61-44;
101-48; 118-48
zilverreiger 68-48
ook "grote zilverreiger" of
"kleine zilverreiger"
zilverspar 49-29
zindelijk maken van huisdieren
76-18
zingende walvissen/dolfijnen, zie
"walvissen,
diverse"
en
"dolfijn"
zoete aardappel 1-21
zoet water 91-18
zoetwaterdolfijn, zie "Gangesdolfijn"
zoetwatermossel 3-38
zoetwaterpissebed 35-38
zoetwatervissen, diverse 91-20
zomer- en wintereik 60-23
zomer- en wintetrijd 109-20
ook "klok kijken"
zomergeuren,
zie
"geurende
planten en bloemen" en
"parfum"
zomer
op
de
Siberische
Noordpool, zie "poolzomer"
zon en aarde 37-20; 58-14; 90-9
zon en invloed op plant en dier
58-14; 94- 21
zon, wind en regen 22-46
zonnebloem 4-18,42; 15-32; 4227; 56-41; 69-44; 103-21;
zonnebloem, bloembouw 15-32;
zonnebrand 94-21
zonnecollector, zelf maken 5838
zonnedauw, vleesetend plantje 716; 77-28; 88-12
zonne-energie 51-16; 58-38
ook "energie-alternatieven"
zonnewende 93-9
zonsverdustering 118-40
zoogdieronderzoeker,
zie
"zoöloog"
zoöloog Rob Heinsohn 80-20
zout 26-30; 40-29; 83-34
zoutdeeg e.a. 83-38
zoutplanten 4-32
Zuid-Amerikaanse
tapir,
zie
"laaglandtapir"
Zuid Europese boomkikker 10048
Zuidpool,
het
ijscontinent
Antarctica 18- 10; 53-26,42;
64-32; 123-10
ook "zee-olifant", "Weddelzeehond", pinguinsoorten, e.a.
zuilcactus 39-48
zwaan, zie "knobbelzwaan" e.a.
zwaardwalvissen, zie "orka"
zwaartepunt, proeven 92-35
zwaluwen, zie "boerenzwaluw",
"huiszwaluw" e.a.
zwaluwnestkommen, zelf maken
55-38
zwanen, zie "knobbelzwaan",
"wilde zwaan", "kleine zwaan"
e.a.
zwanenhalsfuut 56-20
zwangerschap bij mens 102-10
zwartbuikschijftongkikker 20-11
zwarte ibis, zie "waldrapp-ibis"
zwarte jaguar 68-10
zwarte knoopzwam, paddestoel
6-18
zwarte kraai 77-34
zwarte kraai, als eierrover 65-13
zwarte ooievaar 13-44
zwarte panter, zie "panter"
zwarte rat 56-6
zwarte specht 17-16; 73-13
zwarte wouw 45-48; 58-31
zwarthalswever, vogel 59-31
zwartkop, nest 105-11
zwartrugtamarin 69-9
zweefvlieg en wesp 37-46
zwemmende vis maken 114-35
zwemmen, waterplezier 119-27
zwemwants 3-39
Zwin, natuurgebied 4-30; 10-46;
26-42; 77-44
Download