Televisies: de beeldverhouding

advertisement
Televisies: de beeldverhouding
Wiskunde Klas 1
Opdrachtenblad
Televisie
Kees Vleeming
Verhoudingen van beeld
• Bij televisietoestellen wordt gekeken naar de
verhouding tussen de breedte, hoogte en
diagonaal van het beeldscherm.
– Bij een gewone tv is de verhouding
Breedte : Hoogte : Diagonaal gelijk aan
4
: 3 :
5
– Bij een breedbeeldtelevisie zijn deze
verhoudingen anders, namelijk
Breedte : Hoogte : Diagonaal is
gelijk aan
(ongeveer)
16 : 9 :
18
Hoogte
Breedte
Opgave 1
Bij een gewone televisie is de
hoogte van het beeldscherm
gelijk aan 36 cm.
a) Wat is de breedte van dit
beeldscherm?
b) Een breedbeeldtelevisie kan ook
een hoogte van 36 cm hebben.
Wat is de breedte van dit
beeldscherm?
36 cm
36 cm
Uitwerking opgave 1a:
– Bij een gewone tv is de verhouding
Breedte : Hoogte : Diagonaal gelijk aan
4
: 3 :
5
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
Diagonaal
4
3
5
48
36
<niet nodig>
x 12
De breedte van deze tv is 48 cm.
Uitwerking opgave 1b
– Bij een breedbeeldtelevisie zijn dit de
verhoudingen
Breedte : Hoogte : Diagonaal is
gelijk aan
(ongeveer)
16 : 9 :
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
Diagonaal
18
16
9
18
64
36
<niet nodig>
x4
De breedte van deze tv is 64 cm.
Opgave 2
Een breedbeeld televisie heeft een
beelddiagonaal van 108 cm.
Bereken de breedte en de hoogte.
Uitwerking opgave 2
– Bij een breedbeeldtelevisie zijn dit de
verhoudingen
Breedte : Hoogte : Diagonaal is
gelijk aan
(ongeveer)
16 : 9 :
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
Diagonaal
18
96
54
108
16
9
18
Breedte: 96cm, hoogte 54 cm, diagonaal 108cm.
x6
Opgave 3
• Op een gewone tv met een
beeldschermhoogte van 60 cm wordt een
breedbeelduitzending bekeken. Dat betekent
zwarte balken boven en onder.
Zwarte balken
Opgave 3
a) Reken eerst uit hoe breed het scherm van de
gewone tv is.
b) De uitzending is in breedbeeldformaat. Reken
met behulp van het antwoord op de vorige
vraag uit wat de hoogte is van de uitzending
(hier gebruik je dus de verhoudingen van de
breedbeeld tv).
c) Je weet nu hoe hoog de uitzending is én weet
hoe hoog de gewone tv is. Dus kun je nu
uitrekenen hoe hoog de zwarte balken zijn die
boven en onder het scherm ontstaan.
Uitwerking opgave 3a:
– Bij een gewone tv is de verhouding
Breedte : Hoogte : Diagonaal gelijk aan
4
: 3 :
5
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
Diagonaal
4
3
5
80
60
<niet nodig>
x 20
De breedte van deze tv is 80 cm.
60 cm
80 cm
Uitwerking opgave 3b
• De breedte van de tv is 80 cm. De uitzending is
dus ook 80 cm breed.
• De uitzending is in breedbeeld, dus zijn de
verhoudingen van het beeld: 16 : 9 : 18
x5
Breedte
Hoogte
16
9
80
45
De hoogte van de uitzending is 45 cm.
45 cm
Uitwerking opgave 3c
•
•
•
•
•
•
Het beeld is 60 cm hoog.
De uitzending is 45 cm hoog.
60 – 45 = 15 cm
Er zijn twee balkjes, dus dit delen door 2
15 : 2 = 7 ½ cm
Allebei de balkjes zijn 7 ½ cm hoog.
7 ½ cm
7 ½ cm
Opgave 4 (1)
• Je hebt thuis een breedbeeldtelevisie waar
een uitzending op gewoon formaat wordt
uitgezonden. De breedbeeldtelevisie heeft
een diagonaal van 81 cm.
Opgave 4 (2)
a) Je hebt nu ook zwarte balken in beeld. Lopen
deze balken boven en onder of juist links en
rechts op je scherm?
b) Reken uit hoe hoog en hoe breed je
breedbeeldtelevisie is en maak een schets
van de situatie.
c) Reken uit hoe breed de zwarte balken op je
scherm zijn.
Uitwerking opgave 4a
• De uitzending zal er zo uit zien:
• De zwarte balken lopen dus van boven naar
onder
Uitwerking opgave 4b (1)
– Bij een breedbeeldtelevisie zijn dit de verhoudingen
Breedte : Hoogte : Diagonaal is (ongeveer) gelijk aan
16 : 9 :
18
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
Diagonaal
16
9
18
72
40,5
81
x 4,5
Breedte: 72 cm, hoogte 40,5 cm, diagonaal 81 cm.
Uitwerking opgave 4b (2)
40,5 cm
• Schets van de situatie:
72 cm
Uitwerking opgave 4c (1)
• Het beeld is 40,5 cm hoog
• De uitzending is dus ook 40,5 cm hoog
• De beeldverhouding uitzending:
– breedte : hoogte is 4 : 3
• Tabel maken:
Breedte
Hoogte
4
3
54
40,5
x 13,5
De breedte van de uitzending is 54 cm
Uitwerking opgave 4c (1)
•
•
•
•
•
De breedte van de tv is 72 cm
De breedte van de uitzending is 54 cm
72 – 54 = 18 cm
Er zijn twee balkjes, dus 18 : 2 = 9 cm
Beide zwarte balkjes zijn 9 cm breed.
9 cm
9 cm
Download