Vergadering Voorbespreking 25-11-2014

advertisement
Agenda Voorbespreking
Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014
19:00-21:15 uur, locatie Gemeentehuis Maurik
Voorzitter :
1
VOORBESPREKING 1 - BURENZAAL
1 1
Inspreken burgers/belanghebbenden (interactief) over al dan niet geagendeerde
onderwerpen
Tijd: 19.00-19.15 uur
1 2
Besluitenlijsten voorbespreking 1 en 2 van 7 oktober en voorbespreking van 14
oktober 2014
1 3
Overdracht buitenonderhoud basisscholen
Tijd: 19.15-19.45 uur
1 4
Beleidsnota uitvoering gebiedsteams, oktober 2014, gemeente Buren
Tijd: 20.00-20.30 uur
1 5
Wet Markt & Overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang
Tijd: 20.45-21.15 uur
2
VOORBESPREKING 2 - LIENDENZAAL
2 1
Inspreken burgers/belanghebbenden (interactief) over al dan niet geagendeerde
onderwerpen
Tijd: 19.00-19.15 uur
2 2
Verordening winkeltijden
Tijd: 19.15-19.45 uur
2 3
Stimuleringsbijdrage aanleg glasvezel op vier bedrijventerreinen
Tijd: 20.00-20.30 uur
2 4
Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018
Tijd: 20.45-21.15 uur
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards