PRAKTIJK OPDRACHTEN CONTACTLENZEN

advertisement
PRAKTIJK OPDRACHT 01
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
CONTACTLENSSTATUS VOLLEDIG INVULLEN d.w.z.:
N.A.W., ANAMNESE,
VOLLEDIGE SPLEETLAMP ONDERZOEK, MET DE NODIGE NOTATIE
KERATOMETRIE, MET CORNEAASTIGMATISME
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
ZACHTE LENZEN AANMETEN
PRAKTIJKOPDRACHT 1
2e JAARS CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
BINOCULAIRE PROEVEN + NOTATIE EN CONCLUSIE
SKIASCOPIE : KAART VOLLEDIG INVULLEN MET STERKTE EN VISUS
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
PERIFEERMETEN : E WAARDE BEREKENEN OP 30
ASFERISCHE VORMVASTE LENZEN AANPASSEN
KAART VOLLEDIG INVULLEN
praktijk opdracht 2
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
SPLEETLAMPONDERZOEK : ALLE BELICHTINGS METHODE GEBRUIKEN
CONTACTLENS STATUS VOLLEDIG INVULLEN
MET DE GOEDE NOTATIE.
KERATOMETRIE : OP DE JUISTE PLEK NOTEREN OP DE CONTACTLENSSTATUS.
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
KERATOMETRIE : OP DE JUISTE PLEK NOTEREN OP DE CONTACTLENSSTATUS.
ZACHTE / HARDE LENZEN BEPALEN VOLGENS DE JUISTE PASLENSKEUZE.
PRAKTIJKOPDRACHT 2
2E JAARS CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
KERATOMETRIE: PERIFEER METEN OP 30 + E. WAARDE BEREKENEN
GEGEVENS OP DE JUISTE PLEK NOTEREN
ASFERISCHE VORMVASTE LENZEN AANPASSEN: TYPE EXACT
TYPE ASFEERFLEX
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
SKIASCOPIE : KAART VOLLEDIG INVULLEN MET OBJECTIEVE STERKTE
EN VISUS.
SUBJECTIEF NAREFRACTIONEREN MET VISUS.
PRAKTIJKOPDRACHT 3
ASSISTENT CONTACTLENZEN.
Lesuur 1 t/m 2
VORMVASTE LENZEN AANMETEN: VOLGENS DE PROCEDURE.
N.A.W., ANAMNESE, SPL.ONDERZ. , KERATOMETER.
Dus op tijd werken, maar wel goed.
LESUUR 3 T/M 4
SPLEETLAMPONDERZOEK VOLGENS EXAMENPROTOCOL
DUS 3 PERSONEN PER BOX: 1 “PROEFPERSOON”
1” EXAMEN KANDIDAAT”
1”BEOORDELAAR”
TIJDSEENHEID 20 MIN.
PRAKTIJKOPDRACHT 3
2E JAARS CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
SKIASCOPIE : KAART VOLLEDIG INVULLEN MET OBJECTIEVE METING
EN VISUS.
SUBJECTIEF NAREFRACTIONEREN MET VISUS
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
ZACHTE TORISCHE LENZEN AANMETEN.
KONTAKTLENSSTATUS VOLLEDIG INVULLEN, OOK DE TE BESTELLEN
GEDEELTE IVM. DE EVT. INCLINATIE HOEK.
PRAKTIJKOPDRACHT 4
ASSISTENT CONTACTLENZEN
EVENTUELE VORIGE OPDRACHTEN AFMAKEN.
ZIE OPDRACHTEN 1,
PRAKTIJKOPDRACHT 4
2E JAARS CONTACTLENZEN
ALLE PRAKTIJK LESUREN
EVENTUELE ALLE VORIGE PRAKTIJK OPDRACHTEN AFMAKEN.
ZIE OPDRACHT 1, 2,3.
