Gaten en geulen herstellen? Klein onderhoud aan asfaltwegen?

advertisement
Gaten en geulen herstellen?
Klein onderhoud aan
asfaltwegen?
Compomac® is de ideale oplossing!
Dé koude asfalt voor een
makkelijk onderhoud.
Deze houdbare en gebruiksklare koude asfalt is de ideale
oplossing voor het vullen van gaten in asfalt, het herstellen
van geulen en het klein onderhoud aan wegen.
SNELLE EN EENVOUDIGE
TOEPASSING
1. Maak de ondergrond zorgvuldig schoon, zodat deze
stof- en vetvrij is.
2. Breng Compomac® aan in lagen van telkens 2 à 6 cm.
(Diepe gaten dienen in meerdere opeenvolgende lagen
te worden gevuld. Niet meer dan 12 cm aanbrengen.)
WAT IS COMPOMAC®?
Compomac® is een makkelijk te gebruiken koude
asfalt, die duurzaam, houdbaar en gebruiksklaar is.
Compomac® vergemakkelijkt het dagelijkse
onderhoud van wegen. Compomac® wordt koud
gefabriceerd en aangebracht, met respect voor
het milieu. Verkrijgbaar in zwart en rood.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Compomac® kan gebruikt worden voor het
gewone onderhoud (plaatselijk herstellen, opvullen
en dichten van gaten) van voetpaden, fietspaden,
private en openbare wegen en als noodoplossing
voor kleine en plaatselijke problemen op snelwegen. Compomac® is tevens geschikt voor
duurzame herstellingen; de dubbele afdeklaag (van
zand en grind gescheiden) is een gepatenteerd
procédé, en is compacter en duurzamer dan
traditionele koude asfalt. Compomac® is een hoogwaardig product met een verminderde gevoeligheid
voor water, bruikbaar op asfalt en beton en wordt
sinds meer dan 50 jaar met succes toegepast.
EIGENSCHAPPEN
®
3. Druk Compomac stevig aan met een straatstamper
of met een kleine mechanische trilplaat.
VERWERKING
Compomac® wordt aangeboden in emmers van
22 l (25 kg).
Houdbaar en bruikbaar in meerdere keren
gedurende ongeveer een jaar bij bewaring op een
koele plaats.
Compomac® is milieuvriendelijk: koud geproduceerd en koud verwerkbaar en dus energiezuinig.
Compomac® geeft stof noch rook.
■ Handmatig aan te brengen, zonder voorbereidende hechtlaag.
■ Gebruikstemperatuur > +5°C.
■ Niet gebruiken op vuile ondergronden, bij regen of ijzel.
■ Bij gebruik op vochtige ondergrond vooraf een hechtlaag aanbrengen.
■ Moeilijk ontvlambaar.
Vraag ernaar bij uw verdeler!
Een product van
Download