Perslijst 20 juni 2017 - Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

advertisement
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
Zitting dinsdag 20 juni 2017
Locatie
Paleis van Justitie, zaal K2
Prins Clauslaan 60, Den Haag
Aanvang
14.00 uur
Type zitting
Openbare terechtzitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde
2017-061
Destijds arts uit de provincie Zuid-Holland
mr. O.L. Nunes
Aard van de zaak
Klager verwijt verweerder dat hij zich voordoet als arts maar zich niet
met medisch verantwoorde zaken bezighoudt. Voorts verwijt klager
verweerder dat hij een onjuiste factuur heeft gestuurd. Verweerder
heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Voorlopige uitspraakdatum
8 augustus 2017
Aanvang
15.00 uur
Type zitting
Gezamenlijke behandeling
Zaaknummer
Beroep verweerder
2016-159g
Arts uit de provincie Zuid-Holland
Zaaknummer
Beroep verweerder
2016-159h
Arts uit de provincie Noord-Brabant
Zaaknummer
Beroep verweerder
2016-159i
Arts uit de provincie Flevoland
Aard van de zaak
Klager verwijt de arts (2016-159g) dat hij onjuiste, onvolledige, niet
onafhankelijke en tegenstrijdige adviezen heeft gegeven, die ernstige
gevolgen hebben voor zijn psychische en lichamelijke gezondheid en
die bewust en opzettelijk zijn toegebracht. Verweerder heeft
gemotiveerd verweer gevoerd.
Klager verwijt de arts (2016-159h) dat hij onjuiste, onvolledige, niet
onafhankelijke en tegenstrijdige adviezen heeft gegeven, die ernstige
gevolgen hebben voor zijn psychische en lichamelijke gezondheid en
die bewust en opzettelijk zijn toegebracht. Verweerder heeft
gemotiveerd verweer gevoerd.
Klager verwijt de arts (2016-159i) dat hij onjuiste, onvolledige, niet
onafhankelijke en tegenstrijdige adviezen heeft gegeven, die ernstige
gevolgen hebben voor zijn psychische en lichamelijke gezondheid en
die bewust en opzettelijk zijn toegebracht. Verweerder heeft
gemotiveerd verweer gevoerd.
Voorlopige uitspraakdatum
8 augustus 2017
Wilt u een zitting bijwonen? Dan is legitimatie verplicht.
Download