PRAKTIJKOPDRACHT 5
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
SPLEETLAMPONDERZOEK VOLGENS EXAMENPROTOCOL MODULE AC 03
DUS 3 PERSONEN PER REFRACTIEBOX: 1 PROEFPERSOON
1 EXAMENKANDIDAAT
1 BEOORDELAAR
TIJDSEENHEID 20 MIN.
Dus op tijd werken en rouleren.
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
ZACHTE SPHERISCHE CONTACTLENZEN AANPASSEN.
PRAKTIJKOPDRACHT 5
2E JAARS CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
EXAMEN PROTOCOL CL 29 PRAKTIJK SKIASCOPIE
DUS 3 PERSONEN PER REFRACTIEBOX: 1 PROEFPERSOON
1 EXAMENKANDIDAAT
1 BEOORDELAAR
TIJDSEENHEID 15 MIN.
Op tijd werken en rouleren.
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
ZACHTE TORISCHE LENZEN AANMETEN.
CONTACTLENSSTATUS VOLLEDIG INVULLEN, OOK DE TE BESTELLEN
GEDEELTE I.V.M. DE EVT. INCLINATIE HOEK
PRAKTIJKOPDRACHT 6
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
KERATOMETRIE : 3 x HOR. , 3 x VERT. GEMIDDELDE BEREKENEN
EN NOTEREN.
CORNEAASTIGMATISME NOTEREN.
VORMVASTE SFERISCHE LENZEN AANMETEN.
TYPE : FL TC
TC
VAN NKL OF
VAN PROCORNEA
1 OOG AANPASSEN VOLGENS DE AANPASREGEL. HET ANDERE OOG MET
EEN VLAKKE PASSINGSBEELD.
PRAKTIJKOPDRACHT 6
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
KERATOMETRIE : PERIFEER METEN OP 30 + E. WAARDE BEREKENEN.
GEGEVENS OP DE JUISTE PLEK NOTEREN.
SKIASCOPIE: EVT. MET FOUT GLAZEN.
OBJECTIEVE WAARDE NOTEREN + VISUS GETALLEN
DAARNA SUBJECTIEF AFMAKEN + VISUS GETALLEN
PRAKTIJKOPDRACHT 7
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
KERATOMETRIE : 3 x HOR. 3 x VERT. GEMIDDELDE BEREKENEN
EN NOTEREN.
CORNEAASTIGMATISME NOTEREN.
VORMVASTE SFERISCHE LENZEN AANMETEN.
TYPE : FL TC van NKL of
TC
van Procornea
1 OOG AANPASSEN VOLGENS DE AANPASREGEL.
HET ANDERE OOG MET EEN DIEPERE PASSINGSBEELD.
PRAKTIJKOPDRACHT 7
2E JAARSCONTACTLENZEN.
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
KERATOMETRIE : PERIFEER METEN OP 30 + E. WAARDE BEREKENEN.
CORNEAASTIGMATISME BEREKENEN EN NOTEREN.
GEGEVENS OP DE JUISTE PLEK NOTEREN.
VORMVASTE ASFERISCHE LENZEN AANPASSEN.
TYPE : EXACT E. 0.6 van NKL
ASFEERFLEX E. 0.6 van Microlens
ASFEERFLEX E. 0.45 van Microlens
PRAKTIJKOPDRACHT 8
ASSISTENT CONTACTLENSSPECIALIST
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
KERATOMETRIE : 3x HOR. 3x VERT. GEMIDDELDE K waarde BEREKENEN
EN NOTEREN.
VORMVASTE LENZEN AANPASSEN.
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
KERATOMETRIE : 3x HOR. 3x VERT. GEMIDDELDE K waarde BEREKENEN
EN NOTEREN.
SFERISCHE ZACHTE LENZEN AANPASSEN.
PRAKTIJKOPDRACHT 8
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
BINOCULAIRE PROEVEN: 10 BINOCULAIRE PROEVEN OP DE
CONTACTLENSSTATUS NOTEREN.
Denk aan de notatie en evt. conclusie.
