Boeddhisme.

advertisement
Boeddhisme.
Tisha Bentvelzen.
Boeddha.
• Siddhartha Gautama.
• 2500 jaar geleden geboren, als prins van de Sakya’s,
gebied waar nu Nepal ligt.
• Waarom heeft het leven altijd een kwaliteit van
lijden? (Dhukka)
• Boeddha Sakyamuni.
• Sakyamuni betekent de wijze van het volk de
Sakya’s.
• De leer van Boeddha  dharma.
• Nangpa  iemand die dharma beoefent.
Ascese is het streven naar of het
beoefenen van een reine
levenswandel door de eigen
hartstochten en begeerten te
beteugelen en zelftucht toe te
passen.
De vier Edele Waarheden.
- Het leven is lijden/frustratie.
- Er is een oorzaak van lijden.
- Er is een uitweg uit het lijden.
- Die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad.
Vergankelijk betekent dat
iets tijdelijk, sterfelijk of
voorbijgaand is.
‘Alles
is vergankelijk. Als we
ons hieraan vastklampen dan
zit de kiem van het loslaten,
afscheid nemen en pijn daarin
al besloten.’
De drie hoofdstromen.
• het Theravada-boeddhisme (het zuidelijke
boeddhisme in landen als Thailand, Myanmar
en Sri Lanka)
• het Mahayana-boeddhisme (daartoe behoren
het Ch’an en Zen-boeddhisme in landen als
China, Japan en Zuid-Oost Azië)
• het Vajrayana-boeddhisme (in Tibet, Nepal en
Bhutan).
Feestdagen
• De boeddhistische kalender is een
maankalender, een kalender 11 dagen korter
dan de zonkalender. Hierdoor verschuift de
kalender elke 3 of 4 jaar één maand, zodat de
feestdagen redelijk gelijk blijven lopen in de
zonnekalender.
Belangrijkste feestdagen:
- Magha Puja (volle maan in januari). De dag
waarop 125- Arahants tegelijkertijd een
spontaan bezoek brachten aan de Boeddha.
- Vesakha Puja (volle maan in mei). De dag
waarop Gautama Boeddha geboren werd,
verlichting bereikte en overleed. Deze dag
wordt soms ook wel Boeddha genoemd.
- Asalha Puja (volle maan in juli). De dag
waarop de Boeddha zijn eerste lering gaf in
het hertenpark van Sarnath.
Overige belangrijke dagen:
- De Uposatha. De wekelijke religieuze dag.
- Ullambana.
-De Anapanasati dag.
Hindoeïsme.
• Het hindoeïsme is de overheersende religie
van het Indisch Subcontinent.
• De vier hoofdstromingen zijn het
Vaishnavisme, het Shaivisme, het Shaktisme
en het Smartisme.
• Het hindoeïsme wordt de ‘oudste
wereldreligie’ genoemd.
• De naam is afgeleid van het Perzische woord
voor ‘rivier’: Sindu.
• 80% van de mensen in India is Hindoestaans,
en over de rest van de wereld zijn dit nog 55
miljoen hindoes.
• Geen hoofdstichter, bijvoorbeeld een profeet.
• ‘Het hindoeïsme is als een stam van een
boom, waar alle andere godsdiensten als
bladeren aan groeien.’
Proselitisme: het
opdringen van je eigen
mening of religie.
Seculiere staat: een
staat met een scheiding
tussen Kerk en Staat.
Hindoegemeenschappen
buiten India:
• Grote hindoegemeenschappen:
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka en Bali
• Kleinere gemeenschappen:
Groot-Brittanië, Noord-Amerika, het MiddenOosten, Afrika, Rusland, Nederland, ZuidoostAzië en het Caribisch gebied.
Swastika
Om
Lotusbloem
Shri symbool
de Bindi
Transcendent:
bovenzintuigelijk.
Immanent: het altijd
aanwezig zijn.
Goden.
• Generator (schepper): Brahma.
Onderhouder (beschermer) : Vishnu.
Destructor: Shiva.
• Krishna, de god van devotie.
De vier kasten.
- Brahmanen – de priesters.
- Kshatriya’s – de edelen en soldaten.
- Vaishya’s – de kooplieden.
- Sudra’s – de dienaren
Andere gebruiken.
• Vegetarisch eten.
• Tempels.
• Heilige koeien.
Feestdagen.
-Holi, dit is een uitbundig voorjaarsfeest,
houdt verband met Vishnu.
- Divali of Lichtfeest, wordt door alle kasten
gevierd op de donkerste nacht van het jaar,
nieuwe maan van eind oktober of begin
november.
- Nawratam Puja, een feest ter ere van de
godin Durga.
Download