De geschiedenis van het Padje

advertisement
De geschiedenis van het Padje
thans Badhuisweg
Het Padje in 1820
Het padje is echter al veel ouder
• Op een document uit het jaar 1690, waarin de
kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt
het Padje al aangegeven
• Is het een pad geweest naar een oudere,
buitendijks gelegen kerk??
Oude prentbriefkaart
De padjes-sloot
Antonia Joosten, …., Trijntje Joosten, Jan Prijs en Klaas
Joosten op weg naar de kermis
Overzichtsfoto met Dijkmagazijn op de achtergrond
Het eerste huis
• ca. 1845 werd op de hoek met de dorpsweg een
gemeentewoning gebouwd met huisnummer 49a
• de kerk bleef eigenaar van de grond (erfpacht)
• de eerste bewoners waren Hermanus Sieben,
timmerman, en Juliana Sausenthaler, vroedvrouw
• t/m 1864 zou dit het enige huis aan het padje
blijven
• in 1890 wordt de woning gesloopt en het thans
nog aanwezige huis gebouwd. De bewoners zijn
dan Willem Weststrate en Vrouwtje van Westen
Badhuisweg 1
1845
Padje, gezien vanaf de padjestil. De padsloot werd ook wel sint
Antonigracht genoemd, waarschijnlijk naar een van de eerste
bewoners, Anthonie Waterman
Nogmaals het Padje vanaf het dorp gezien
Badhuisweg 1: bewoners*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hermanus Sieben en Juliana Sausenthaler
Anthonie Waterman en Riemke Zwaan
Elisabeth Wolters
Cornelis Rooker en Aaltje Zomer
Johanna Margaretha Raaman
Willem Weststrate en Vrouwtje van Westen
Andries van Doornik
Klaas Buurs en Maartje Kramer
Jacob Homan en Aagje Langeberg
Vrouwtje van Westen
G.W. Bekebrede
Aldert Kuijn en Jaai de Roos / Annie Zevenbergen
Louise Doris Goswina Laschek-Reich
Vrouwtje van Westen,
weduwe van Willem
Weststrate,
vroedvrouw van
Warder
Bebouwing oostzijde padje
• In 1864 verkrijgt Anthonie Waterman een
stukje van het weiland aan de oostzijde van
het padje in erfpacht om hier een huis op te
mogen bouwen
• Hierna breidde de bebouwing aan deze zijde
zich gestaag uit. De grond bleef eigendom van
de kerk (erfpacht)
Badhuisweg 3
1865
Wouter Arzoni bij zijn ouderlijk
huis. Hij zette hier later het
timmermansbedrijf van zijn
vader voort.
Dirkje Arzoni-Eggers staat met haar baby voor het raam
Badhuisweg 3: bewoners
1. Anthonie Waterman en Riempje Zwaan /
Vrouwtje Dapper
2. Pieter van Doornik en Sijtje Bakker ?
3. Andries van Doornik en Maartje Wester
4. Idanus Hendrikus Arzoni en Geertje Buurs
5. Wouter Arzoni en Dirkje Eggers
Andries van Doornik en Maartje Wester, ook hij
was timmerman
Badhuisweg 5, 7 en 9
1877
Badhuisweg 5 in 1971
Badhuisweg 5: bewoners
1.
2.
3.
4.
Wouter Groot en Antje Boon
Gerrit Schouten en Trijntje Pauw
Pieter Hutzezon en Maartje Doets
Maartje Haan
Gerrit Schouten en Trijntje Pauw. Gerrit Schouten was de
eerste badmeester
Hier woonden IJsbrand (IJs) Kuijn en Maartje (Ma)
Slooten
Badhuisweg 7. De man met handkar is Klaas P. Beunder
Badhuisweg 7: bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
Pieter Hendriks en Lijsbeth Visser
Pieter Doets en Trijntje Stam
Jacob Doets en Grietje de Graaf
Jacob Kuijn en Geertruida Potgiesser
IJsbrand Kuijn en Maartje Slooten
Pieter Hendriks en
Lijsbeth Visser
Badhuisweg 9. Bertha Kluitenberg met hond Moppie
en moeder Baukje Kluitenberg - van Veen
Badhuisweg 9.
