Workshops GroeneKerkendag 2015 Workshop Workshopleiding

advertisement
Workshops GroeneKerkendag 2015
Workshop
1. Scheppingswandeling
Workshopleiding
Lisette van der Wel
Zaal
Buiten, verzamelen bij voordeur
Aantal deelnemers
15
2. Samen sterk voor groene moskee en kerk
Jan Vroonland
Zaal 4/barzaal
30
3. Duurzaam geldbeheer
4. Groen in / rond de kerk
Zaal 7
Vide
5. Joodse spijswetten
6. Energiebeheer kerken en moskeeën
Giuseppe v.d. Helm / VBDO
Charlotte Kwak
Anneke
Clary Rooda
Henk Ensing, Jeroen Tang
Zaal 5
Zaal 8
25
20 – 1 workshop van
twee rondes!!!
20
30
7. Duurzaamheid geloofsgemeenschap
Christiaan Hogenhuis & Irene Tom
Zaal 2
25
8. Pauselijke encycliek ‘Laudate si’
KNR
Zaal 6
12
Toelichting op de workshops
1. Scheppingswandeling
Ervaar het grote krachtenspel van de ontwikkeling van het leven, vanaf het ontstaan, 4,5 miljard jaar geleden. Hoe leidde de creatieve
impuls van het leven tot steeds grotere complexiteit, biodiversiteit en bewustzijn? En tot de mens? Tijdens deze wandeling komen vragen
aan de orde over toeval en bedoeling, individu en gemeenschap, verleden en toekomst, jij en de wereld. De wandeling stimuleert een
houding van verwondering, dankbaarheid en verbinding met het grote geheel
2. Samen sterk voor een groene moskee en groene kerk
De drempel van de moskee is lager dan u wellicht denkt! Jan Vroonland deelt graag zijn ervaringen: hoe is de samenwerking tussen
moskee en kerk ontstaan? Wat waren de uitdagingen? Wat ging er vanaf het begin goed? Een inspirerende workshop over hoe kerk en
moskee elkaar kunnen vinden.
1
3. Duurzaam geldbeheer
Duurzaam beleggen gaat niet alleen over financieel rendement, maar ook over sociale- en milieuaspecten. Hoe kunnen beleggers
duurzaam beleggen? Hoe kunnen bedrijven een duurzame belegging zijn? Daarover gaat deze workshop van de Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
4. Joodse spijswetten
Wat zegt de Torah over Fair Trade? Aan de orde komen joodse spijswetten: van latere rabbijnse commentaren tot hedendaagse rabbijnse
uitspraken. Een workshop van rabbijn Clary Rooda.
5. Energiebeheer in en rond kerken en moskeeën
In deze workshop met Jeroen Tang (PG Bunschoten) en Henk Ensing (Oude Kerk Brummen) staat energiebeheer in religieuze gebouwen
centraal. Jeroen Tang vertelt over de milieubesparende maatregelen van PG Bunschoten in de Westerkerk aldaar. Er werden onder meer
zonnepanelen geïnstalleerd op het platte, schuine dak. Jeroen deelt zijn ervaringen op het gebied van fondsenwerving en monitoring van
dit proces. Na deze presentaties is er ruimte voor praktische, technische en financiële vragen. Henk Ensing vertelt over mogelijke
besparingen op elektra en gas in een kerkgebouw. Zijn ervaring is dat de betrokkenheid van mensen levert net zoveel besparing oplevert
als de technische ingrepen! En ook dat de meeste technische investeringen zich in vijf jaar terugverdienen.
2
6. Het groen in en rond de kerk
Een kerktuin, kan dat ook biologisch / ecologisch verantwoord? Zeker wel. Anneke de Boer vertelt er alles over in het eerste uur van deze
workshop. In het tweede uur gaat u onder leiding van Charlotte Kwak aan de slag met natuurlijke materialen. Let op: deze workshop
beslaat beide workshoprondes!
7. Kerken voor de toekomst: een methode om een werkgroep ‘kerk en duurzaamheid’ duurzaam te organiseren.
De V-methode van Kerken voor de toekomst helpt u om een werkgroep kerk en duurzaamheid op gang te brengen, goed te laten
aansluiten bij wat er in uw gemeente speelt en zo te organiseren dat deze goed in verbinding staat met alle geledingen in het kerkelijk
werk, met de hele gemeente/parochie en met de wereld buiten de kerk. Zodat ook de werkgroep zelf een ‘duurzaam’ leven beschoren is.
In de workshop maken we kennis met de methode en doen we een inspirerende oefening eruit. (zie www.kerkenvoordetoekomst.nl)
De workshop wordt gegeven door Irene Tom en Christiaan Hogenhuis (stichting Oikos)
8. Pauselijke encycliek ‘Laudate si’
Het Vaticaan sprak zich uit over duurzaamheid in de pauselijke encycliek ‘Laudate si’. Wat kunt u daarmee in uw eigen kerk?
3
Download