Intertherm 751 CSA

advertisement
Intertherm 751 CSA
Hittebestendig cold spray aluminium
Temperatuur- en corrosiebestendigheid? Bescherming
tegen corrosie onder isolatie? Intertherm® 751 CSA heeft
het allemaal in huis.
Intertherm 751 is geschikt voor toepassing op cyclische
apparatuur en leidingwerk en overbrugt de prestatiekloof
tussen conventionele coatings en thermisch verspoten
aluminium (TSA).
• Hoogwaardig, temperatuurbestendig “cold spray
aluminium” op basis van een met titanium gemodificeerde
anorganische copolymeertechnologie
• Specifiek ontworpen voor corrosiebescherming van
staalwerk in zowel atmosferische situaties als onder
isolatie bij gebruik in thermisch cyclische omstandigheden
tussen -196°C (-321°F) en 400ºC (752ºF)
• Uitstekende weerstand tegen “thermische shock” die
ontstaat tijdens snelle temperatuurscycli
• Effectief in onderhouds situaties om de schadelijke
effecten van corrosie onder isolatie te verminderen
• Kan worden toegepast met 200μm (8 mils) in één enkele
laag met behulp van standaard applicatie apparatuur en
hardt effectief uit bij omgevingstemperaturen
• Ideaal voor gebruik tijdens routineonderhoud of grote
renovatieprojecten waar aanzienlijke hoeveelheden geïsoleerd
en niet-geïsoleerd leidingwerk kunnen worden onderhouden
met één enkel systeem voor corrosiebescherming
• Geschikt voor toepassing op stalen ondergronden bij
temperaturen tot 150°C (302°F)
Intertherm 751 is een innovatieve
temperatuurbestendige “cold spray aluminium”
op basis van anorganische copolymeertechnologie
Intertherm 751 is ontwikkeld op basis van meer dan 10 jaar uitgebreid
onderzoek naar corrosiemechanismen bij hoge temperaturen.
Het materiaal heeft een brede reeks eigenschappen die het ideaal
geschikt maken voor toepassingen zoals fakkeltorens, ovenoppervlakken,
warmtewisselaars en pijpleidingen.
Corrosie onder isolatie
Het probleem van corrosie onder isolatie (CUI) kost de industrie elk jaar
miljoenen. Vochtintrede onder conventioneel isolatiemateriaal resulteert
gewoonlijk in versnelde corrosie van het onderliggende staaloppervlak.
Wanneer hier niets aan wordt gedaan kunnen structurele gebreken
ontstaan aan pijpen, vaten of andere geïsoleerde objecten.
In situ onderhoud aan installaties
Onderhoud en renovatie van installaties en apparatuur voor hoge
temperaturen kent een eigen unieke reeks uitdagingen. Niet alleen
kan het staalwerk tijdens het gebruik worden blootgesteld aan hoge
temperaturen, ook is de toegang tot de constructie vaak beperkt,
wat de toepassing van thermal spray aluminium (TSA) onpraktisch maakt.
Intertherm 751 CSA is een rendabel alternatief. Intertherm 751 CSA
wordt gewoonlijk met standaardapparatuur direct op het metaal
aangebracht, als een systeem met één of twee lagen. Het is in het
bijzonder effectief in onderhoudssituaties om de schadelijke effecten
van corrosie onder isolatie (CUI) te verminderen.
Technische informatie
Intertherm 751 CSA is een hoogwaardige corrosiebescherming die wordt
toegepast met standaard applicatie apparatuur en die effectief uithardt bij
omgevingstemperaturen.
Cyclische temperatuursomstandigheden
Geschikt voor bescherming van staalwerk dat wordt blootgesteld aan
sterk corrosieve omgevingen, in het bijzonder leidingwerk dat onderhevig
is aan nat- en droogcycli bij temperaturen tot 400°C (752°F).
