100 miljoen jaar geleden

advertisement
3 havo 2 aarde §2, 3 en 4
Planeet Aarde
De aarde maakt samen met zeven andere planeten deel
uit van ons zonnestelsel, welke planeet is de aarde?
Hoe heten de andere planeten?
Wat is een planeet?
Drie voorwaarden
1.
Een planeet moet nagenoeg rond zijn en zwaartekracht hebben.
1.
Draait om een ster/zon heen.
1.
Heeft in zijn baan om de zon geen andere objecten
Drie soorten planeten
1. Aardse planeten ( Mercurius, Mars, Aarde, Venus)
2. Gas reuzen( Jupiter en Saturnus)
3. Ijs reuzen( Uranus en Neptunes)
Planeet Aarde
De zon is voor ons de enige ster die heel dichtbij staat.
Toch is de afstand tussen de zon en de aarde nog zo
groot dat het zonlicht
nodig heeft om de aarde te bereiken.
8 min.
Planeet Aarde
Afstand tot
de zon in
milj. Km
Planeten
Mercurius
Venus
Aarde
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Doorsnede
in
kilometers
Omlooptijd in
dagen
Gemiddelde temp.
aan het oppervlak
in graden Celsius
Manen
58
4.880
88
168
0
109
12.102
255
645
0
150
12.756
365 1/4
14
1
228
6.792
-55
2
780
142.984
-110
16
1.430
120.536
-140
25
2.878
51.118
-195
17
4.509
49.532
-210
8
687 dagen (2
jaar)
4.332,6
(12 jaar)
10.759 dagen
(30 jaar)
30.686 dagen
(84 jaar)
60.190 dagen
(164 jaar)
http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/24786-planeten-in-ons-zonnestelsel.html
De aarde en zijn buren…
Venus
Aarde
Mars
De aarde en zijn buren…
Op welke van
deze drie
planeten
is het het warmst
en waarom?
Venus
Aarde
Mars
Op Venus! Hier is
het gemiddeld
±480˚C omdat
Venus het dichtst
bij de zon staat.
Maar er is nog
een reden…
Het leven bouwt mee aan de aarde…
De aarde kent als enige planeet
gesteente dat bestaat uit
kalksteen.
Deze kalksteen bestaat uit
ontelbare kleine skeletjes van
microscopisch kleine algen
die in zee hebben geleefd.
▼
organisch
sedimentgesteente
Het leven bouwt mee aan de aarde…
De kalksteenrotsen
bestaan uit lagen
kalksteen die gevormd
zijn op de zeebodem:
fossiele zeebodem die
later is opgeheven.
Omdat de aarde uit grote hoeveelheden organisch sedimentgesteente bestaat, kun je ervan
uitgaan dat de grote hoeveelheden CO2 die nu in het gesteente van de continentale aardkorst
zijn opgeslagen, lang geleden in de atmosfeer zaten.
Het leven bouwt mee aan de aarde…
Een algenskelet
bestaat uit kalk
en CO2 uit de
atmosfeer.
Levende organismen hebben er zo voor gezorgd dat …
1 de samenstelling van de atmosfeer is veranderd,
2 de continentale aardkorst is gevormd.
Het gezicht van de aarde verandert
620000
270
100
18
miljoen
jaar geleden
jaar geleden
-1 continenten
geen
ozonlaag
Pangaea
ozonlaag
breekt
engesteente
O2
liggen
maken
in stukken
rondleven
de Noordpool
Verbrokkeld
rolthet
vanland
de helling
-2op
nauwelijks
CO2-gehalte
O2
mogelijk
hoger dan nu
gedaald
en komt
in
de
rivier
-3ijskappen
levende
de
tropische
continenten
organismen
klimaten
bedekken
vormen
de
zonder
noordelijke
één harde
geheeldelen
delen
- van
levende
geen
delandijs
continenten
▼
organismen alleen onder water
- de
bacteriën
woestijnklimaat►duinafzettingen
zeespiegel
zeespiegel
bouwen
300staat
m hoger
gesteenten
lagerdan
dan nu
tegenwoordig
- dinosaurussen domineren het landoppervlak
Het gezicht van de aarde verandert
Terwijl de aardkorstplaten
verschuiven met een
snelheid van centimeters
per jaar, veranderen ...
1
2
3
4
620
270000
100
18
miljoen
jaar jaar
geleden
geleden
1 Verbrokkeld gesteente
2 rolt van de helling
3 en komt in de rivier
Het gezicht van de aarde verandert
Terwijl de aardkorstplaten
verschuiven met een
snelheid van centimeters
per jaar, veranderen ...
1 de klimaten
2 de atmosfeer
3 de planten en diersoorten
4 de stand van de zeespiegel
620
270000
100
18
miljoen
jaar jaar
geleden
geleden
1 Verbrokkeld gesteente
2 rolt van de helling
3 en komt in de rivier
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards