3e graad Kunstsecundair Onderwijs

advertisement
3e graad Kunstsecundair Onderwijs
Industriële Kunst
(Ruime)Toekomst in de maak
Industriële kunst bevindt zich op de grens tussen de wereld van de technologie/industrie en de wereld van de kunsten. De ruimte tussen beide werelden
is geen niemandsland, wel een boeiende wereld van experiment, onderzoek
en ontwikkeling.
Het spanningsveld dat ontstaat bij de samenkomst van de verschillende stromingen zorgt voor nieuwe inzichten in het ontwikkelingsproces en unieke en
vaak verrassende producten.
Het ontwikkelen van harmonie, het precair evenwicht tussen functie en ontwerp staat hierbij centraal.
We beogen een brede vorming waardoor de leerling goed voorbereid is.
Deze brede basis en onze focus op persoonlijkheidsvorming optimaliseren de
slaagkansen (o.a. bij toelatingsexamens).
Troeven
Met de oorsprong in het VTI van Kortrijk, een school voor wetenschap en
techniek heeft Kunst en Creatie een unieke troef in handen. Technologie en
wetenschap als partner, knowhow en expertise binnen handbereik...
Een ideale omgeving voor Industriële Kunst om zich te ontwikkelen en garant te staan als een kwaliteitsvolle opleiding.
De afdeling beeldende kunst bood 40 jaar lang, onder de vlag van VTI Kortrijk, kwaliteitsvol kunstonderwijs aan. De aparte profilering als Kunst en
Creatie Kortrijk, met eigen gebouw, eigen ontwikkeling en andere doelgroep
doet geen afbreuk aan deze ervaring waardoor we garant blijven staan voor
kwaliteit en als uniek in de regio worden bestempeld.
De ligging binnen ‘de’ designregio van Vlaanderen biedt onbeperkte mogelijkheden tot netwerking en samenwerkingen met belangrijke actoren binnen de verschillende domeinen van ontwerp en de creatieve industrie.
Nu al volgen leerlingen van architecturale en binnenhuiskunst wekelijks
les in het lab van de Budafabriek en werken we samen met Budakunstencentrum, meerdere hogescholen en bedrijven.
Kiezen voor industriële kunst
De opleiding richt zich tot jongeren met een uitgesproken interesse voor
productvormgeving en design, kunst en technologie.
Jongeren die de studierichting volgen hebben een goed ontwikkeld wiskundig en ruimtelijk inzicht en interesse in 3D computertechnieken.
We stimuleren jongeren tot probleemoplossend denken door het hanteren
van werkvormen waar zelfstandig werken, kritisch denken, zelfreflectie,
groepswerk en creativiteit een belangrijk aandeel vormen.
Een voortdurende aandacht voor vorm, functie, materiaal en kleur is noodzakelijk.
De keuze voor industriële kunst is een bewuste en gemotiveerde keuze.
We verwachten van de leerling een werkbereidheid voor zowel het specifieke
als het algemeen vormende onderdeel van de opleiding.
Vanuit tweede graad
Een tweede graad beeldende en architecturale vorming of kunsten vormt
een goede voorbereiding mits de leerling over voldoende wiskundig en ruimtelijk inzicht beschikt. Een tweede graad industriële en techniek wetenschappen biedt eveneens mooie kansen door te stromen naar industriële kunst.
Leerlingen vanuit ASO of technisch wetenschappelijke richtingen met interesse voor kunst en ontwerpen krijgen via een gedifferentieerde aanpak de
mogelijkheid de achterstand binnen de kunstvakken weg te werken.
De leerlingen worden goed voorbereid op vervolgstudies in het studiegebied
productontwikkeling.
Een greep uit de eerder specifieke vervolgopleidingen/studiegebieden (BA,
MA):
-
productontwikkeling, productdesign
-productvormgeving
-
industrieel ontwerpen
-
architectuur (assistent)
-
interieurarchitectuur en -vormgeving
-
bouwkundig tekenaar
-
grafisch vormgeving
-juweelontwerp
-
design en textiel
-…
Lessentabel
VAK
Godsdienst
Aardrijkskunde
Frans
Geschiedenis
LO
1ste Industriële Kunst u/week
2
1
2
1
2
2de Industriële Kunst u/week
2
1
2
1
2
Nederlands
Wiskunde
Engels
Kunstgeschiedenis
Kunstinitiatie
Wetenschappen
Wetenschappelijk tekenen
Industriële Kunst
Waarnemingstekenen
TOTAAL
3
4
2
2
1
2
2
7
3
34
3
4
2
2
1
2
2
7
3
34
Kunst en Creatie Kortrijk
Oudenaardsesteenweg 168
8500 Kortrijk
www.kunstencreatiekortrijk.be
Verantwoordelijke
Pedro Fioen
0488 40 13 52
056 21 23 01
[email protected]
Kunst en Creatie Kortrijk biedt ook de richtingen vrije beeldende kunst en
architecturale en binnenhuiskunst aan.
Download
Random flashcards
Create flashcards