De inwendige organen

advertisement
Werkblad
N° 102.836
com
De inwendige organen
Vul de lege plaatsen in de tekst in:
inwendige organen - verteerd - darmen - longen - nieren
zuurstof - maag - voedsel - hart - minuut
Zodat
ons
lichaam
kan
functioneren,
heeft
hij
_______________ nodig. De lucht die we inademen, verzamelt zich in de ___________. Zij geven de __________ af aan
het bloed. Het __________pompt het bloed door het lichaam.
Het klopt ongeveer 65 keer per _________bij kinderen ongeveer 100 keer. In
de mond begint de vertering van ons _________. Dit wordt in de _________
voortgezet. De ___________ ontnemen uit het bloed afvalstoffen en produceren
de urine die we uitscheiden. De ___________zijn ongeveer 8 meter lang. In hen
wordt de voedselbrij verder _____________en uitgescheiden.
Schrijf de namen bij de tekening:
dunne darm – dikke darm - hart
linker long - rechter long - maag
De inwendige organen
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
JI
© Aduis
- lever
Download