Keratometrie ook periferie op 30º zachte of vormvaste lenzen aanpassen
PRAKTIJKLESUUR 3 T/M 4
BINOCULAIRE PROEVEN OEFENEN.
Keratometrie ook periferie op 30º zachte of vormvaste lenzen aanpassen
PRAKTIJKOPDRACHT 9
ASSISENT CONTACTLENSSPECIALIST
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 2
SPLEETLAMPONDERZOEK
OPDRACHT B / E
KERATOMETRIE
dit samen in ca. 45 minuten!!!
ZACHTE SFERISCHE LENZEN AANMETEN
PRAKTIJKLESUUR 3 / 4
OPDRACHT B / D
SPLEETLAMPONDERZOEK
KERATOMETRIE
RANDASFERISCHE ZACHTE LENZEN AANMETEN (weicon E)
PRAKTIJK OPDRACHT 9
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
BINOCULAIRE PROEVEN: 10 binoculaire proeven doen en op de
contactlensstatus noteren.
Denk aan de notatie en conclusie.
SKIASCOPIE, Objectieve waarde noteren en de visus noteren.
Daarna subjectief narefractioneren, visus noteren.
PRAKTIJK OPDRACHT 10
ASSISTENT CONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
SPLEETLAMPONDERZOEK
KERATOMETERWAARDE METEN
1 SFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN
type: Flexi tetracurve van NKL of
Flexi lens van Procornea
1 RANDASFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN
type: Genius van NKL of
Quantum van Baush en Lomb
WANNEER ER TIJD OVER IS MAG JE ZACHTE LENZEN AANPASSEN
PRAKTIJKOPDRACHT 10
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
SKIASCOPIE, MET FOUT GLZ. WERKEN.
OBJECTIEVE WAARDE NOTEREN EN DE VISUS NOTEREN
BINOCULAIRE PROEVEN: 10 binoculaire proeven doen en op de
contactlensstatus noteren.
Denk aan de notatie en conclusie.
PRAKTIJKOPDRACHT 11
ASSISTENT CONTACTLENZEN
LESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK met alle belichtingsmethoden
KERATOMETERWAARDE METEN 3x HOR. 3x VERT.
Gemiddelde K waarde ook noteren
RANDASFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN.
SFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 PERSOON DIE VOLGENS DE PROCEDURE GAAT EXAMINEREN
(dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd) wees kritisch
PRAKTIJKOPDRACHT 11
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
BINOCULAIRE PROEVEN, 10 binoculaire proeven doen en op de
contactlensstatus noteren.
denk aan de notatie en conclusie.
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 PERSOON DIE VOLGENS DE PROCEDURE GAAT EXAMINEREN
SKIASCOPIE, werken met foutglazen.
objectieve waarde noteren
de visus noteren.
daarna subjectief narefractioneren en de visus noteren.
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 BEOORDELAAR
PRAKTIJKOPDRACHT
ASSISTENT CONTACTLENZEN
LESUUR 1 T/M 4
12
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK met alle belichtingsmethoden
KERATOMETERWAARDE METEN 3x HOR. 3x VERT.
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 03
1 SFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN.
1 RANDASFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN.
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 09 / AC 10
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 PERSOON DIE VOLGENS DE PROCEDURE GAAT EXAMINEREN
(dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, wees kritisch)
PRAKTIJKOPDRACHT 12
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK MET ALLE VERLICHTINGSMETHODEN
KERATOMETRIE CENTRAAL + PERIFEER METEN, e waarde berekenen
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE PROTOCOL CL 30
1 VORMVASTE ASFERISCHE LENS AANPASSEN
1 VORMVASTE BIFOCALE LENS AANPASSEN /
INCLINATIE HOEK BEPALEN
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCERURE PROTOCOL CL 30
Wees kritisch iedereen leert hiervan.
PRAKTIJKOPDRACHT
ASSISTENT CONTACTLENZEN
LESUUR 1 T/M 4
13
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK met alle belichtingsmethoden
KERATOMETERWAARDE METEN 3x HOR. 3x VERT.
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 03
1 SFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN.
1 RANDASFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN.
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 11
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 PERSOON DIE VOLGENS DE PROCEDURE GAAT EXAMINEREN
(dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, wees kritisch)
PRAKTIJKOPDRACHT 13
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK
KERATOMETRIE CENTRAAL + PERIFEER METEN, e waarde berekenen
SKIASCOPIE
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE PROTOCOL CL 29
2 ZACHTE TORISCHE LENZEN AANPASSEN
TYPE: - FOCUS TORIC
- LUNELLE TORISCH STANDAARD
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCERURE PROTOCOL CL 31
Wees kritisch iedereen leert hiervan.
PRAKTIJKOPDRACHT
14
ASSISTENT CONTACTLENZEN
LESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK met alle belichtingsmethoden
KERATOMETERWAARDE METEN 3x HOR. 3x VERT.
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 03
1 SFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN.
TYPE : LUNELLE ES 70 (Cooper Vision)
ZERO 06 ( Cooper Vision)
1 RANDASFERISCHE ZACHTE LENS AANPASSEN.
TYPE : WEICON E ( FRIEDERICHS)
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 11
1 SFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN
TYPE : FL TC ( NKL OF PROCORNEA)
1 RANDASFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN
TYPE : - GENIUS (NKL)
- QUANTUM (B&L)
TIP : CONTROLEER DE VORMVASTE LENZEN MET DE RADIUSSCOOP!!!
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCEDURE AC 09 / AC 10
1 PROEFPERSOON / 1 EXAMENKANDIDAAT
1 PERSOON DIE VOLGENS DE PROCEDURE GAAT EXAMINEREN
(dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, wees kritisch)
DIT IS EEN VOLLEDIG EXAMEN DUS WERK DOOR EN OP TIJD !!!!
PRAKTIJKOPDRACHT 14
2E JAARSCONTACTLENZEN
PRAKTIJKLESUUR 1 T/M 4
MET 3 PERSONEN IN 1 REFRACTIEBOX
SPLEETLAMPONDERZOEK
KERATOMETRIE CENTRAAL + PERIFEER METEN, e waarde berekenen
5 BINOCULAIRE PROEVEN (INDIEN NODIG)
2 ZACHTE TORISCHE LENZEN AANPASSEN
TYPE: - FOCUS TORIC
- LUNELLE TORISCH STANDAARD
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCERURE PROTOCOL CL 31
1 VOLLE ASFERISCHE VORMVASTE LENS AANPASSEN
TYPE: - EXACT E 0.6 (NKL)
- ASFEERFLEX , E 0.45 / E 0.6 ( MICROLENS)
1 BINOCULAIRE VORMVASTE LENS
TYPE: - LONGLINE ( NKL)
BEOORDELEN VOLGENS EXAMENPROCERURE PROTOCOL CL 30
Wees kritisch iedereen leert hiervan.
TIP: CONTROLEER DE VORMVASTE LENZEN MET DE RADIUSSCOOP.
DIT IS EEN VOLLEDIG EXAMEN DUS WERK DOOR EN OP TIJD !!!!!!
PRAKTIJKOPDRACHT,
2e jaarscontactlenzen.
BINOCULAIRE PROEVEN
Alle proeven doen, maar ook verklaren wat je ermee wilt
bereiken.
Notatie’s op de juiste manier en op de juiste plaats op de
status noteren.
Met max. 3 personen in één refractieruimte,
- 1 proefpersoon
- 1 onderzoeker
- 1 beoordeeld het resultaat
=====================================================
SPLEETLAMPONDERZOEK EN KERATOMETRIE OP 30
Volle vormvaste A-sferische lenzen aanpassen met E-waarde
berekening.
Proberen door middel van bewuste andere E-waarde de
passing van één oog te beïnvloeden.
Deze alles met de juiste notaties op de juiste plek op de
contactlensstatus noteren.
©jph2004
Download