V.l.n.r. Annelies Kuijn
(Zevenbergen), Joop
Kuijn, Henk Kluitenberg
en Jan Kuijn
Badhuisweg 9: bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jan Pronk en Grietje Teer
Cornelis Hottentot en Jannetje Zee
Jan Jansz. Pronk en Trijntje Groot
Jacob van Vuure en Trijntje Doets
Jacob Doets en Grietje de Graaf
Willem Doets en Hilletje Prumper
Henk van Wijk en Sijtje Uitdam
Jan Dirk Kluitenberg en Aaltje de Vries /
Baukje van Veen
Jan Pronk, gehuwd met Trijntje Groot
Jan Kluitenberg
met Bennie
Kluitenberg,
zoon van Dirk
Kluitenberg
tussen Badhuisweg 9 en 10
1879
Tussen Badhuisweg 9 en 10 : bewoners
1. Hendrik Hendriks en Jannetje Doets
Hendrik Hendriks en
Jannetje Doets.
Zij woonden in het huis
tussen Badhuisweg 9 en
10, dat rond 1935
gesloopt is.
Jannetje Doets, weduwe
van Hendrik Hendriks.
Badhuisweg 2
1880
Op de plek van het tweede huis
van rechts is rond 1969 door
Siem Visser een nieuwe
bungalow gebouwd.
Badhuisweg 2: bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Willem Bakker en Maartje Langedijk
Jacob Kuijn en Machteltje Ooms
Jan Joosten en Geppina Harmina Wenniger
Dirk Dunnebier en Guurtje Bakker
Jantje van Westen, weduwe van Jan Prijs
Louwrens Dik en Immetje Ham en inwonend:
vader Theunis Ham
7. Gerrit Modder en Grietje Laan
8. Jan Holtrop en Pietje Post
9. Siem Visser en Ma Nijdam
Louwrens Dik en Immetje Ham
Badhuisweg 10
1881
Badhuisweg 10 in 1971. Er wordt bij Harrie Arzoni een
stuk aangebouwd
Badhuisweg 10 : bewoners
1.
2.
3.
4.
Tijmon bij ‘t Vuur en Elisabeth Oderkerk
Jacob Kind en Trijntje Dikstaal
Hendrik Plijter en Grietje Prijs
Nicolaas Ooms en Trijntje Kuijn
Het gezin Ooms, achter Nicolaas Ooms en Trijntje Kuijn,
voor vlnr. Mekke, Grietje, Nicolaas, Machteltje en Jacob
Badhuisweg 11
1882
Rechts Badhuisweg 11, links Badhuisweg 13
Badhuisweg 11 : bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
Cornelis Doets en Eefje Plas
Jan Steenman en Grietje Beunder
Klaas Joosten en Elisabeth Laan
Herman Brevé
Klaas P. Beunder en Maria C. v.d. Gracht
Aaltje (Alie)
Joosten, dochter
van Klaas Joosten
en Betje Laan.
Later gehuwd met
Ernst Eggers
Bebouwing westzijde padje
• Ca. 1889 verkocht Andries Visser, boer op het
huidige Warder 131/133, een stukje van de
grond (450m2) achter de boerderij aan Pieter
Schut. Hij bouwde hier een woonhuis/winkel.
• Hierna verkocht Andries Visser nog een aantal
percelen achter en naast zijn boerderij voor
woningbouw.
Badhuisweg 6
1889
Badhuisweg 6. Manus Meulenbroek en Aafje Rob zitten op
het bankje. In het huis was een winkel in o.a. serviesgoed
Badhuisweg 4 en 6 tijdens de inundatie in 1944
Badhuisweg 6: bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
Pieter Schut en Trijntje Simons
Jan Feller en Aaltje Bruyn
Roelof van Dok en Woltje de Wit
Hermanus Meulenbroek en Aafje Rob
Luitzen van Houten en Neeltje van de Ketterij
Het gezin van Houten, vlnr. Blaas, Auke, Luitzen jr.,
Margje en Luitzen sr.
