Juryindeling Uitvoeringen Kampioenschappen Regio Zuid 2017

advertisement
Juryindeling Uitvoeringen Kampioenschappen Regio Zuid 2017
Totaaloverzicht
Annemiek Brooymans
Anita Popelier
Fred van Crugten
Peter Francken
Joleen Blok
Jelle Verbocht
Marina Maas
Anette Bistervels
Marion op den Camp
Inge Heijnen
Willie Kreitlein
Tessa Popelier
Karin Adema
Peter Ampts
Joris van Casteren
Monica Clephas
Charlotte van Crugten
Harm Deiman
Rob Esser
Josefien Fabian
Chantal Hochstenbach
Lannie Oei
Albert Roosendaal
Lenie Veltien
Jolanda Verbakel
Marlies Vervoordeldonk
Claudia Vievermanns
Annemarie van Casteren
Ans Jansen
Rosine de Leeuw
Sandra Ponsen
Franska de Rijk
Laura Scheerman
Wendy Seijkens
Diana Vossen
Mirjam Anssems
Nathalie Bussink
Mirjam Elbers
Willeke Geilen
Corola Kuijsters
Marja Olde Damink
Mirjam Stelten
Jules Stohr
Helma Timmermans
Margret Traets
Helmi Truijen
Tjeu Vervoordeldonk
Anja Westheim
combo
S
C
M
M
M
S
S
S
S
S
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
De Dokkelaers
PSV Synchro Team
Hieronymus
SPIO Venray
PSV Synchro Team
PSV Synchro Team
De Treffers
SPIO Venray
Z.C. Eijsden
Z.C. Eijsden
Synchro Breda
PSV Synchro Team
SPIO Venray
ZV Brunssum
HZPC Horst
SPIO Venray
Hieronymus
De Treffers
De Dokkelaers
Hellas-Glana
ZV Brunssum
Synchro Breda
Z&PV Nuenen
De Treffers
De Treffers
ZPC Nederweert
ZV Brunssum
Synchro Breda
HZPC Horst
Synchro Breda
Hellas-Glana
ZPC Nederweert
ZPC Nederweert
Hieronymus
ZPC Nederweert
De Dokkelaers
ZC Eijsden
De Treffers
Hellas-Glana
De Treffers
ZC Eijsden
Hellas-Glana
ZV Brunssum
De Dokkelaers
Synchro Breda
ZPC Nederweert
ZPC Nederweert
HZPC Horst
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
ass
U3
M1
A2
U1
A5
U5
A1
M5
M2
Soli
age 1&2
Soli
jun-sen
Duetten Duetten Ploegen Ploegen
age 1&2 jun-sen age 1&2 jun-sen
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
M1
A5
U2
ass
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
A3
U1
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
M1
A5
U2
ass
x
U1
res
A1
A4
M2
x
res
A1
res
A5
M3
M3
U4
x
A4
U2
A3
M4
ass
U4
A4
M1
U1
res
x
x
x
M5
U5
A3
A2
M4
U3
M2
U4
M3
A3
x
U4
M5
U5
A2
M4
M5
U5
x
M3
U2
A2
M2
U3
A1
*U3
A4
T
T
T
T
B
B
M4
B
B
T
T
T
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
A3
M1
ass
U4
x
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
U5
ass
U1
res
x
A4
U2
M3
A5
res
A3
x
M5
U5
x
M2
A1
U3
*A2
M4
T
T
T
B
T
A5
A1
M5
M2
M3
M4
U2
A4
A2
M1
ass
A4
M1
x
A3
res
x
U5
M3
U4
U2
A5
A1
M5
M2
U2
A2
*M4
U1
T
B
B
T
T
T
T
B
B
T
B
B
T
T
T
T
T
T
T
B
B
U1
U4
U2
S
C
muziek
speaker
comp
comp
oork
T
B
T
T
T
Combo (5)
ass
Anette Bistervels
S
spi
Uitvoering
1
Tessa Popelier
2
Annemarie van Casteren
3
Marion op den Camp
4
Albert Roosendaal
5
Joris van Casteren
S
9
S
8
8
psv
syn
eij
nue
hzp
Artistieke impressie
1
Monica Clephas
2
Willie Kreitlein
3
Sandra Ponsen
4
Jolanda Verbakel
5
Peter Ampts
8
S
9
8
8
spi
syn
hel
tre
bru
Moeilijkheid
1
Inge Heijnen
2
Harm Deiman
3
Lannie Oei
4
Laura Scheerman
5
Charlotte van Crugten
S
8
8
9
8
eij
tre
syn
ned
hie
8
hel
M
M
M
M
M
M
dkl
eij
tre
hel
tre
eij
res
Josefien Fabian
Secretariaat
T
Mirjam Anssems
T
Nathalie Bussink
T
Mirjam Elbers
T
Willeke Geilen
B
Corola Kuijsters
B
Marja Olde Damink
Juryindeling Uitvoeringen Kampioenschappen Regio Zuid 2017
Soli Age I & Age II (12)
ass
Willie Kreitlein
Soli junioren & senioren (9)
S
syn
spi
1
Uitvoering
ass
Willie Kreitlein
Duetten Age I & Age II (12)
S
syn
Karin Adema
8
spi
1
Uitvoering
ass
Inge Heijnen
S
eij
Peter Ampts
8
bru
Uitvoering
1
Karin Adema
8
2
Inge Heijnen
S
eij
2
Inge Heijnen
S
eij
2
Ans Jansen
9
hzp
3
Sandra Ponsen
9
