De ziekte van Crohn, en Colitis ulserosa De

advertisement
 De ziekte van Crohn, en Colitis ulserosa
De ziekte van Crohn, maar ook Colitis ulserosa is een chronische darmontsteking
die vaak ontstaat door tekorten en het niet aanwezig zijn van natuurlijke
mineralen en sporenelementen in onze voeding zoals koper en kobalt.
Door een verlaging in ons weerstand systeem door tekorten zie je bij 99% van
de Crohn patiënten dat het ooit begonnen is met zwemmerseczeem.
Vervolgens krijgt men last van allerlei allergieën zoals gluten, en nikkelallergie.
Wat ook opvalt is dat gelijktijdig sprake is van een verstoorde stoelgang doordat
de stofwisseling niet goed functioneert.
Ook zie je tijdens de voorperiode veel mensen met candida infecties welke vaak
niet meer reageert op antibiotica. Je ziet dat het microleven in de darmen
volledig verstoort is, de zwakke doch goede micro-organismen zijn niet in staat
om zich te ontwikkelen, en de ziekmakende krijgen steeds meer de overhand.
Ook ondanks alle waterbehandeling is ons drinkwater een bron en drager van
verkeerde stoffen en informatie. (Bioresonantie) De medicijnresiduen,
frequenties van pesticiden e.d. helpen nog een handje mee om het voortbestaan
van de goede micro-organismen onmogelijk te maken.
Door het bovenstaande proces wordt er geleidelijk een flinke chronische darm
ontsteking gecreëerd, met alle gevolgen van dien. En ja hoor wij gaan dan het
probleem behandelen met ontstekingsremmende middelen, symptoom
bestrijding, eigenlijk nog meer kapotmaken.
Doordat het lichaam niet meer de benodigde bouwstenen om het immuun
systeem op peil te houden binnen krijgt via onze normale voeding. Verkrijgt men
ook niet meer de ionisatie (uitwisseling) onderling tussen de minerale elementen
welke een vorm van energie opwekken. Doordat de micro-organismen in de
darm bestookt worden met allerlei frequenties van stoffen die o.a. in het
drinkwater, en vele andere voedingsmiddelen aanwezig zijn, zie je een afname
ontstaan in de aanmaak van de goede micro-organismen.
Onder goede gezonde condities gebruiken micro-organismen mineralen en
spoorelementen om middels de stofwisseling (een soort van fermentatie proces)
in onze darmen enzymen aan te maken. Juist dit proces is van levensbelang voor
ons lichaam en zorgt ervoor dat wij beschermt worden voor allerlei kwalen en
ziektes.
Wanneer ons stofwisselingsysteem goed functioneert voorkomt dit ook veel
andere problemen van diabetes, luchtweg en huidaandoeningen.
Door het innemen van de juiste enzymen verkregen door fermentatieprocessen
zoals EM-X en/of Manju® in combinatie met een natuurlijke mineralen en
sporenelementen mengsel zoals elektrisch negatief geladen kleimineraal met
natuurlijk ongeraffineerdmineraalzout zie je dat de meeste mensen met een
chronische darmontsteking hier heelveel baat bij hebben, en er zelfs mensen
geheel herstellen na jaren lang geplaagd te zijn geweest door Crohn.
In de praktijk resulteert dit soms dat mensen die al vele jaren met Crohn lopen
binnen enkele dagen al weer normale ontlasting hebben en weer voeding kunnen
verdragen wat voorheen niet mogelijk was.
Als men dit ondersteund met weer gezonde onbespoten voeding, zoals rauwe
groente en vitaal water waar geen frequenties meer inzitten van allerlei stoffen,
is een chronische darmontsteking vaak ook simpel te genezen.
EM-X:
Dit enzym wordt verkregen door het fermenteren van Rijstzemelen,
mineraalzout, papaja, zeewier, met Effectieve micro-organismen. (Eigenlijk
wordt op een kunstmatige manier een darmwerking nagebootst).
Het bijzondere van deze samenstelling zit o.a. in de combinatie van zowel aërobe
als anaërobe micro-organismen (aërobe leven met zuurstof / anaërobe zonder
zuurstof). –
Omdat de omstandigheden waaronder de 2 groepen leven diametraal tegenover
elkaar staan, werd in de wetenschappelijke wereld aangenomen dat ze
onmogelijk naast elkaar konden leven en ontwikkelen. Nochtans komen beide
groepen van nature tezamen voor in de bodem .
Voorbeeld: Onder bepaalde omstandigheden zijn anaërobe fotosynthetiserende
bacteriën en aërobe azotobacters in staat samen te coëxisteren en te gedijen in
dezelfde leefomgeving. Ze wisselen tevreden voedselbronnen uit.
Zo zijn er veel variëteiten die een dergelijke relatie onderhouden. Tot de
ontdekking van EM was het ook normaal te denken dat aërobe micro-organismen
de “goeie” jongens waren en anaërobe de “slechte” jongens.
Ook dat is een misvatting. Er bestaan in beide groepen zowel ziekteverwekkende
als ziekteonderdrukkende elementen. De controle op de pathogene soorten wordt
uitgevoerd door soorten effectieve micro-organismen binnen dezelfde groep.
Nu is het ook duidelijk dat bepaalde elementen van de aërobe en anaërobe micro
- organismen tenminste één ding gemeen hebben : dat is hun mogelijkheid om
stoffen te veranderen in anti - oxidanten. Ze leven in onderlinge relatie tot
wederzijds voordeel.
Deze micro-organismen zijn zelfs in staat om een darmflora intact te houden bij
chemo-behandeling. Dit kan er belangrijk zijn want hierdoor behoud de
behandelde persoon eetlust, terwijl dit normaal absoluut niet aan de orde is.
Normaal wordt bij dergelijke behandelingen de microflora volledig afgebroken
evenals bij vele andere medicatie.
Jan ten Kleij
Aquarius Technology
Vitalogica
AT Healthproducts
Download