Procesdiagnose in vier perspectieven

advertisement

Psycholoog

Client-centered therapeut

CGG Brussel, Zuid

Proces van de cliënt vanuit vier
perspectieven:
› Betekenisgevingsproces
› Ervaringsproces
› Relationeel proces
› Existentieel proces

Psychische problemen
› = stagnaties in het procesmatig functioneren
van een persoon

Menselijk subject als proces

Rogers, Gendlin
en hun medewerkers

De manier waarop iemand de
gebeurtenissen rondom zich begrijpt

Ontwikkelen van een visie op:
› Zichzelf
› Anderen
› De wereld

Zelfproces
= door verhalen te vertellen definiëren
mensen zichzelf en creëren zij een ‘zelf’
Externe en
interne prikkels
Biologische
structuren en
psychologische
procesen
Bewuste
ervaringen

Wederzijds beïnvloedingsproces dat zich
ontvouwt in de interactie tussen
individuen

Bepaald door:
›
›
›
›
›
Situationele verwachtingen
Bedoelingen
Veronderstellingen
Interactionele patronen
communicatiestijlen

Roos van Leary

Transactionele Analyse

Roos van Leary

Transactionele analyse – Eric Berne

Transactionele analyse

Verwezenlijking van de mogelijkheden
die vervat zijn in iemands leven

= bestaansproces






Procesdiagnose in vier perspectieven:
Süle, A. (2013). Procesdiagnose in vier
perspectieven. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39(2), 100-114.
Doi 10.1007/s12485-013-0018-4
http://www.appsychology.com/Book/Humanistc/humanistic
pics/rogers.jpg
https://erickson-foundation.org/wpcontent/uploads/2012/03/pioneer-gendlin00.jpg
http://www.startpagina.nl/athene/dochters/transactioneleanalyse/images/TA%20OVK.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ByUZI-DCiSM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Roosv
anleary.JPG
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards