19.00-20.00 20.00-20.10 20.10-21.00 21.00-00.00

advertisement
Vrijdag 27 januari 2017
19.00-20.00
Registratie / Koffie & Thee / Posters ophangen
20.00-20.10
Christiaan Both: Welkomstwoord
20.10-21.00
Judy Shamoun-Baranes - Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Hoe ouderwets veldwerk en nieuwe
technologie elkaar versterken
21.00-00.00
Borrel
Zaterdag 28 januari 2017
07.00-09.00
Ringsessie
08.00-09.30
Registratie / Koffie & Thee / Ontbijt / Posters ophangen
Veluwezaal
Hendriksbosch
09.30-09.45
David Smit & Christa van der Weyde Visdieven in het stedelijk gebied
Camilla Dreef - Eilandbewoners de boom in…
09.45-10.00
Jeroen Nienhuis - Verraadt een Knobbelzwaan
zijn/haar leeftijd?
Julia Stahl - Wilde Eend in duikvlucht?
Populatieontwikkeling van Wilde Eend en
Krakeend onder de loep
10.00-10.15
Rob van Bemmelen - Migratie van West
Palearctische Grauwe Franjepoten: drie
oceanen en een zwik binnenzeeën
Erik Kleyheeg - Citizen science geeft inzicht in
kuikenoverleving Wilde Eend
10.15-10.30
Yvonne Verkuil - Afsplitsen of samenvoegen:
wat verklaart de variatie in populatiestructuur
in steltlopers?
Christian Kampichler - Van waarneming tot
atlaskaart - een kijkje achter de schermen bij
de modellering
10.30
Naar buiten voor fotomoment
10.30-11.00
Koffie & Thee
11.00-11.30
Jolianne Rijks - Usutuvirus uitbraak in vogels,
Nederland, 2016
Jan van Diermen - Zoetzure Kluutjes
11.30-11.45
Christiaan Both - Waarom broeden zo veel
bonte vliegenvangers niet in hun eerste jaar?
Maurine Dietz - Gastheren en hun
microbiomen
11.45-12.00
Elisa Bravo Rebolledo - Plastics in zeevogels
Thomas Lameris - Versnelde migratie van
brandganzen naar een opwarmende
Noordpool
12.00-13.00
Algemene Ledenvergadering
13.00-14.00
Lunch
14.00-14.45
Posterpitch
Workshops
14.45-16.45
16.45-17.00
Anne Kwak - Verhongeren de vogels? Een tipje
van de sluier opgelicht.
Ruud Kampf - De Visarend: een wereldvogel
17.00-17.15
Hugh Jansman - Dood doet weten / het belang
van dierecologische secties: casus geschoten
zeearend
Bas Engels - De (on)mogelijkheden van
webcams
17.15-18.30
18.30-20.00
Ontmoet de expert sessie
Diner
20.00-21.00
Arjan Dwarshuis - Biggest Year
21.00-00.00
Feest - Met muziek door "De Mannetjes"
Zondag 29 januari 2017
07.00-09.00
Ringsessie
08.00-09.30
Registratie / Koffie & Thee / Ontbijt
Veluwezaal
Hendriksbosch
09.30-09.50
Joost Tinbergen - Bessenaanbod, consumptie
en overleving
Jonne Kleyheeg - Vogels in de nieuwe Wet
natuurbescherming
09.50-10.10
Willem van Manen - Vangen en zenderen van Jasper Koster - Welcome to Erkuta!! The most
Zwarte spechten
beautiful place in the world!!
10.10-10.30
Kees Schreven - De weg eist zijn tol: 10 jaar
verkeersslachtoffertellingen in Groesbeek
Kees Heij - Broedstrategie en geluiden van
Grootpoothoenders
10.30-10.55
Koffie & Thee
10.55-11.15
Rien van Wijk - Is de Hop een vreemde eend in Tim van der Meer - Afrikaanse Kroonarend in
de bijt onder de trekvogels?
urbane gebieden
11.15-11.35
Klaas van Dijk - Geslachtsverhouding van in
Nederlandse steden overwinterende
Kokmeeuwen
Janneke Ackermans - Mezen in Maastricht
11.40-12.35
Kees van Oers - Persoonlijkheden bij Koolmezen
12.35-12.40
Christiaan Both: Afsluiting
12.40-13.30
Lunch
13.45-17.00
Excusie op de Veluwe: Alles over Klapeksters en Kruisbekken met Jan van Diermen en Willem
van Manen
Download
Random flashcards
Create flashcards