Badhuisweg 4
1892
Badhuisweg 4. Brandstoffenhandel van Pieter Kluitenberg
Badhuisweg 4: bewoners
1. Pieter Steenman en Grietje Nooij
2. Cornelis Nooij en Wolmoet Bakker*
3. Trijntje Leguit, weduwe van Albert Meereboer /
Trijntje Buurs, weduwe van Dirk Nooij*
4. Aaltje Weststrate-Evers met zoon Willem
Weststrate
5. Hendrik de Haan en Maartje Brouwer
6. Pieter Kluitenberg en Antje Hulzinga
Pieter Steenman en Grietje Nooij
Badhuisweg 13
1894
Badhuisweg 13 in 1996. Kort daarna is het huis gesloopt.
Badhuisweg 13 in het midden, 1971.
Badhuisweg 13 : bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
Klaas Laan en Pietertje Staats
F. Stoffers en Gé Belieër
Hendrik van Wijk en Sijtje Uitdam
Rens Leegwater en Hiltje Groot
Guus Hildesheim en W. Mulder
Klaas Laan bezig met
hooien. Hij was
gehuwd met Pietertje
Staats. Grootvader van
Alie Joosten.
1892
Badhuisweg 16
Padje met het huis van Gerrit van Westen op de voorgrond
Badhuisweg 16. Huis van Hendrik Plijter en Grietje Prijs
Badhuisweg 16 : bewoners
1. Gerrit van Westen en Grietje Koster
2. Hendrik Plijter en Grietje Prijs, later ook
inwonend: Jantje Prijs - van Westen
Henk Plijter en Grietje Prijs in hun woonkamer
1899
Badhuisweg 14
Badhuisweg 14, waar Dick Procee woonde. Nr. 16 op de
achtergrond
Badhuisweg 14.
Badhuisweg 14 : bewoners
1. Frederik Langeberg en Maartje Nooij,
inwonend Grietje Nooij Plugboer
2. Paul Bibo en P.J. Heemskerk
3. Dick Procee en Niesje Wals
Maartje (Ma) Nooij en
Frederik (Freek) Langeberg
Badhuisweg 12
1903
Badhuisweg 12 in 1971.
Jacob Kuijn (weduwnaar
van Geertruida
Potgiesser), woonde zelf
op het huidige nr. 8.
Het eerste huis links op
de achtergrond is nu nr
12.
Badhuisweg 12 : bewoners
1. Jacob Kuijn en Machteltje Ooms
2. Gerrit Kuil en Alida Pauwlina Sturm
Badhuisweg 8
1905
Badhuisweg 8 in 1984
Badhuisweg 8: bewoners
1. Jan Kuijn en Hendrika Betlem
2. Jacob Kuijn, weduwnaar van Geertruida
Potgiesser
3. Jan Dirk Kluitenberg en Baukje van Veen
Jan Kuijn en Hendrika
Betlem achter hun huis
Hier Jacob Kuijn met
bakfiets
1912 Badhuisweg 15
Badhuisweg 15. Betje Lijnes – Pauw voor het huis
De Badhuisweg met nr. 15 op de voorgrond.
De Badhuisweg met nr. 15 op de voorgrond, maar nu ca.
20 jaar later.
Badhuisweg 15 : bewoners
1.
2.
3.
4.
5.
Arie IJsbrandsz Kuijn en Maartje van Petten
Willem Doets en Hilletje Prumper
Pieter Doets en Trijntje Stam
Gerrit Lijnes en Lijsbeth Pauw
Dirk Kluitenberg en Woltje Verhagen
Pieter Doets en Trijntje
Stam
Dirk Kluitenberg en Henk van Wijk met de strooiwagen
Download