Intertherm 751 CSA is daarnaast uitstekend bestand tegen "thermische
schokken" die ontstaan tijdens snelle temperatuurcycli. Het product
beschermt staal tegen corrosie in zowel atmosferische situaties als onder
isolatie bij gebruik in thermische cyclische omstandigheden tussen -196°C
(-321°F) en 400ºC (752ºF). Er is geen extra warmteharding nodig voorafgaand
aan ingebruikname. Zo blijft de integriteit van de anticorrosieve systemen
behouden als installaties na stilstand weer worden opgestart.
Kleur
Aluminium
Vaste stoffen
61%
Filmdikte
100-200μm (4-8 mils) droog
Mengverhouding
71.4:1 naar gewicht
Temperatuur
Handdroog
Min overschilder
5°C (41°F)
15°C (59°F)
25°C (77°F)
40˚C (104˚F)
2 uur
90 minuten
60 minuten
30 minuten
36 uur
24 uur
16 uur
12 uur
Oplosmiddelen
420g/l (3.5lb/gal) UK - PG6/23(92), Appendix 3
3.5lb/gal (420g/l) USA - EPA Method 24
425g/l, 327g/kg - EU Solvent Emissions Directive
(Council Directive 1999/13/EC)
Testgegevens
TEST TYPE
REFERENTIE
DETAILS
RESULTATEN
Atmosferische druk
Blootstelling buiten aan de kust
(ISO 12944; C5-M Environment)
Hardingstest gevolgd door
cyclische corrosie (prohesie)
3 x cyclus van testpaneel blootstellen aan 400°C (752°F) gedurende
8 uur & blussen met kraanwater van omgevingstemperatuur. Gevolgd
door ASTMG85, Annex A5 - "Modified salt spray or Prohesion test"
Onderdompeling in 1% natriumchlorideoplossing @ 95°C (203°F)
1x 200μm (8 mils) dft rechtstreeks
op Sa2.5 (SSPC-SP6) gestraald staal
(koud verharden)
1x 200μm (8mils) dft rechtstreeks op
Sa2.5 (SSPC-SP6) gestraald staal
Geen filmdefecten en gemiddeld
<1mm kruiproest na 18
maanden blootstelling
Geen blaren,roestofscheuren
en gemiddeld <2mm kruiproest
na 5,000 uur blootstelling
Geenblaren,roest,scheuren etc.
na 3,000 uur onderdompeling
Onderdompelingstest bij
verhoogde temperaturen
Nat/droog cycli onder
thermische isolatie
Nat/droog cycli onder
thermischeisolatie
Teststuk blootgesteld aan nat/droog isolatie in temperatuurbereik
van 60°C - 400°C (140°F - 752°F) gedurende 8 uur, gevolgd door
16 uur afkoeling tot omgevingstemperatuur
Teststuk blootgesteld aan nat/droog isolatie in temperatuurbereik
van 70°C - 250°C (158°F - 482°F) gedurende 8 uur, gevolgd door
16 uur afkoeling tot omgevingstemperatuur
1x 200μm (8mils) dft rechtstreeks op
Sa2.5 (SSPC-SP6) gestraald staal.
3x8 uur gebakken op 400°C (752°F)
voorafgaand aan blootstelling
1x 200μm (8mils) dft rechtstreeks op
Sa2.5 (SSPC-SP6) gestraald staal
1x 200μm (8mils) dft rechtstreeks op
Sa2.5 (SSPC-SP6) gestraald staal
Geen blaren, roest of scheuren
na 30 nat/droog cycli
Geen blaren, roest of scheuren
na 30 nat/droog cycli
Bovenstaande prestatiegegevens zijn samengesteld op basis van aanwezige ervaring met productprestaties tijdens gebruik en op basis van testgegevens
verzameld onder laboratoriumomstandigheden. De feitelijke prestaties van het product zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin het wordt gebruikt.
Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de AkzoNobel-groep. © Akzo Nobel 2015.
AkzoNobel heeft zich uiterste inspanning getroost om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie correct is op het moment van drukken.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u vragen heeft.
Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen vallen alle contracten voor de aankoop van producten waarnaar in deze brochure wordt
verwezen en alle door ons in verband met de levering van producten gegeven adviezen onder onze standaard verkoopvoorwaarden.
G2_751CSA_NL
06/15
www.international-pc.com | [email protected]
Download