Muziek schrijven Compositie voor één

advertisement
werkblad
Bij les 3: Zelf componeren
Muziek schrijven
Componeren kun je zelf.
Compositie voor één instrument
Voor welk
instrument kies jij?
Compositie voor twee instrumenten
Voor welk
instrument kies jij?
Voor welk
instrument kies jij?
Voorbeeld
Instrument
eee
eeee
••• •••
• e
eeeeeeeeeeee
•••
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
•••
Legenda
•••
• = Piano
= Forte
e
= Piano
= Forte
Download