Fototherapie

advertisement
Fototherapie
Mijn baby ziet geel. Wat nu?
Locatie ETZ Elisabeth
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.
Welke baby’s worden vaker geel?
Fototherapie
De verzorging van uw baby tijdens fototherapie
Hoelang duurt de fototherapie?
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers
1
1
2
2
2
2
De meeste baby’s worden een beetje geel in de eerste dagen na de geboorte; dit is een normaal
verschijnsel. Bij de afbraak van rode bloedcellen wordt galkleurstof gevormd (bilirubine genaamd).
Deze galkleurstof wordt in de lever verder afgebroken. Doordat de lever van een pasgeborene nog
niet voldoende rijp is, kan deze de galkleurstof onvoldoende verwerken. Hierdoor neemt het
bilirubinegehalte in het bloed toe en dit dringt in de huid. Hierdoor wordt de huid geel van kleur. Dit
wordt ook wel icterus of geelzucht genoemd.
Deze gele huidskleur is bij voldragen kinderen op de derde dag na de geboorte meestal het duidelijkst
te zien en na ongeveer een week verdwenen.
Binnen bepaalde grenzen is dit verschijnsel onschadelijk. Wanneer de waarden van het
bilirubinegehalte echter te hoog worden, kan dit leiden tot klachten van het centrale zenuwstelsel en
zintuigen. Om deze reden wordt aan geelzucht veel aandacht gegeven.
Welke baby’s worden vaker geel?
Sommige baby’s worden vaker geel, omdat:
 ze te vroeg geboren zijn en een onrijpe leverfunctie hebben;
 ze bij de geboorte zeer veel rode bloedcellen hebben en er dus meer afbreken;
 ze een moeilijke bevalling doorstonden (bijvoorbeeld een vacuüm- of tangverlossing);
 ze een bloedgroep/rhesusfactor hebben die onverenigbaar is met die van de moeder;
 ze ziek zijn;
 ze met moedermelk gevoed worden;
 ze veel blauwe plekken hebben door de bevalling, bijvoorbeeld bij een stuitbevalling.
Als uw baby erg geel ziet wordt, in het laboratorium, het bilirubinegehalte van het bloed bepaald,
meestal door middel van bloedafname uit het hieltje van uw baby. Wanneer dit te hoog is, wordt, in
opdracht van de kinderarts, gestart met fototherapie. Deze fototherapie is een therapie die een echt te
hoog bilirubinegehalte voorkomt, omdat dit schadelijk kan zijn voor uw baby.
Fototherapie
Bij fototherapie wordt onder invloed van blauw/wit licht de onverwerkte bilirubine in de huid verwerkt
tot een uit te scheiden bilirubine via urine en ontlasting. Om te zorgen dat zoveel mogelijk
huidoppervlakte in aanraking komt met het licht, wordt uw baby bloot, met alleen een kleine luier aan,
in een couveuse, onder de lamp verpleegd. Vanwege het felle licht worden de oogjes van uw baby
beschermd met een zacht ‘brilletje’.
In verband met de extra warmte van de lamp is het belangrijk de temperatuur van uw baby extra in de
gaten te houden en voldoende vocht te geven. Borstvoeding kan de duur van de geelzucht verlengen
maar dat is niet schadelijk voor de baby. Maar meestal kunt u uw baby gewoon borstvoeding blijven
geven. Vaak zijn baby’s slomer/suffer door de geelzucht en drinken daardoor minder.
De verzorging van uw baby tijdens fototherapie
Ook wanneer uw baby fototherapie krijgt, kunt u gewoon naar de afdeling komen en zelf de
verzorging blijven doen. Tijdens de verzorging en het voeden mag de lamp gewoon uit en kunt u uw
baby uit de couveuse nemen. De duur van de verzorging wordt hierdoor iets korter. Soms kan het
bilirubinegehalte echter zo hoog zijn dat uw baby niet of maar 1 à 2 keer per dag uit de couveuse
mag. Dit wordt dan tijdig aan u verteld.
Hoelang duurt de fototherapie?
De duur van de fototherapie hangt af van het verloop van de geelzucht en is voor iedere
baby verschillend. Uw baby wordt behandeld tot de waarde van het bilirubinegehalte in
het bloed voldoende gedaald is. Hiervoor wordt, één tot meerdere keren per dag, een beetje bloed
van uw baby afgenomen.
Soms is het bilirubinegehalte in het bloed zo hoog dat fototherapie alleen onvoldoende is en er een
wisseltransfusie volgt. Hierbij wordt de totale hoeveelheid bloed van de baby vervangen door
donorbloed. Mocht dit nodig zijn dan bespreekt de kinderarts dit altijd van te voren met u.
Tot slot
Hoewel uw baby van geelzucht niet erg ziek is, is het erg belangrijk deze te behandelen bij een te
hoge waarde. Hierdoor verloopt het kraambed voor u misschien anders dan u had verwacht. Dit kan
voor u een teleurstelling zijn. De verpleegkundigen van de afdeling zijn altijd bereid om uw vragen te
beantwoorden en zo eventuele onzekerheden weg te nemen.
Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth
Kindergeneeskunde (algemeen):
Route 64
Kabouterrijk:
Route 81
(013) 221 00 00
(013) 539 27 51
(013) 539 27 63
Kindergeneeskunde, 42.421 12-16
Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Download