Sneller beter na een darmoperatie

advertisement
Sneller beter na een darmoperatie
Hoffelijke zorg
U ondergaat binnenkort een darmoperatie. Deze folder geeft
u informatie over de operatie en de perioden daarvóór en
daarna. De informatie hoeft niet in zijn geheel voor u van
toepassing te zijn, dit is afhankelijk van de zwaarte van de
operatie en uw conditie.
In Bronovo is een nieuw programma gestart van extra zorg
rond darmoperaties. Er wordt vooral aandacht besteed aan:
·· optimale voeding rond de operatie.
·· het beter op peil houden van de lichaamstemperatuur
tijdens de operatie.
·· betere pijnbestrijding.
·· snellere mobilisatie.
Door deze extra zorg kunnen veel complicaties worden
voorkomen en kunnen de meeste patiënten sneller naar
huis.
Leest u deze folder goed. Het is belangrijk dat u weet wat er
rond de operatie gebeurt en hoe u actief kunt meewerken
aan een sneller herstel. Als u na het lezen van deze folder
nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de chirurg die u
behandelt of bij de coördinerend verpleegkundige die het
zorgprogramma begeleidt.
Voor de operatie
Bij uw bezoek aan de polikliniek Heelkunde zal de chirurg
de gang van zaken bij uw operatie bespreken. Daarna zal
de chirurg u verwijzen naar de Pre-operatieve polikliniek
van de anesthesioloog. U krijgt van de secretaresse een
lijst met vragen over uw gezondheid, die u moet invullen
en meenemen naar de Pre-operatieve polikliniek. Ook
wordt u zo mogelijk verwezen naar de coördinerend
verpleegkundige.
Anesthesioloog
De anesthesioloog op de Pre-operatieve polikliniek vertelt u
welke aanvullende onderzoeken vóór de operatie nodig zijn.
Naast bloedafname is soms ook bijvoorbeeld een longfoto
nodig of een ECG (hartfilmpje). Er zal naar worden gestreefd
om deze onderzoeken op één dag te laten plaatsvinden.
Ook geeft de anesthesioloog u informatie over de narcose en
de pijnbestrijding na de operatie.
Coördinerend verpleegkundige
De begeleiding van patiënten wordt bij dit programma
gedurende de hele fase gedaan door de coördinerend
verpleegkundige. Zij begeleidt u vóór, tijdens en na uw
operatie. Zij ziet erop toe dat de betrokken behandelaars
alle onderdelen uitvoeren. U wordt verwezen naar de
verpleegkundige door uw chirurg, is dit niet gebeurt kunt u
contact opnemen voor aanvullende informatie. Zij is houdt
naast de chirurgen ook haar eigen spreekuur.
Voeding
In het nieuwe zorgprogramma wordt veel aandacht besteed
aan voeding rond de operatie. U herstelt sneller als uw
voedingstoestand goed is. Om een indruk te krijgen van
uw voedingstoestand vóór de operatie zal de coördinerend
verpleegkundige aan de hand van een korte vragenlijst uw
voedingstoestand beoordelen. Indien nodig verwijst zij u
door naar de diëtiste voor voedingsadviezen.
Om ervoor te zorgen dat uw voedingstoestand rond de
operatie zo goed mogelijk is, gebruikt u 6 pakjes Nutricia
preOp. Nutricia preOp is een speciale koolhydraatrijke drank,
die u veilig kunt drinken tot 2 uur vóór de operatie. Nutricia
preOp vermindert uw honger- en dorstgevoel en heeft een
gunstig effect op uw herstel. Voor instructie over tijden van
inname zie kopje "De dag vóór operatie / De operatie".
Na de operatie krijgt u drinkvoeding als aanvulling op uw
normale voeding. Drinkvoeding is er in verschillende smaken.
Voor patiënten met diabetes mellitus is er een aangepast
Sneller beter na een darmoperatie
uitgave: 403/ juli 2014/ Heelkunde
pagina: 1 van 4
dieet.
Oefeningen
Voor een voorspoedig en snel herstel is het belangrijk dat
u niet passief in bed blijft liggen, maar na de operatie zo
snel mogelijk in beweging komt en oefeningen doet. U krijgt
instructies over oefeningen die u zelf direct na de operatie
al kunt doen om luchtweginfecties en trombose te helpen
voorkomen.
