Naam, Baseline en logo

advertisement
Uitgeverij De Boeck
Handelwijs 4
Naam, Baseline en logo
1 NAAM
Iedere organisatie heeft een eigen naam. Zo heet de organisatie die Jieha! op de markt
brengt Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg: Vlajo.
Namen van organisaties kunnen overal vandaan komen.
Informeer eens waarom Delhaize, IBM en Volkswagen zo heten.
Kun je ook vinden welke betekenis er achter ‘Oxfam’ schuil gaat?
Je eigen Jieha! moet ook een naam hebben. De producten die zullen verkocht worden, jullie
eigen namen en andere mooie klanken kunnen inspiratie geven.
Organiseer een brainstormsessie met de hele groep. Houd na enige tijd drie à vijf
kanshebbers over en beslis dan democratisch hoe jullie Jieha! zal heten.
Uitgeverij De Boeck
Handelwijs 4
2 BASELINE
Je kunt de naam eventueel verduidelijken door het gebruik van een ‘baseline’. Dit is een
korte spreuk die duidelijk maakt waarvoor de organisatie staat. Zo gaat Audi prat op zijn
Vorsprung durch Technik en BMW beklemtoont Freude am Fahren. Let hierbij op de dubbele
betekenis van handel (enerzijds het aan- en verkopen in economische context en anderzijds
het ‘doen’, actie voeren).
Geef de baseline van drie andere onderneming en verklaar de betekenis.
Als jullie menen dat een ’baseline’ een meerwaarde kan opleveren, bedenk er dan één! Zorg
ook voor een goede verklaring!
Uitgeverij De Boeck
Handelwijs 4
3 LOGO
Heel wat organisaties willen hun herkenbaarheid verhogen door hun producten en
communicatiedragers te decoreren met een logo. Dit unieke herkenningspunt zorgt ervoor
dat iedereen meteen weet waarover het gaat.
Je kent zeker het Canvas- of het Kanaal2 - logo.
Plaats hieronder de logo’s.
Wat stelt het Nike-logo volgens jou voor?
Welke betekenis gaat schuil achter de Lacoste-krokodil?
Ga ook eens op zoek naar het logo van Oxfam-Wereldwinkels. Wat zie je erin?
Ontwerp een logo voor jullie Jieha! Bestudeer de verschillende voorstellen en kies er één
uit. Zorg er ook voor dat je het logo kan verklaren.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards