25 5. Wettelijke verplichtingen bij het starten van een nieuwe zaak

advertisement
5. Wettelijke verplichtingen bij het starten van een nieuwe zaak
___________________________________________________
Als jij een eigen onderneming opricht ben jij verplicht om een aantal
wettelijke vereisten te voldoen.
Aan welke wettelijke verplichtingen jij moet voldoen om een eigen zaak op
te starten ?
5.1. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
--------------------------------------------------------Als jij als zelfstandige een kapsalon begint, moet jij je aansluiten bij een
sociaal verzekeringsfonds. Jij kan jouw inschrijven als hoofdberoep of in
bijberoep.
Zoek op wat een sociaal verzekeringsfonds is.
Noteer 1 naam van een sociaal verzekeringsfonds in jouw buurt.
5.2. Aansluiten bij een ziekenfonds
----------------------------------------Tevens is het verplicht jouw in te schrijven bij een ziekenfonds.
Wat is een ziekenfonds ?
Waarom moet jij je inschrijven bij een ziekenfonds ?
Noteer 1 naam van een ziekenfonds in jouw omgeving.
25
5.3. Openen van een financiële rekening
----------------------------------------------Als zelfstandige ben jij verplicht een aparte bankrekening (of
postrekening) te openen op naam van de eenmanszaak of vennootschap.
5.4. Kiezen van een handelsnaam
---------------------------------------Voor jou eenmanszaak ben jij verplicht van een handelsnaam te kiezen.
Deze mag niet dezelfde zijn als een bestaande handelsnaam of mag niet
te dicht liggen bij een bestaande naam zodat er geen verwarring kan
ontstaan.
Voorbeeld : kapsalon de goede schaar - kapsalon de groene schaar.
De handelsnaam moet altijd gebruikt worden op alle officiële documenten.
5.5. Inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)
via het ondernemingsloket.
-----------------------------------------------------------------------------Elke onderneming krijgt van de federale overheid een uniek nummer om
met haar diensten te kunnen communiceren:
het ondernemingsnummer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dit bestaat uit 10 cijfers waarbij het eerste cijfer een nul of een 1 is en de
volgende 9 cijfers het BTW nummer is.
Dit nummer moet gebruikt worden op alle facturen, briefhoofden, e-mails,
faxberichten en kassabons en op het bedrijfsgebouw en de
bedrijfswagens. Vermits het BTW nummer erin verwerkt zit wordt het
tevens gebruikt in de communicatie met de BTW administratie.
Let op. Indien jij meer vestigingen hebt, moet elke vestiging over een
apart ondernemingsnummer beschikken.
Voorbeeld: supermarkt Delhaize heeft 150 verkooppunten in ons land en
zal dus 150 ondernemingsnummers hebben. Voor elke vestiging een apart
nummer.
Dit nummer moet aangevraagd worden via een ondernemingsloket.
Er zijn een 200tal ondernemingsloketten in België. Dit ondernemingsloket
kan jouw zaak inschrijven in de KRUISPUNTBANK VOOR
ONDERNEMINGEN (KBO). Dit is een centraal register op computer waar
alle gegevens per onderneming staan geregistreerd.
26
Noteer een ondernemingsloket in jouw buurt waar jij je kunt inschrijven in
het KBO en een ondernemingsnummer aanvragen.
5.6. BTW inschrijving
------------------------Als jij een zelfstandige kapsalon wil beginnen moet jij ook BTW (belasting
op de toegevoegde waarde) betalen op alle producten en diensten die jij
verkoopt. De BTW voor een kapsalon bedraagt 21 %.
Het BTW nummer wordt jouw automatisch toegekend via het
ondernemingsnummer.
Voor de BTW aangifte en verdere verrichtingen moet jij je wenden tot het
plaatselijk BTW-kantoor.
Als jij een kapsalon begint op de Bredabaan in Merksem waar ligt dan
jouw plaatselijk BTW kantoor ?
Oefening : Duid aan met een kruisje welke formaliteiten wettelijk verplicht
zijn bij het opstarten van een kapsalon.
0
Een naam kiezen voor de zaak
0
Een medisch attest binnenbrengen
0
Zich inschrijven in het KBO
0
Een boekhouder aanwerven
0
Een bewijs van bedrijfsbeheer voorleggen
0
Zich inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds
0
Bij een ziekenfonds aansluiten
0
Bij de vakbond aansluiten
27
Download