Bestand - eduweb

advertisement
Loopbaanorientatie
posterpresentatie stage
Ik ben aanwezig geweest bij de posterpresentatie van de 3e jaars studenten. Hier waren
veel verschillende stages in allerlei gebieden van bewegingstechnologie. In deze
presentaties kwam je erachter waar een afgestudeerde BT-er kan gaan werken. Er
waren twee adressen/opdrachten die mij erg aanspraken. Een van deze stages was het
ontwerpen van zwemvliezen voor het paralympische zwemteam. Bij de stage sprak
vooral het ontwerpen van een hulpmiddel mij aan, waardoor mensen hun sport beter
kunnen beheersen.
De andere stage was SOMOI Makassar in Indonesië. Bij deze stage is het belangrijkste
punt het oplossen van problemen in een totaal andere omgeving. In Indonesië hebben
de meeste mensen minder geld, waardoor er creatief gedacht moet worden.
Voor beide stages zijn competenties/vaardigheden van Bewegingstechnologie nodig. Er
is onder andere een goed beeld van de anatomie nodig, zodat het hulpmiddel daaraan
kan worden aangepast. Ook zullen er verschillende berekeningen nodig zijn om de juiste
maten te berekenen.
Download