verbeter de hygiene met nanotechnologie

advertisement
VERBETER DE HYGIENE MET
NANOTECHNOLOGIE
NANOCOATING
W AT IS NANOCOATING
Nanotechnologie is een hot item; tal
Voorkom vuil en bacteriegroei
met ultradunne coating
van nieuwe ontwikkelingen op basis
van nanotechnologie vinden hun
 Voorkom groei van bacteriën op
weg naar de markt. Nanocoating is
wanden, tafels, lopende banden en
daar één van. Een nanometer is
apparatuur door toepassing van
0,000 000 001 meter. Erg klein dus.
Onze coating is enkele nanometers
dik; veel te dun om met het blote
oog te zien of te voelen. In de
coating zijn bepaalde functionele
groepen opgenomen die óf het
zelfreinigende coating.
 Voorkom afzetting van vuil.
 Voorkom de nadelige gevolgen van
condensvorming op wanden en
plafonds.
water aantrekken óf het water
 Op elk oppervlak aan te brengen.
afstoten. Ook zijn specifieke
 Veilig voor mens en milieu.
groepen opgenomen die zorgen
 Onzichtbaar en reukloos.
voor een permanente hechting met
de ondergrond.
Onze coating bestaat uit
siliciumdioxide (hydrofobe coating)
In elk voedselverwerkend proces is een
schone en hygienische omgeving van het
grootste belang.
of titaniumdioxide (hydrofiele
coating). Deze laatste coating is
zelfreinigend en breekt microorganismen af.
Elk oppervlak dat met voedsel in aanraking
komt moet goed schoon zijn; niet alleen
optisch maar ook bacteriologisch. Dit komt
tot uiting in de controles die door de
kwaliteitsdienst gedaan worden.
IS HET VEILIG?
Jazeker! Onze producten zijn veilig
om toe te passen in de
voedselverwerkende industrie. Hier
hebben wij diverse testverslagen
van.
Wist u trouwens dat titaniumdioxide
onder de naam E171 toegepast
wordt in o.a. voedsel en tandpasta?
Felland Noord 3
9753 TB HAREN (GRONINGEN)
Tel: 050-2031920
Mail [email protected]
Met nanocoating kan elk oppervlak
waterafstotend (hydrofoob) of wateraantrekkend (hydrofiel) gemaakt worden.
Ook kan elk oppervlak zelfreinigend
gemaakt worden.
Welke coating u nodig heeft hangt af van
de omstandigheden. Hier kunnen wij u in
adviseren.
De meeste bedrijven reinigen hun machines
en ruimtes na afloop van de werkdag. Met
regelmatige monstername en analyse
controleert de kwaliteitsdienst of de
schoonmaak goed is uitgevoerd.
Onze zelfreinigende coating werkt op
basis van een fotokatalytisch proces;
een kleine hoeveelheid UV-licht (daglicht
of kunstlicht) is voldoende om aanwezige
Pas achteraf is bekend of het resultaat goed
was of niet. In het ergste geval ligt het
product dan al in de winkel...
bacteriën te ontmantelen en daarna niet
terug te laten komen. Oppervlakken
blijven dus schoon: gegarandeerd!
NANOCOATING
Werking van zelfreinigende coating
ADVIES EN TECHNISCHE
ONDERSTEUNING
Nadat de coating opgebracht is wilt
u uiteraard het effect hiervan meten
en mogelijk monitoren. Beide
kunnen wij voor u verzorgen. Zo
houdt u zicht op de werking van de
coating én op de hygiëne.
Daarnaast kunnen wij u adviseren in
watergebruik en waterhygiëne.
ZEKERHEID
Onze aanpak versterkt de
bestaande schoonmaak-methodiek.
Met nanocoating wordt schoonmaak
makkelijker, uitval van product
voorkomen en heeft u extra
Onder invloed van UV-licht wordt de titaniumdioxide coating “opgeladen”. Deze
energie wordt vervolgens gebruikt om o.a. zuurstof- en hydroxylradicalen aan te
maken. Deze radicalen zijn in staat om bacterien af te breken en organisch materiaal
te oxideren.
zekerheid in een goede hygiëne.
KANT-EN-KLARE
Onze titaniumdioxide coating is van de nieuwste generatie en is in staat de lucht te
zuiveren van schadelijke gassen zoals fijnstof, nitraat en nitriet (NOx), formaldehyde,
benzeen en vluchtige organische stoffen (VOC’s).
OPLOSSINGEN
Na een voorinspectie door een van
onze adviseurs krijgt u van ons een
aanbieding voor een behandelplan.
Wij voeren de werkzaamheden zelf
Alle bacterien, schimmels en gisten worden afgebroken door de radicalen die
vrijkomen bij de titaniumdioxide coating. Deze effectiviteit is in de wetenschappelijke
literatuur besproken. Effectiviteit is aangetoond tegen Gram-positieve (bijv.
Staphylococcus. aureus), Gram-negatieve bacteriën (bijv. Escherichia coli) en
andere micro-organismen (Taylor & Webster, 2011).
uit; zodoende staan wij ook garant
voor een goed resultaat.
En bij ons geldt: niet goed, geld
terug!
Een kleine hoeveelheid licht (zichtbaar of UV-licht) is voldoende voor een goede
werking.
Voordelen:

