Cursus Planten herkennen

advertisement
Soortenkennis O41
In deze presentatie krijg je meestal een foto te zien. Raad
wat het is.
Op de volgende pagina zie je de naam van de plant, met
eventueel nog wat bijzondere kenmerken.
Daarnaast start de presentatie met wat algemene
kenmerken van planten.
Je moet die kennen, maar daarnaast ook termen als:
buis- en lintbloemen, een- en tweehuizig, een- en
tweeslachtig.
Succes met leren.
d. (insnijdingen)
Hoef je niet te
kennen.
De termen hoofdje, aar, pluim en scherm moet je kennen.
Tot welke familie hoort deze plant?
Composietenfamilie
Echte kamille
Hoog bloemhoofdje met kleine hoofdjes
Jacobskruiskruid
Bezemkruiskruid
Boerenwormkruid
Bloemen hebben alleen buisbloemen
Gewoon Duizendblad
Gewone reigersbek
Fijn verdeeld blad
Ooievaarsbek
Meestal rondachtige ingesneden bladeren
Veldzuring
Punten aan voet blad wijzen naar
beneden.
Groeit op matig voedselrijke grond
Schapenzuring
Bladeren met punten die naar buiten
uitsteken.
Groeit op arme en vaak zandige grond
Dotterbloem
Behoort tot de boterbloemfamilie
5 kroonbladeren
Veel meeldraden en stampers
Rondachtige bladeren
Egelboterbloem
Gave langwerpige bladeren
Groeit op vochtige tot natte
plaatsen
Scherpe boterbloem
Hogere opgaande boterbloem
Ronde bloemstengel
Nooit uitlopers
Kruipende boterbloem
Maakt in de loop van het jaar lange
uitlopers
Reuzenberenklauw
Schermbloemenfamilie
Zeer grote schermen en bladpunten scherp
Plant kan wel tot 4 meter hoog worden
Gewone berenklauw
Tot maximaal 2 meter hoogte
Meer afgeronde bladpunten
Gewone engelwortel
Meer bolvormig scherm dan bij
berenklauwen
Blad bestaat uit losse afgeronde
deelblaadjes
Wilde peen
Vlak scherm
Onder scherm grote verdeelde
omwindselbladeren.
Na de bloei buigt het scherm om tot een
bol.
Ereprijs
4 kroonbladeren
Bovenste het grootst, 2 zijblaadjes en
een kleiner onderblad.
Beuk
Vrijwel gave bladrand
Eenslachtig, eenhuizig
Haagbeuk
Gezaagd blad
Vruchten met ‘vleugel’
Plataan
Noorse esdoorn
Vaak roodachtige bladsteel
Handvormig en handnervig blad
Bladrand met spitse punten
Gewone esdoorn
Als noorse esdoorn
Handvormig blad zonder echt spitse punten
Spaanse aak
Wilde esdoornsoort
Kleiner en wat donkergroener blad
Een struik tot kleine boom.
Andere esdoorns worden echte bomen
Tamme kastanje
Enkelvoudig blad
Scherp gezaagde bladrand
Witte paardenkastanje
Witte bloemen in staande trossen
Bladeren samengesteld; uit meestal 7
deelbladeren bestaand.
Bolster, vrucht van de tamme kastanje
Buitenkant vrucht met fijne stekels
Zaden met een kwastje, eetbaar
Bloemen tamme kastanje
Amerikaanse eik
Grote bladeren met spitse punten
Zomereik
Gegolfd blad
Met afgeronde toppen
Schietwilg
Smalle bladeren en dunne katjes
Knotwilgen zijn bijna altijd schietwilgen
Zwarte populier
Zwarte els
Knoppen op ‘voetje’
Windbestuiving
Eenhuizig, eenslachtig
Ruwe berk
Hangende mannelijke katjes
Vrouwelijke katjes staan eerst omhoog,
later gaan ze ook hangen.
Eenhuizig, eenslachtig
Linde
Vrij grote hartvormige bladeren
Amerikaans krentenboompje
Rozenfamilie
Veel meeldraden
Vogelkers
Hangende bloemtrossen
rozenfamilie
Gewone vlier
Gelderse roos
Grote buitenste bloemen zijn nep.
Alleen om insecten te lokken.
Midden in het scherm zitten de echte
bloemen.
Vuilboom
Kleine geel-witte bloempjes
Uiteindelijk zwarte bessen.
Wilde liguster
Duindoorn
Groeit vrijwel alleen in het kustgebied.
In de winter met oranje bessen.
Struik met stekels
Wilde kamperfoelie
Blauwe bosbes
Bloemen zijn ‘n soort lampionnetjes
Blauwe vrij kleine bosbessen
Hazelaar
Mannelijke hangende katjes
Vrouwelijke bloemen met rode stempel
vallen veel minder op.
Eenhuizig, eenslachtig
Hulst
Bladrand getand
Witte bloempje en oranje-rode bessen
Eenslachtig, tweehuizig
Gewone dophei
Struikhei
Klimop
Jeneverbes
Fijnspar
Stekelige naalden (kerstboom)
Gladde kegels zonder ‘flosjes’
Grove den
Vrij korte naalden
Europese lork
Naalden in bosjes bij elkaar
Ezelsbruggetje bij naaldbomen:
Naalden solo: spar
Naalden duo: den
Naalden legio: lork
Grote brandnetel
Overblijvende plant met wortelstokken
Gezaagd blad met spitse bladtop
Eenslachtig, tweehuizig
Kleine brandnetel
Eenjarige plant
Rechtopstaand
Rondachtige gezaagde bladeren
Hop
Sint-Janskruid
Witte ‘gaatjes’ in het blad
Heel veel meeldraden.
Zwanenbloem
Grote water-moerasplant in pollen
Plant krijgt 1 bloemstengel met een
scherm van roze bloemen
Smeerwortel
Familie ruwbladigen
Moerasvergeet-me-nietje
Familie ruwbladigen
Vrij kale plant aan waterkanten
Grote blauwe bloemen
Zompvergeet-me-nietje
Ruwbladige
Lijkt op moerasvergeet-me-nietje,
maar bloemen zijn veel kleiner
Ook op vochtige en natte plaatsen
Akkervergeet-me-nietje
Ruwbladige
Landplant, wel sterk behaard
Kleine bloemen.
Veldhondstong
Ruwbladige
Veel in de duinen
Grote lisdodde
Grote kattenstaart
Watergentiaan
Gele lis
Zandblauwtje
Vlasbekje
Grote teunisbloem
Grote weegbree
Smalle weegbree
Klokjesgentiaan
Kleine zonnedauw
Blaadjes lepelvormig, veel langer dan
breed
Op vochtige of natte heide
Ronde zonnedauw
Natte heide
Bladeren meestal breder dan lang
Pitrus
Groeit in pollen
Ronde glanzende stengels
Bloemen in losse groep bij elkaar
In stengel wit merg
Biezenknoppen
Groeit net als pitrus in een pol
Stengels dofgroen en in de lengte
gegroefd.
Bloemen blijven als propje bij elkaar
Ook wit merg, zoals pitrus
Pijpenstrootje
Groeit in pollen op de heide en in arme
bossen
Helm
Aan de zeekust aangeplant om zand
in duinen vast te houden
Duinriet
Gras oorspronkelijk van de zeeduinen
Nu groeit het ook overal in het
binnenland. Ook veel in steden op
stenige of zandige plekken.
Adelaarsvaren
Stengel komt apart uit de wortelstok
naar boven.
Dus geen bundel van varenbladeren,
zoals bij de meeste varens aanwezig
is.
Download