Om het risico op trombose te verkleinen, kunt u direct na
de operatie beginnen met kuitspieroefeningen. Een goede
oefening is met uw tenen van u af en naar u toe wijzen en
rollen met uw enkels.
Medicijnen
Sommige medicijnen mogen kort vóór de operatie niet
worden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat u aan de
chirurg, de anesthesioloog en de verpleegkundige vertelt
welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die zonder
recept verkrijgbaar zijn. Maak een lijstje van alle medicijnen
die u gebruikt of neem de verpakkingen mee bij uw bezoek
aan de polikliniek.
Gebruik van aspirinesoorten en bloedverdunnende
medicijnen (Sintrommitis, Fenprocoumon, Acenocoumarol,
Marcoumar, Ascal, Plavix of Persantin) moet minimaal 5,
meestal 10 dagen voor de operatie gestopt worden, tenzij
de anesthesioloog of uw behandelend specialist anders met
u heeft afgesproken. Dit in verband met het effect van deze
medicijnen op de stolling van het bloed.
Roken
Wij raden u aan om te stoppen met roken. Niet roken vóór
de operatie vermindert de kans op luchtweginfecties. Roken
is ook slecht voor de wondgenezing.
De dag vóór de operatie
Meestal wordt u een dag voor de operatie plaatsvindt in
het ziekenhuis opgenomen. Op de dag vóór de opname
wordt u telefonisch meegedeeld hoe laat u de volgende dag
in het ziekenhuis aanwezig moet zijn en hoe laat u wordt
geopereerd.
Op de dag vóór de operatie moet u zich houden aan de
volgende voorschriften over eten en drinken:
's Avonds vóór de operatie drinkt u 4 pakjes Nutricia preOp.
Verder mag u gewoon eten en drinken tot 6 uur vóór de
operatie. Vanaf 6 uur vóór de operatie mag u alleen preOp
drinken. Deze drankjes krijgt u bij opname. De operatie
Op de dag van de operatie, tot minimaal twee uur vóór de
operatie drinkt u in het ziekenhuis nog 2 pakjes preOp. In
de laatste 2 uur vóór de operatie mag u niets meer eten of
drinken.
Bij operatie aan het linker gedeelte van de dikke darm of de
endeldarm krijgt u in sommige gevallen voor de operatie een
klysma om de darmen leeg te maken.
Enige tijd vóór de operatie wordt u naar de operatieafdeling
gebracht. Voordat u onder narcose wordt gebracht,
brengt de anesthesioloog door middel van een ruggenprik
een slangetje (epidurale katheter) in uw rug voor de
pijnbestrijding na de operatie.
Na de operatie
Na de operatie verblijft u enige tijd op de Verkoeverafdeling,
daarna wordt u weer naar de afdeling teruggebracht.
Pijnbestrijding
Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor een voorspoedig
en snel herstel. Zonder pijn kunt u beter doorzuchten, beter
slapen en sneller uit bed. De pijnconsulent zal u begeleiden
bij het managen van de pijn.
De eerste dagen na de operatie krijgt u pijnstilling
toegediend via de epidurale katheter. Op de tweede dag
na de operatie wordt de katheter verwijderd. Ook krijgt u
zetpillen en, indien nodig, tabletten om de pijn te bestrijden.
Misselijkheid
Sommige mensen hebben na een operatie last van
misselijkheid. Deze misselijkheid kan meestal goed worden
bestreden met medicijnen. Wij raden u aan om altijd te
vragen om medicijnen tegen de misselijkheid, omdat het
belangrijk is dat u na de operatie zo snel mogelijk weer goed
eet en drinkt. Kauwgom kauwen na de operatie zorgt ervoor
dat u darmen weer snel op gang komen, zorg dat u een pakje
Sneller beter na een darmoperatie
uitgave: 403/ juli 2014/ Heelkunde
pagina: 2 van 4
van u favoriete kauwgom bij u heeft.
Weer thuis
Trombosepreventie
Om trombose (vorming van bloedstolsels in de bloedvaten)
te voorkomen, krijgt u dagelijks gedurende uw gehele
ziekenhuisverblijf een onderhuidse injectie met Fraxiparine.
Daarnaast is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in
beweging komt en uit bed gaat. Onmiddellijk na de operatie
kunt u al beginnen met kuitspieroefeningen.
Het is normaal dat de operatiewond nog enige tijd gevoelig
is en dat de buik enigszins opgezet is. Ook kan het zijn dat de
ontlasting nog onregelmatig is. U kunt zich thuis het beste
aan de volgende richtlijnen houden:
Dieet
U kunt thuis normaal eten. Wel verdient de aanbeveling om
veel te drinken.
Uit bed
Snel uit bed gaan en rondlopen vermindert de kans op
trombose en luchtweginfecties. Vanaf de eerste dag na de
operatie is het de bedoeling dat u minimaal 8 uur uit bed
bent en 4 tot 6 keer een wandeling maakt van ongeveer 60
meter.
Medicijnen
Zonodig wordt een recept meegegeven voor pijnstillers.
Eten en drinken
Tijdens de operatie en de eerste tijd krijgt u vloeistoffen
toegediend via een infuus. Voor een snel herstel is het
echter belangrijk dat u zo snel mogelijk weer zelf gaat
eten en drinken. Vier uur na de operatie krijgt u de eerste
drinkvoeding.
Na de operatie mag u naast de drinkvoeding 10 tot 12
eenheden (1,5 liter) vocht per dag drinken en mag u weer
normaal eten, als dit bevalt.
Beweging
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Dagelijks wandelen
is goed voor uw herstel. Voorzichtig traplopen is toegestaan.
De eerste weken mag u geen zware voorwerpen tillen.
Blaaskatheter
Tijdens de operatie is er een slangetje (blaaskatheter) in de
blaas ingebracht om na de operatie de urineproductie te
controleren. Meestal wordt de blaaskatheter op de tweede
dag na de operatie weer verwijderd.
Ontlasting
De darmen moeten na de operatie weer op gang komen.
U kunt de stoelgang bevorderen door veel te bewegen en
voldoende te drinken. Bovendien krijgt u gedurende de
opname dagelijks een laxeermiddel.
Douchen
Vanaf de 2e dag na de operatie mag u normaal douchen. Tot
de controleafspraak mag u niet in bad of zwemmen.
Seks
Er is geen bezwaar tegen vrijen.
Autorijden
U mag autorijden zodra u zich daartoe weer in staat voelt.
Werken
Wanneer u weer kunt werken, hangt af van het soort werk
dat u verricht. Meestal kunt u na enkele weken weer aan het
werk. Overleg met de chirurg die u behandelt.
Controleafspraak
Ongeveer een week na ontslag komt u voor een eerste
controle op de Polikliniek Heelkunde. Eventuele hechtingen
of nietjes worden dan verwijderd.
Complicaties
Wanneer naar huis?
U mag naar huis als u weer normaal kunt eten en drinken en
ontlasting heeft gehad – uiteraard in overleg met de chirurg
die u behandelt.
Na iedere operatie kunnen algemene complicaties optreden,
zoals een longontsteking, blaasontsteking of trombosebeen.
Bij darmoperaties kunt u ook te maken krijgen met een
wondbreuk, wondinfectie of lekkage van de darmnaad.
Gelukkig treden deze complicaties niet vaak op, maar u moet
Sneller beter na een darmoperatie
uitgave: 403/ juli 2014/ Heelkunde
pagina: 3 van 4
wel weten waar u op moet letten als u weer thuis bent.
U moet contact met ons opnemen bij:
·· koorts;
·· toename van pijn;
·· toegenomen roodheid of zwelling van de wond, als de
wond meer pijn gaat doen of als er vocht uit de wond
lekt;
·· dunne ontlasting vaker dan 3x per dag gedurende 4 dagen
of juist verstopping gedurende 3 tot 4 dagen;
·· moeilijk plassen of pijn bij het plassen.
Ook als u zich in de eerste weken na ontslag over iets anders
ongerust maakt, kunt u contact met ons opnemen.
Telefoonnummers
Mevrouw R. Hermus, coördinerend verpleegkundige:
070 – 3102094
Polikliniek Heelkunde Bronovo:
070 – 312 45 48
's Avonds en in het weekend:
Spoedeisende Hulp Bronovo:
070 – 312 44 45
Uw behandelend chirurg is dr ................................................
Bronovo | Bronovolaan 5 | 2597 AX Den Haag | Tel: 070 - 312 41 41 | www.bronovo.nl
Sneller beter na een darmoperatie
uitgave: 403/ juli 2014/ Heelkunde
pagina: 4 van 4
Download