Voor meer informatie over onze
producten of diensten bezoekt u

onze website: www.aawater.nl


Felland Noord 3
9753 TB HAREN (GRONINGEN)
Tel: 050-2031920
Mail [email protected]
De coating voorkomt het vormen van een organische vervuilingslaag op
oppervlakken. Hierdoor is er geen voedingsbodem voor de groei van microorganismen.
De coating breekt micro-organismen af en houdt het kiemgetal op het
oppervlak laag.
Toe te passen op elke ondergrond (kunststof, staal, beton, hout etc...)
Landgurige werking (tot 3 jaar gegarandeerd).
NANOCOATING
Resultaten afbraak van bacteriën
HOE LANG GAAT DE
COATING MEE?
reductie G/S Gisten en Schimmels
350000
Elke coatinglaag zal op den duur
slijten. Hoe snel dat gebeurd hangt
300000
af van hoe vaak er iets overheen
250000
schuurt en hoeveel kracht de
200000
desinfectant
coatinglaag hierbij ondervindt. Door
de zeer sterke hechting van de
coating aan de ondergrond zal de
laag langdurig blijven zitten. Wij
algemene richtlijn
environ-x
150000
100000
50000
garanderen een minimale
levensduur van 3 jaar van al onze
coatingproducten.
DUURZAAM SCHOON
Eén behandeling zorgt voor
jarenlang effect en jarenlange
zekerheid. Met één behandeling is
uw oppervlak dus duurzaam schoon!
OVER AAW ATER
AAWATER is een BRL-6010
geaccrediteerd adviesbureau dat
0
0
1
2
3
4
5
10
15
20
tijd in dagen
In bovenstaande grafiek staan testresultaten van kiemgetallen gemeten onder
labcondities door Bureau de Wit.
 De gele lijn laat de kiemgetallen zien van oppervlakten die behandeld zijn met
titaniumdioxide-coating. Binnen twee dagen na aanbrengen daalt het
kiemgetal sterk.
 De blauwe lijn is de gebruikelijke desinfectiestap waarbij een “zaagtandeffect”
ontstaat. Meteen na desinfectie is het oppervlak schoon waarna weer nieuwe
groei zal optreden.
Resultaten voorkomen van vervuiling
tevens diensten en producten levert
aan (voedselverwerkende) industrie.
Wij zijn gespecialiseerd in het
schoon maken en houden van
leidingen en oppervlakken; van
watermeter tot afvalput.
Voor meer informatie over onze
producten of services bezoekt u
onze website: www.aawater.nl
Felland Noord 3
9753 TB HAREN (GRONINGEN)
Tel: 050-2031920
Mail [email protected]
1. Deze betonnen kolom is vervuild met omgevingsstof (roet, organisch materiaal etc).
2. De kolom is eerst gereinigd met een hogedrukspuit. Daarna is de onderkant (onder
de tape) behandeld met zelfreinigende coating.
3. Na 3 maanden is het zelfreinigend effect goed te zien; de onderkant van de kolom
blijft schoon terwijl de bovenkant opnieuw vervuilt.
Download