hel
3
Wendy Seijkens
9
hie
3
Franska de Rijk
9
ned
4
Laura Scheerman
9
ned
4
Jolanda Verbakel
8
tre
4
Willie Kreitlein
S
syn
5
Claudia Vievermanns
8
bru
5
Claudia Vievermanns
8
bru
5
Albert Roosendaal
8
nue
Artistieke impressie
Artistieke impressie
Artistieke impressie
1
Rob Esser
8
dkl
1
Rob Esser
8
dkl
1
Laura Scheerman
9
ned
2
Ans Jansen
9
hzp
2
Ans Jansen
9
hzp
2
Rosine de Leeuw
9
syn
3
Annemarie van Casteren
9
syn
3
Lannie Oei
8
syn
3
Anette Bistervels
S
spi
4
Diana Vossen
9
ned
4
Joris van Casteren
8
hzp
4
Tessa Popelier
S
psv
5
Marion op den Camp
S
eij
5
Marion op den Camp
S
eij
5
Josefien Fabian
8
hel
Moeilijkheid
Moeilijkheid
Moeilijkheid
1
Anette Bistervels
S
spi
1
Anette Bistervels
S
spi
1
Karin Adema
8
spi
2
Franska de Rijk
9
ned
2
Monica Clephas
8
spi
2
Sandra Ponsen
9
hel
3
Chantal Hochstenbach
8
bru
3
Chantal Hochstenbach
8
bru
3
Annemarie van Casteren
9
syn
4
Rosine de Leeuw
9
syn
4
Rosine de Leeuw
9
syn
4
Diana Vossen
9
ned
5
Marlies Vervoordeldonk
8
ned
5
Marlies Vervoordeldonk
8
ned
5
Lannie Oei
8
syn
Harm Deiman
8
tre
res
Harm Deiman
8
tre
res
Joris van Casteren
8
hzp
hzp
T
Marja Olde Damink
M
eij
res
secretariaat
secretariaat
secretariaat
T
Mirjam Stelten
M
hel
T
Anja Westheim
M
T
Jules Stohr
M
bru
T
Mirjam Elbers
M
tre
T
Helma Timmermans
M
dkl
T
Helma Timmermans
M
dkl
T
Willeke Geilen
M
hel
T
Margret Traets
M
syn
T
Margret Traets
M
syn
T
Corola Kuijsters
M
tre
T
Helmi Truijen
M
ned
B
Helmi Truijen
M
ned
B
Mirjam Anssems
M
dkl
B
Mirjam Stelten
M
hel
B
Tjeu Vervoordeldonk
M
ned
B
Nathalie Bussink
M
eij
B
Jules Stohr
M
bru
Juryindeling Uitvoeringen Kampioenschappen Regio Zuid 2017
Duetten junioren & senioren (11)
Ploegen Age I & Age II (15)
ass
ass
Inge Heijnen
S
eij
bru
1
Uitvoering
Marion op den Camp
Ploegen junioren & senioren (7)
S
eij
Diana Vossen
9
ned
1
Uitvoering
ass
Marion op den Camp
S
eij
Rob Esser
8
dkl
Uitvoering
1
Peter Ampts
8
2
Harm Deiman
8
tre
2
Chantal Hochstenbach
8
bru
2
Chantal Hochstenbach
8
bru
3
Franska de Rijk
9
ned
3
Rosine de Leeuw
9
syn
3
Rosine de Leeuw
9
syn
4
Willie Kreitlein
S
syn
4
Josefien Fabian
8
hel
4
Josefien Fabian
8
hel
5
Albert Roosendaal
8
nue
5
Anette Bistervels
S
spi
5
Charlotte van Crugten
8
hie
Artistieke impressie
Artistieke impressie
Artistieke impressie
1
Marlies Vervoordeldonk
8
ned
1
Lenie Veltien
8
tre
1
Lenie Veltien
8
tre
2
Wendy Seijkens
9
hie
2
Franska de Rijk
9
ned
2
Franska de Rijk
9
ned
3
Anette Bistervels
S
spi
3
Joris van Casteren
8
hzp
3
Karin Adema
8
spi
4
Charlotte van Crugten
8
hie
4
Sandra Ponsen
9
hel
4
Inge Heijnen
S
eij
5
Josefien Fabian
8
hel
5
Albert Roosendaal
8
nue
5
Lannie Oei
8
syn
Moeilijkheid
Moeilijkheid
Moeilijkheid
1
Marion op den Camp
S
eij
1
Laura Scheerman
9
ned
1
Willie Kreitlein
S
syn
2
Jolanda Verbakel
8
tre
2
Claudia Vievermanns
8
bru
2
Claudia Vievermanns
8
bru
3
Rob Esser
8
dkl
3
Annemarie van Casteren
9
syn
3
Harm Deiman
8
tre
4
Diana Vossen
9
ned
4
Ans Jansen
9
hzp
4
Wendy Seijkens
9
hie
5
Lannie Oei
8
syn
5
Marlies Vervoordeldonk
8
ned
5
Jolanda Verbakel
8
tre
Joris van Casteren
8
hzp
res
Peter Ampts
8
bru
res
Peter Ampts
8
bru
res
secretariaat
secretariaat
secretariaat
T
Tjeu Vervoordeldonk
M
ned
T
Corola Kuijsters
M
tre
T
Helmi Truijen
M
ned
T
Mirjam Anssems
M
dkl
T
Marja Olde Damink
T
Nathalie Bussink
M
eij
T
Mirjam Stelten
M
eij
T
Tjeu Vervoordeldonk
M
ned
M
hel
T
Anja Westheim
M
hzp
T
Mirjam Elbers
M
tre
T
Jules Stohr
M
bru
T
Mirjam Anssems
M
dkl
B
Anja Westheim
M
hzp
B
Helma Timmermans
M
dkl
B
Nathalie Bussink
M
eij
B
Willeke Geilen
M
hel
B
Margret Traets
M
syn
B
Mirjam Elbers
M
tre
Download