PowerPoint-presentatie

advertisement
Workshop Blik naar binnen
Personeel en Welzijn
Jessy Van Dousselaere (AgO)
Kathleen Watteyn (K&G)
HOE EN WAAROM
WELZIJN OP DE
KAART ZETTEN
Beleidsnota BZ
In een context waarin iedereen langer moet
werken en meer werkdruk ervaart, is investeren
in duurzaam en sociaal werkgeverschap
onmisbaar.
Ik investeer in een welzijnsbeleid waarbij de
medewerker en zijn welzijn centraal staan,
vanuit een positief mensbeeld in lijn met de
waarden van de organisatie’.
Wettelijk kader
welzijnswet van 4 augustus 1996
werkgevers sinds 1 september 2014
verplicht om de nodige maatregelen te
nemen om psychsociale risico’s (inclusief
risico’s om werk-gerelateerde stress en
burn-out) te voorkomen en aan te pakken
Cijfermateriaal
10 % werkende bevolking heeft burnoutklachten
2 op 3 werknemers ervaart stress
bij burn-out gemiddeld 189 dagen afwezig
7,96
miljard
euro
gaat
naar
arbeidsongeschiktheid
(Cijfers Belgische Stichting Innovatie en Arbeid)
Cijfermateriaal
Verlies door ziektedagen
veroorzaakt door psychische
dysfuncties (waaronder stress en
burn-out) : cijfers 2015
 453.625,67 ziektedagen
 25 % hiervan omgezet in koppen
 Verlies van 567 koppen!
Effect op organisatie en
dienstverlening
Werkstressoren en energiebronnen
(Demerouti, Bakker en Schaufeli)
8
Rode draad door bouwstenen
Actieplan - bouwstenen
1. Algemeen welzijnsbeleid
2. Entiteiten sensibiliseren, informeren en
ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen
hun entiteit
3. Actief aanwezigheidsbeleid
4. Leiderschap
5. Gezondheid
6. Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren
7. Opleidingsaanbod
8. Mobiliteit
9. Organisatie
10. Individuele hulpverlening
overheid.vlaanderen.be/burn-out
Energiegevers uit werkgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bevlogen medewerkers (geven ons energie)
Energie geven aan elkaar
Verbinding creëren tussen medewerkers, over afdelingen heen
Pure chocolade
Leven is een spiegel: zelf optimisme uitstralen
Positieve feedback geven en krijgen
Samen resultaten boeken
Vertrouwen geven en krijgen van medewerkers
Medewerkers laten ontplooien
Waardering krijgen van medewerkers
Lichtheid brengen in je job, humor
Humor, spanning uit situatie halen
Momenten in je agenda inbouwen om iets totaal anders te gaan
doen vb sport
• Samenwerken met collega’s in een goede verstandhouding
• Gelukkige medewerkers
Gouden tips uit werkgroepen
•
•
•
•
Stroomlijnen welzijnsactoren gewenst
Niet vanuit functies praten maar vanuit rollen
Rol van leidinggevende beter definiëren
Regelmatig veerkrachtgesprekken – werklast
rechtvaardig verdelen
• Bespreekbaar maken van burn-out “deproblematiseren”
• Vertrouwenspersoon die vlot bereikbaar is en
preventief kan optreden (info kunnen delen)
• Snel hulp inroepen als leidinggevende
Goede praktijk: L&V
Filmpje zie:
https://overheid.vlaanderen.be/aanpak-stressen-burn-out-departement-lv
Vragen?
Jessy Van Dousselaere : beleidstrekker Welzijn
[email protected]
02/553 01 00 of 0497/59 33 12
Kathleen Watteyn
[email protected]
Download