Tamponade

advertisement
Tamponade
15 april 2014
Thanasie Markou
Cardio-thoracaal chirurg
Isala
Anatomie
Isala
Sinus transversus- en obliquus pericardii
Isala
Pericard
Isala
Geopend pericard
Isala
Pericard effusie ≠ Tamponade
= snelle of langzame opvulling
van de pericardiale holte met
vocht, bloed, stolsels, lucht of pus
• Haemopericardium
• Pneumopericardium
• Pyopericardium
Isala
Pericarditis constrictiva
Verlittekening en verlies van elasticiteit van het pericard
Isala
Oorzaken acute tamponade
• Hartchirurgie
•
Hartinfarct vrije wand ruptuur
•
Thoraxtrauma penetrerend/ stomp
•
Aorta dissectie Type A
•
Na PCI
•
Pericarditis
•
Maligniteit
•
Uremie
Isala
Type A aorta dissectie en tamponade
Isala
Oorzaken subacute tamponade
• Dressler syndroom (post MI/ post hartchirurgie)
> Pericard effusie post myocardinfarct
> Post pericardiotomie
• Infectieus (TBC)
• Maligniteit
• Uremie
• SLE
• HIV
• Idiopathisch
Het hart went geleidelijk aan de intrapericardiale druk
Isala
Pathofysiologie
Verhoging intrapericardiale druk

Compressie van de boezems en kamers van het hart

Belemmering van inflow van het hart

Verminderde vulling van het hart

Verminderde output

Lagere bloeddruk
Isala
Acuut vs. Subacuut
Isala
Tamponade is........
1. Een klinische diagnose
2. (Potentieel) levensbedreigend
Isala
Klinisch beeld
Beck’s triade
Verlaagde arteriële bloeddruk (laat symptoom)
Verhoogde centraal veneuze druk (liggende patient)
Zachte cortonen (demping)
Isala
Klinisch beeld
• Pulsus paradoxus
• Perifeer koud
> 10 mmHg RR syst. verlaging bij inademing
handen, voeten, acra
• Progressieve dyspnoe
• Verminderde diurese
• Tachycardie
• Tachypnoeisch
• Transpireren/ klam
Isala
oligurie
Pulsus paradoxus
Isala
Isala
Diagnostiek: ECG, Lab, ABG
ECG
Lage voltages/ microvoltages
Lab
Verhoogde leverenzymen
Stijging nierfunctie
Verlaging Hb-gehalte
Stijging lactaat
ABG
Isala
Verzuring, lage pH, lage pCO2
Diagnostiek: X-Thorax
Isala
Diagnostiek: TTE of TEE
Isala
Isala
Behandeling
Op de afdeling
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Isala
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Behandeling
pericardiocentese
Isala
Behandeling
subxiphoidale pericarddrainage
Isala
Behandeling: rethoracotomie en
pericarddrainage
Isala
Scopische drainage pericard
Subacute pericardeffusie
Isala
Robot geassisteerde pericarddrainage
Isala
Take Home Message!!
Isala
Download