publicatielijst.

advertisement
PUBLICATIES FNV VROUW
De volgende uitgaven zijn te bestellen.
( Via bestelformulier)
Prijs Leden
(inclusief verzendkosten)
Prijs niet leden
(inclusief verzendkosten)
TIPS EN INFORMATIE
Tipwijzer Weer aan het werk.
Antwoorden op vragen over mogelijkheden
en regelingen om werk en zorgtaken te
combineren.
Te downloaden via de website:
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Tipwijzer Onderhandelen
Voor een goede voorbereiding en een goede
aanpak om beter te onderhandelen,
thuis en op het werk.
Te downloaden via de website:
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Tipwijzer Pensioen
Informeer je goed over je pensioen en de
gevolgen daarvan bij belangrijke gebeurtenissen
in je leven.
Te downloaden via de website:
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Tipwijzer Wonderen doen met weinig geld.
In het project ‘Wonderen doen met weinig geld’
wisselen vrouwen tips uit met elkaar.
Alle goede ideeën verzamelden we.
Doe er je voordeel mee!
Te downloaden via de website:
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Maak je eigen trajectplan.
Een handige vragenlijst om beter voorbereid te
zijn voor gesprekken met UWV of gemeente
Verzendkosten
Verzendkosten
Verzendkosten
Verzendkosten
verzendkosten
Minder werken of stoppen misschien?
Wat zijn de consequenties?
verzendkosten
Onderhandelen aan de keukentafel.
Hoe regel je werk en zorg als je kinderen
krijgt
€ 2,50
€ 3,50
Onderhandelen met effect.
Handige tips voor vrouwen om effectief te
kunnen onderhandelen met hun leidinggevende.
€ 2,50
€ 3,50
BROCHURES
Meedoen en meebeslissen.
Vrouwen met kleur beslissen mee
binnen de FNV.
€ 3,50
De complexiteit van diversiteit
Een samenvatting van diversiteit in beleid
verzendkosten
In beweging naar werk.
Intervisie interactief via internet.
€ 3,50
€ 5,00
Met een andere blik.
Re-integratie van alleenstaande ouders.
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
PRODUCTEN VOOR ORGANISATIES
Meer wonderen doen met weinig geld
FNV Vrouw en NOOM ontwikkelden 3 producten
om gemeenten te stimuleren meer aandacht
te besteden aan de financiële positie van
Oudere vrouwen

Aanbevelingen en achtergrondinformatie
Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden
door (zelf)organisaties, beleidsmakers,
instellingen, cliëntenraden, raadsleden,
college van B&W, ambtenaren, politieke partijen.
Te downloaden via de website
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Verzendkosten

Speerpuntenkaart
De belangrijkste aanbevelingen samengevat in
handig kaartje in A5 formaat om aan te bieden
aan politici of te gebruiken bij het organiseren
van een bijeenkomst of bij een debat.
Te downloaden via de website
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Verzendkosten

Handleiding
Naast achtergronden en aanbevelingen vind je hierin
suggesties hoe je met deze instrumenten aan
het werk kunt gaan binnen de eigen gemeente.
Te downloaden via de website
www.fnvvrouw.nl/informatie of bestellen
Verzendkosten
Toolkit Social Media Maatjes
In deze digitale Toolkit is de ontwikkelde methodiek
beschreven en tips om een dergelijk project vorm te geven.
Te downloaden http://www.fnvvrouw.nl/activiteiten/social_media_maatjes
Toolkit Buurvrouwennetwerk.
Tips voor het opzetten van een
Buurvrouwennetwerk. Op USB stick
€ 15,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00
In Beweging naar werk
Intervisie Interactief via internet
€ 2,50
€ 3,50
Handleiding Vrouwen Buurtmaatschap.
Hoe kun je een vrouwenbuurtmaatschap opzetten
en wat er allemaal bij komt kijken.
€ 2,50
€ 3,50
Handleiding Tijd en Zorg.
Hoe beïnvloed je de gemeente
€ 2,50
€ 3,50
Activiteitenverslag van vorig jaar
gratis
€ 3,00
Activiteitenplan van dit jaar
gratis
€ 3,00
Statuten en huishoudelijk reglement
gratis
€ 3,00
Visiedocument
gratis
€ 3,00
Actiepuntenprogramma
gratis
€ 3,00
Informeel Gewaardeerd
Een training om talenten uit onbetaalde zorgarbeid
Te benutten voor arbeidsmarktcompetenties
OVER FNV VROUW
Download