Verdelingsevenwicht - Toelichting - CMA

advertisement
Verdelingsevenwicht
SCHEIKUNDE
Evenwichten
Toelichting
Verdelingsevenwicht
Elke chemische reactie verloopt met een bepaalde snelheid. Deze reactiesnelheid hangt
af van een bepaalde constante k en de concentratie van de betrokken stoffen
(gecorrigeerd voor stoichiometrie). In het geval van een verdelingsevenwicht speelt dat
laatste geen rol, omdat de verhouding in de “reactie” 1:1 is.
Neem bijvoorbeeld de verdeling van jood over een waterlaag en een hexaanlaag volgens:
I2 (aq) ⇄ I2 (hexaan)
Na verloop van tijd vindt er geen waarneembaar transport meer plaats. Er heeft zich een
dynamisch evenwicht ingesteld. Als dat het geval is, zijn de reactiesnelheden aan elkaar
gelijk en veranderen de concentraties niet meer. Pas wanneer dit evenwicht verstoord
wordt, kan er bijvoorbeeld weer meer jood worden opgenomen in het hexaan.
Dat de reactiesnelheden aan elkaar gelijk zijn, is te beschrijven met:
ofwel:
∗
∗
Bij gelijke temperatuur is dit evenwicht te beschrijven met een evenwichtsconstante
volgens:
Verdelingsevenwicht – Toelichting
1
Download