SolarEdge omvormer met HD-Wave technologie

advertisement
SolarEdge omvormer
met HD-Wave technologie
©2015 SolarEdge
|1
PV omvormers: trage veranderingen
De omvormer technologie heeft beperkte vooruitgangen geboekt wat
betreft formaat, efficiëntie en fabricagekosten
In tegenstelling tot de computerindustrie waar de processorsnelheid
iedere 18-24 maanden verdubbelt.
Verbeteringen m.b.t. omvormer kW/kg over een periode
van 25 jaar
1
kW/kg
* Meet vermogen per gewicht.
* Zeer goede meetstandaard
voor de kostenstructuur van
omvormers.
0,1
0,01
1990
1995
Source: Photon database
2000
2005
2010
2015
©2015 SolarEdge
|2
Innovatie tot op heden
Doorbraak van SolarEdge in 2007 met geoptimaliseerde
omvormers.
Het splitsen van DC en AC functionaliteiten leidde tot nieuwe
mogelijkheden.
Kosten besparend
̶ Verdeelde energiewinning
̶ Monitoring op paneelniveau
̶ SafeDC
̶ Vereenvoudigd ontwerp
Nu is het weer zover…
©2015 SolarEdge
|3
Wat is er nog meer mogelijk?
DC/AC conversie is in wezen ongewijzigd gebleven.
Bestaande technologieën gebruiken silicium om een ruwe
sinusgolf te creëren.
Bestaande technologieën gebruiken grote magnetische
componenten en koelelementen.
Huidige
omvormer
Koelelementen
Magnetische
componenten
Elektronica
©2015 SolarEdge
|4
Omvormers & tv’s: een vergelijkbaar verhaal
Sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd televisie
technologie beheerst door CRT (cathode beeldbuis).
Zelfs de beste tv’s waren log en verbruikte veel energie. Ze
werden gemaakt van dik glas en magnetische componenten
en daardoor met mechanische beperkingen.
Verbeteringen waren nauwelijks mogelijk.
̶ Formaat, vanwege de omvang van de componenten
̶ Resolutie, vanwege analoge beeldverwerking
̶ Moeilijke productie
̶ Kostbare componenten
CRT = Cathode Ray Tubes
©2015 SolarEdge
|5
Digitale elektronica veranderden het beeld
Sinds begin deze eeuw heeft de flatscreen televisie een omkeer
teweeg gebracht door CRT’s en magnetische componenten te
vervangen door elektronische componenten. Dit biedt:
̶ Dunnere en lichtere toestellen geschikt voor wandmontage
̶ Hogere resolutie die gebruik maakt van digitale beeldverwerking
̶ Schaalbare productie
̶ Lagere kosten
Gemiddeld formaat van de televisie in de
woonkamer per jaar.
CRT = Cathode Ray Tubes
©2015 SolarEdge
|6
Een nieuw omvormer tijdperk: HD-Wave
Verdeeld schakelen en krachtige DSP processing om een zuivere
sinusgolf te krijgen, wat leidt tot een drastische vermindering van
magnetische componenten en koelelementen.
Koelelementen
Magnetische
componenten
Elektronica
©2015 SolarEdge
|7
De doorbraak
Grote magnetische componenten en koelelementen zijn niet langer
hindernissen op de weg naar vooruitgang.
Huidige technologie
HD-Wave technologie
16 x minder
magnetische
componenten
©2015 SolarEdge
|8
De doorbraak
Grote magnetische componenten en koelelementen zijn niet langer
hindernissen op de weg naar vooruitgang.
Huidige technologie
HD-Wave technologie
2,5 x minder
koelelementen
©2015 SolarEdge
|9
Meer betrouwbare interne componenten
Condensatoren
Huidige technologie
HD-Wave technologie
Maakt gebruik van
elektrolytische
condensatoren
conform
industrienorm.
Maakt gebruik van film
in plaats van
elektrolytische
condensatoren.
Schakelcomponenten
Huidige technologie
HD-Wave technologie
Logge, middelmatig
presterende transistorschakelaars.
Veel kleinere,
efficiëntere en kosten
besparende standaard
silicium schakelaars.
©2015 SolarEdge
| 10
HD-Wave vs. traditionele technologie
HD-Wave Technologie
1
2
3
Gedeelde multi-level schakelcomponenten
creëren de sinus vorm
- Krachtige DSP processoren zorgen voor een
zuivere sinus vorm
Minder magneten voor de nodige filtering
Zeer efficiënt ontwerp met minimale warmte
ontwikkeling vermindert de noodzakelijke
koeling
Traditionele Technologie
1
2
3
Huidige omvormer schakelcomponenten
creëren een ruwe sinus vorm
Grote magneten filteren de sinus vorm zodat
ze “glad” worden
Metalen behuizing, een groot koellichaam en
ventilatoren moeten voor de koeling zorgen
©2015 SolarEdge
| 11
Wat is gedeelde schakeling?
Veel silicium transistoren en een krachtige DSP processor om
een zuivere en “schone” sinusvorm te creëren
Van enkelvoudige tot multi-level schakeling
Krachtige
reken
algoritme
Hoge
spanning
schakelaars
Gedeelde
schakeling
Krachtige
reken
algoritme
De gedeelde schakelcomponenten zijn zeer efficiënt
̶ Een lage warmteontwikkeling elimineert de noodzaak van grote en zware
aluminium koelelementen
̶ Een zuivere sinusvorm elimineert de noodzaak van grote en zware
magnetische componenten
©2015 SolarEdge
| 12
Powered by HD-Wave
Huidige SolarEdge omvormer*
HD-Wave omvormer
Vermogen: 6 kW
Vermogen: 6 kW
Inhoud: 29,9 liter
Inhoud: 14,5 liter
Gewicht: 22 kg
Gewicht: 9,5 kg
Rendement: 97,6%
Rendement: 99,2%
* NB: Een van de kleinste string
omvormers op de markt.
©2015 SolarEdge
| 13
Wat brengt de toekomst?
HD-Wave zal zich nog verder onderscheiden m.b.t. rendement en
vermogen-gewicht verhouding.
Doorlopende verbetering op basis van grotere processorsnelheid
en verdergaande integratie van silicium.
2017: HD-Wave Gen2
De huidige markt
2015: HD-Wave
Market Today source: Photon Database
©2015 SolarEdge
| 14
Een nieuw tijdperk voor PV omvormers
Vermogens (W): 2.200, 3.000, 3.500, 3.680
Vermogens (W): 4.000, 5.000, 6.000 (Q1-2017)
1-fase omvormers
Klein en licht, minder dan 10 kg
98,9% gewogen rendement
Uitstekende betrouwbaarheid dankzij
lagere warmteontwikkeling & film i.p.v.
elektrolytische condensatoren
Tot 155% overdimensionering toegestaan.
Optionele ingebouwde meter met ±0,5%
nauwkeurigheid
Compatibel met bestaande SolarEdge systemen
©2015 SolarEdge
| 15
Innovatie in de omvormer technologie
©2015 SolarEdge
| 16
Bedankt!
Email
Twitter
Blog
[email protected]
www.twitter.com/SolarEdgePV
www.solaredge.com/blog
Websites
www.solaredge.com
www.solaredge.us
www.solaredge.de
www.solaredge.jp
www.solaredge.fr
www.solaredge.it
©2015 SolarEdge
| 17
Download