PowerPoint-presentatie

advertisement
Tijd van televisie en computer, 1950 – 2010
1
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Indonesië - Molukken
Met het vertrek
van Europeanen uit
Afrika en Azië
ontstonden
spanningen tussen
inheemse
bevolkingsgroepen.
25 april 1950:
Republik Maluku
Selatan (RMS)
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
India - Pakistan
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Afrika - Rwanda
Vanaf 1903 Duitse kolonie en in 1916 Belgisch mandaatgebied
Verdeeldheid twee bevolkingsgroepen: Hutu’s (85%) en Tutsi’s
(14%) (1% Twa)
Hetzelfde:
- ze spreken dezelfde taal
- wonen naast elkaar
- volgen dezelfde tradities
En toch anders:
- Uiterlijk
- Tutsi’s oorspronkelijk aristocratische klasse
in Rwanda en Burundi
- Hutu‘s vooral veehouders
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Introductie conflict in Rwanda
- Verhoudingen Hutu’s en Tutsi’s verstoord m.n. tijdens
koloniale tijdperk
- Tutsi’s hadden betere positie tot 1959
- Tussen 1959-1962 sociale revolutie aangestuurd door Hutu’s
- Rwanda in 1962 onafhankelijk
- Hutu’s komen aan de macht
- 6 april 1994: Hutu president Juvénal Habyarimana vermoord
Leidt tot genocide (volkerenmoord) van enorme omvang
https://www.youtube.com/watch?v=fcC8NCk82WA
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ranking the stars
Wat: Personen in volgorde van invloed plaatsen, naar
aanleiding van een (historische) vraag
Hoe: beargumenteren waarom een persoon meer of minder
van invloed is geweest op het ontstaan of verloop van de
genocide (volkerenmoord) in 1994 in Rwanda
Waarom: de genocide is niet van de één op andere dag
ontstaan. Allerlei personen hebben in bepaalde mate invloed
gehad bij de totstandkoming daarvan of het verloop
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Introductie conflict in Rwanda
100 dagen daarop volgend genocide
(volkerenmoord) waarbij zo’n 175.000 210.000 doden vallen
Wie betrokken?
- Hutu-rebellengroepen:
“Interahamwe” + “Impuzamugambi”
- UNAMIR (vredesmancht VN)
- Tutsi-rebellenbeweging RPF
- VS
- Media / Human Rights Watch
https://www.youtube.com/watch?v=QZJYAOrqsA8
https://www.youtube.com/watch?v=SG9rpAY3ITc
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 1
• Werk individueel. Zorg dat niemand op je blaadje kijkt.
Niemand mag weten wie je hebt en wat je daarover schrijft.
• Lees de korte biografie van de persoon die je hebt gekregen.
• Schrijf op hoeveel invloed deze persoon volgens jou heeft
gehad op het ontstaan of verloop van de genocide in
Rwanda. Leg uit waarom je dat denkt.
 Denk eraan dat je goed rekening houdt met de situatie van
toen, 1994.
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 2
Bij het ontstaan en verloop van de genocide waren allerlei
personen betrokken: Belgische koloniale overheersers, Hutu
rebellen, burgers, politici, maar ook critici.
In deze ronde gaan jullie de volgende personen in de juiste
volgorde van invloed zetten:
Links (richting bureau) heeft meeste invloed.
Rechts (richting deur) heeft minste invloed.
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 2a: welke persoon heeft het meeste invloed
gehad op het ontstaan of verloop van de genocide in
Rwanda?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pascasie Uwera
Madeleine Albright
Roméo Dallaire
Protais Renzaho
Dr. Theogene Rudasingwa
Grégoire Kayibanda
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 2a: welke persoon heeft het meeste invloed
gehad op het ontstaan of verloop van de genocide in
Rwanda?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pascasie Uwera: jonge vrouw / trekt media aandacht
Madeleine Albright: Amerikaanse afgevaardigde bij VN
Roméo Dallaire: commandant van UNAMIR
Protais Renzaho: Hutu rebel / lid Interahamwe
Dr. Theogene Rudasingwa: vrijwillig arts RPF / Arusha
Grégoire Kayibanda: Hutu / Rwandees president
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 2b: welke persoon heeft het meeste invloed
gehad op het ontstaan of verloop van de genocide in
Rwanda?
Aanvulling
7. André Kameya
8. Kenneth Roth
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Ronde 2b: welke persoon heeft het meeste invloed
gehad op het ontstaan of verloop van de genocide in
Rwanda?
Aanvulling
7. André Kameya: journalist / vermoord door Hutu’s
8. Kenneth Roth: directeur Human Rights Watch
Tijd van televisie en computer, 1950 - 2010
Huiswerk:
- Lezen HB pagina 108 - 110
- Maken vragen 1 t/m 8 WB pagina 106 - 107
Download