Introductie 2* Brevet

advertisement
Wim van der Vegt
de Walrussen
13-dec-2011
Inhoud
 Waarom 2* duiker worden?
 Overzicht examen eisen.
 Organisatie
 Brevetten
 Reglementen
 Verzekeringen
Planning
 Theorie en zwembadlessen tot begin April.
 Iets meer lessen dan strikt noodzakelijk ivm AI opleiding.
 Examen eind April.
 Buitenwater oefeningen zodra het kan qua weer en
temperatuur (+/- April).
 Planning staat op de website !
Wat mag je als 2* Duiker
 Duikleidingen.
 Diepte 30m.
 Nachtduiken.
 Noordzeeduiken (met ervaren duiker, minste stroming
en bij zeegang van maximaal 4).
 IJsduiken (>50 duiken en met ervaren duiker).
 Decoduiken (na 1 uur terug op 12m).
Wat mag je als 2* Duiker
 Duiken met een andere 2* duiker MITS...
 Beide duikers 18 jaar of ouder.
 Niet dieper dan 20m.
 Geen deco duiken.
 Duikleider moet bekend zijn met de duikplek.
 Bij stroming of beperkt zicht moet een instructeur
toestemming geven.
 Geen bijzondere duiken (deco/ijs).
Wat moet je als 2* Duiker
 Theorie examen:
 Cursusboek aanschaffen via Jolanda!
 Zwembad examen:
 4 oefeningen zonder fles
 4 oefeningen met fles
 Buitenoefeningen:
 4 oefeningen (B1 t/m B4)
 3 duikleidingen (Bl1 t/m 3)
 volgorde is vrij (muv Bl3)
Theorie Examen









Organisatie en brevetten structuur.
Fysica.
Decompressie technieken.
Duikbegrippen.
Bijzondere bepalingen bij duiken
(uitzonderingsregels).
Plannen enkelvoudige en succesieve duik.
Deco en deepstops.
Luchtverbruik.
Duiktekens.
Theorie Examen
 Medisch deel
 Werking ademhaling, oor en bloedsomloop.
 Gasvergiftigingen (N2, CO2).
 Mechanische ongevallen (barotrauma’s).
 Bezwarende factoren.
 Herkennen en behandelen duikongevallen.
 Reanimatie.
 Materiaal:
 Gebruik en onderhoud kennen van duikmateriaal.
 Pagina 84 van infomap.
Zwembad examen




200m zwemmen + 5min watertrappelen.
20m in apneu.
30sec stilstaande apneu.
1 maal masker ledigen.




30 m met twee op een fles.
Gecombineerde proef.
4 x 10m tussen 2 flessen.
Proef met trimvest + tweede onspanner.
 Pagina 94 van infomap.
Buitenwater oefeningen
 500m palmen (B1).
 Opstijgen vanuit zone 15 totaan oppervlakte aan 10m/min
(B2).
 Redding vanuit zone 10 totaan oppervlakte gevolgd door 50
meter slepen, CPR en O2 toedoening (B3).
 Stijging op tweede ontspanner vanuit zone 15 tot de
oppervlakte (B4).
 3 Duikleidingen met briefing, kompas en boei (BL1,2 en 3).
 Pagina 106 en 126 van infomap.
Meer theorie en oefeningen?
 Duikleidingen.
 Het onder voorwaarden mogen duiken
met andere 2* duikers.
 Decompressie duiken.
 GND brevet toegankelijk.
 Maw meer verantwoordelijkheid !!!
 Lees het cursusboek en de infomap
(oefeningen/beoordeling).
Organisatie
 CMAS
 Confédération
 Mondiale des
 Activités
 Subaquatiques


De CMAS is een wereldwijde federatie zoals PADI
echter zonder winstoogmerk.
Per land een eigen bond.
Organisatie
 Nederland
 NOB – Nederlandse Onderwatersport Bond
 Belgie
 BEFOS – FEBRAS




NELOS – NEderlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek
en –Sport.
Lifras – LIgue Francophone de Recherches et Activites
Subaquatique.
VVW – Vlaamse Vereniging voor Watersport.
Commissies & Bestuur
Organisatie
 Onder de landen organisaties ‘hangen’
 Duikscholen:



Tenminste een 1*Instructeur als lid.
Zelfstandig instaan voor 1*D, 2*D en 3*D brevetten.
Duikschoolleider.
 Duikclubs:


Alle andere aangesloten clubs die niet aan de definitie van
duikschool voldoen.
Kan niet zelfstandig oefeningen voor brevetten afnemen.
 Autonome Instructeurs
Brevetten
Duiken
Nitrox
Kwalificatie
Speciaal
1*D
BND
KDD (3*)
ERD (3* + GND)
2*D
GND (2* + BND)
DHV (iederee)
NTD (3* + GND)
3*D
ATD
AI
Duiken
Instructeur
Nitrox
Instructeur
Speciaal
Instructeur
1*I
NI (2*I)
ERI
2*I
NTI
3*I
ATI
Verzekering
 Via NELOS verzekerd (Arena) indien:
 Je aangesloten bent bij een club/school
 Gekeurd (ECG onder inspanning vanaf 45 om de 5 jaar)
 In het bezit van een NELOS brevet
 Gehouden aan beperkingen van het NELOS brevet.
 Je mag wel duiken met een niet NELOS duiker en bent
dan alleen zelf vezekerd.
 LET OP:
Arena is een ‘vangnet’ verzekering dwz vergoed alleen
wat je gewone ziektekosten verzekering niet dekt.
Verzekering
 Ongevallen dienen gemeld te worden bij de NELOS en
eventueel de verzekering.
 Dodelijke ongevallen onmiddelijk (binnen 48 uur) melden
bij:
 Verzekering (rechtstreeks ) met medisch attest.
 NELOS-secretariaat met medisch attest.
 Niet dodelijke ongevallen (binnen 15 dagen) melden bij
 NELOS-secretariaat (in dubbel).
Reglement
 Veiligheidsreglement
 Uitrusting
 Gebruik OSB
 Taken bij duiken:




Algemene duikverantwoordelijke
Duikleider (ploeg)
Hekkensluiter
Deelnemers
 Wie met wie
Reglement
 Computers toegestaan als primair decompressiemiddel.
 Adequaat backup decompressiemiddel.
 Nooit computer gewild in foutmodus brengen.
 Duikplanning
 Planning naleven
 Extra bepalingen bij duiken tot 30m, 60m en dieper.
 Duiktekens
 Jojo duiken
 NVT
Reglement
 Verliesprocedure
 Successieve duiken
 Nultijdduik (op 12m terug geen decostops)
 Decoduik (een duik waarbij stops gemaakt moeten
worden).
 Deep stops
 Veiligheidstrap (5min op 5m).
 Noordzeeduiken
 Ijsduiken
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards