Tafel 1. In twee ronden behandelen van de vragen: Wat is basiszorg

advertisement
Reacties tafelgenoten:
1. Wat basiszorg is, verschilt. Het is ADL + veel, het is
wat minimaal nodig is voor een cliënt om zich wel
te bevinden. Bij Archipel – NiKo is het wat de cliënt
en de organisatie met elkaar afspreken dat het is.
Bij VWS is het vanuit de arts/dokter/SOG
geredeneerd wat veilig/nodig is.
2. Medische zorg is niet de basis van basis zorg. Het
stellen van een grens is wel nodig. De ZZP’s geven
onvoldoende basis en komen volgens
medewerkers niet uit omdat die geen rekening
houden met een luisterend oor, aandacht, etc.
Hoe in te voeren?
3. Wie is je startpunt?
a. Client?
b. Zorg?
c. Control?
4. Waar is je startpunt?
a. Randvoorwaarden of klanten
b. Klein starten en doorontwikkelen of eerst
ontwikkelen en dan starten?
c. Begint het bij de bestuurder?
5.
Tafel 1. In twee ronden behandelen van de vragen:
Wat is basiszorg in een iPVB
Wat zijn je argumenten daarvoor?
Hoe zwengel je dat aan in de organisatie?
Hoe krijg je systeempartijen mee?
a. Wat is eigenlijk de rol van het
zorgkantoor?
b. En wat vindt VWS en de IGZ, hoe betrek je
ze?
Wat kost het eigenlijk, kunnen ZZP’s wel uit?
Landelijk gezien kost het ongeveer een miljard euro,
op basis van de ervaringen van NiKo. De reden dat het
meer geld kost, is dat de ZZP’s niet uitkunnen met de
zorgvraag van cliënten. Dat is niet gek: de prijs
indexatie van de ZZP vergoeding en de cao stijging van
de lonen in de afgelopen jaren heeft niet gelijk
opgelopen. Het verschil tussen beiden is landelijk
gezien ongeveer 1 miljard euro.
Het bespaart ook geld. Door met iPVB te werken ipv
een ZLP, wordt naar verwachting een uur per
medewerker per dag bespaard (!).
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards