Longfunctieonderzoek

advertisement
Longziekten
Longfunctieonderzoek
Inleiding
Uw behandelend arts heeft één of meer onderzoeken voor u aangevraagd. In deze
brochure kunt u onder meer lezen waar u wordt verwacht, wat de onderzoeken inhouden en welke voorbereidingen u moet treffen.
U kunt zich op de afgesproken datum en tijd melden bij de informatiebalie van de
polikliniek Interne Geneeskunde, Fonteinstraat 13.
Neem de volgende zaken mee:
•
Uw UMCG-pasje. Als u dat nog niet heeft, wordt het hier gemaakt. Wilt u daarvoor uw verzekeringgegevens meenemen?
•
Een geldig legitimatiebewijs. Het UMCG vraagt patiënten eens per jaar om
•
identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs.
De baliemedewerker wijst u de weg naar het Functiecentrum. Daar kunt u plaatsnemen
in de wachtkamer.
Voorbereiding
Alleen de aangekruiste voorbereidingen zijn bij u van toepassing:
•
•
•
Nuchter komen (’s ochtends niet eten, water en thee zonder suiker toegestaan)
Longverruimende medicatie staken. Deze medicijnen kunnen de uitslag van uw onderzoek namelijk beïnvloeden. Andere medicijnen kunt u gewoon doorgebruiken.
Geen specifieke voorbereiding nodig.
U mag 4 uur van te voren de volgende medicijnen niet gebruiken:
•
Ventolin (salbutamol)
•
Airomir (salbutamol)
•
Bricanyl(terbutaline)
•
Atrovent (ipratropiumbromide)
•
Combivent (ipratropiumbromide + salbutamol)
•
Berodual (ipratropiumbromide + fenoterol)
U mag 12 uur van te voren de volgende medicijnen niet gebruiken:
•
Oxis (Formoterol)
•
Serevent (salmeterol)
•
Foradil (Formoterol)
•
Bricanyl (Terbutaline)
•
Seretide (salmeterol + Fluticason)
www.umcg.nl
1
Longziekten
•
•
Symbicort (Formoterol + Budesonide)
Theolair (Theophylline)
U mag 24 uur van te voren geen Spiriva (Tiotropium) gebruiken.
Algemene voorbereiding
Knellende kleding kan uw ademhaling en de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Wilt u
daarom geen knellende kleding dragen?
Ziekte
Mocht u ziek zijn, neemt u dan contact met ons op. We overleggen dan met u of de afspraak
door kan gaan of uitgesteld moet worden. U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 08.00 en
14.30 uur op telefoonnummer (050) 361 29 58.
Algemene informatie
Het functioneren van de longen
Om te kunnen leven heeft u zuurstof nodig. Uw longen nemen zuurstof op uit de lucht en
geven dit door aan het bloed. Het bloed neemt zuurstof mee naar organen en spieren, die dit
nodig hebben om te kunnen functioneren. Daar wordt de zuurstof verbruikt en komt een
afvalstof (= koolzuurgas) vrij. Het bloed vervoert het koolzuurgas vervolgens terug naar uw
longen. Daarna ademt u het koolzuurgas uit. Bij longfunctieonderzoeken wordt het functioneren van uw longen gemeten.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer ….uur.
De longfunctie-assistent haalt u uit de wachtkamer en vertelt u bij ieder onderzoek precies wat
er gaat gebeuren en wat er van u wordt verwacht.
Bij de meeste onderzoeken krijgt u een neusklem op en een mondstuk in uw mond. U kunt
gewoon door uw mond blijven ademen. De onderzoeken bestaan uit een aantal ademhalingsoefeningen. Bijvoorbeeld: rustig diep uitademen en daarna diep inademen. De longfunctieassistent geeft u hierbij aanwijzingen. Voor een nauwkeurige uitslag dient u de aanwijzingen zo
goed mogelijk op te volgen. Bij de onderzoeken met een * doet u geen ademhalingsoefeningen.
Aangevraagde onderzoeken
Alleen de aangekruiste onderzoeken zijn bij u van toepassing.
O
Flow-volume onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht u kunt in- en uitademen en hoe hard. Bij dit
onderzoek kan ook uw reactie op luchtwegverruimende medicijnen worden getest. U neemt
dan een bepaald medicijn in en als de inwerktijd verstreken is, doet u het onderzoek opnieuw.
O
Longvolumina onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht uw longen bevatten.
www.umcg.nl
2
Longziekten
O
Bodybox onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht uw longen bevatten en hoeveel moeite het u
kost om gewoon te ademen. U zit hierbij in een soort glazen telefooncel.
O
Diffusie onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe snel de zuurstof vanuit uw longen in uw bloed wordt
opgenomen.
O
Arteriepunctie*
Bij dit onderzoek wordt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed gemeten. Hiervoor wordt er
bloed afgenomen, ongeveer 1,5 milliliter, uit de slagader in uw pols.
O
Hyperventilatie onderzoek
Bij dit onderzoek wordt gemeten of uw klachten te maken hebben met hyperventilatie. De
longfunctie-assistent vraagt u tijdens het onderzoek snel in- en uit te ademen. Ook neemt de
assistent een vragenlijst met u door. Als u denkt heftig te reageren op het onderzoek, is het
goed iemand mee te nemen naar het ziekenhuis.
O
Ergometrie*
Bij dit onderzoek wordt de functie van uw longen gemeten tijdens inspanning. U neemt plaats
op een ligfiets en moet fietsen terwijl u steeds zwaarder moet trappen. Van te voren wordt een
ECG (hartfilmpje) gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig bloed bij u afgenomen
en daarom krijgt u een canule (dun slangetje) in uw polsslagader. Ook uw ademhaling, hartslag
en bloeddruk worden geregistreerd.
Voor dit onderzoek is het aan te raden gemakkelijk zittende kleding en schoenen aan te trekken of mee te nemen. Na het onderzoek is er gelegenheid om te douchen.
O
Shunt onderzoek*
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoeveel zuurstof uw bloed maximaal kan opnemen. Tijdens
het onderzoek wordt er regelmatig bloed bij u afgenomen en daarom krijgt u een canule (dun
slangetje) in uw polsslagader. Dit onderzoek wordt vaak in combinatie met bovenstaand onderzoek (ergometrie) gedaan.
Na het onderzoek
Uitslag
Uw behandelend arts vertelt u de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de
polikliniek.
Vragen
Als u voor of na het onderzoek vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling
Longfunctie, op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 14.30 uur op telefoonnummer (050)
361 29 58.
www.umcg.nl
3
Download