Getallen afronden

advertisement
Getallen afronden: Hoe doe je dat?
Je kijkt naar het cijfer dat komt na de waarde (TD, D, H, T, E, t of h) waarop je
moet afronden.
Is dit cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 dan verandert het cijfer waarop je moet afronden niet.
Is dit cijfer 5, 6, 7, 8 of 9 dan verhoogt het cijfer waarop je moet afronden met 1.
afronden op
65 413,4
eenheden (E)
wordt
afronden op
65 413,4
tientallen (T)
wordt
afronden op
65 413,4
honderdtallen (H) wordt
afronden op
eenheden (E)
afronden op
tienden (t)
afronden op
honderdsten (h)
3,243
wordt
3,243
wordt
3,243
wordt
65 413
65 410
65 400
3,000 of
3
3,200 of
3,2
3,240 of
3,24
23 576,5
wordt
23 576,5
wordt
23 576,5
wordt
23 577
23 580
23 600
5,000
of 5
4,800
4,786 wordt
of 4,8
4,790
4 786 wordt
of 4,79
4,786 wordt
Je merkt (kolom 3 en 5), al de cijfers die komen na de waarde waarop je moest
afronden, worden 0.
Handigheidje:
Download