Seminar: Erfelijke aandoeningen bij hond en kat Datum: Donderdag

advertisement
Seminar: Erfelijke aandoeningen bij hond en kat
Datum: Donderdag 15 december 2016
Sprekers: Dr. Hille Fieten & Drs. Sylvia Keijser
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Programma:
12:00 uur Ontvangst
12:30 uur ‘Wie doet wat’ met erfelijke aandoeningen in Nederland
Opfris-uurtje genetica
14:30 uur Pauze
15:00 uur DNA-testen, genetische heterogeniteit en PETscan
17.00 uur Pauze
17.30 uur Interactieve casuïstieken
18.30 uur Einde
Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep
Geneeskunde Gezelschapsdieren en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.
De strategische partners van PEGD:
Download