Trefwoordenlijst (cursus van 200

advertisement
Lineair Algebra & Analytische Meetkunde I
Trefwoorden
(door Lisa Bouckaert)
abelse groep p2
duale ruimte
absoluut reducibel p116
dubbelpunt p122
additieve notatie p2
E+(n) p114
adjunct
éénbladige hyperboloïde p124
p64
p42
affiene deelruimte p30,p102
eenheidselement p1
affiene punten p116
eigenruimte p74
affiene ruimte p103
eigenvector p73
afstand p92
eigenwaarde p73
anticommutatief p97
eigenwaardeprobleem p74
associativiteit p1
eindig-dimensionale vectorruimte p22
basis p19
elementaire rij-transformatie p10
bi-additiviteit p91
ellipsoïde p124
bilineaire afbeeldingen p45
elliptische cilinder p125
bilineaire vormen p45
elliptische paraboloïde p126
boloppervlak p124
End p39
bovendriehoeksmatrix p10
endomorfismenring
breukenveld p5
Euclidische deelruimte p103
canonische surjectie p31
Euclidische inproduct p90
Cauchy-Schwarz p92,p93
Euclidische n-dimensionale groep p112
Cayley-Hamilton p67
Euclidische n-dimensionale ruimte p90
centrale kwadriek p120
event p91
centrum p120
f-invariante deelruimte p81
char p5
formule van Lagrange p98
cilinder p124,p125,p126
geassocieerde vectordeelruimte p103
cofactor p60
gebonden vector 104
commutatief p2
geconjugeerden p58
componenten p6
gelijk georiënteerd p95
conjugatieklasse p58
georiënteerd p95
contravariante functor p39
gepunte ruimte p104
coördinaatvector p53
getransponeerde matrix p9
coördinaten p53
groep p1
covariante functor p38
Hamel-basis p20
deelruimte p16
hoek p93,p106
det f
Hom p37
p65
p39
determinant p59
homogene coördinaten p116
diagonaalmatrix p9
homogeniteit p91
diagonaliseerbaar p76
hyperbolische cilinder p125
dimensie van v+W p30
hyperbolische paraboloïde p126
direct georiënteerd p95
hypervlak p104
direct product p24
identiteit van Lagrange p98
directe isometrie p114
imaginair boloppervlak p124
directe som p24
imaginaire ellipsoïde p124
dist(v,w)
imaginaire elliptische cilinder p124
p92
distrubitiviteitsaxioma p3
imaginaire kegel p124
driehoeksongelijkheid
indirect georiënteerd p95
duale basis p43
p93
indirecte isometrie p114
norm p90
inproduct
normaalvector p105
p89
inproductruimte p89
nul-matrix p7
invers element p2
nulruimte p15, p16
irreducibel p116
omwentelingsas p128
ISO(n) p112
omwentelingskwadriek p128
isometrie p112
omwentelingsoppervlak p128
isometriegroep p112
On p70
isomorf p26
onderdriehoeksmatrix p10
isomorfisme
p26
onderlinge ligging p104
Jacobi-identiteit p98
ontaard p116
Jordan-normaalvorm p87
ontbinden van een vectorruimte p23
karakteristiek p5
ontwikkeling van een matrix p60
karakteristieke veelterm p66
optelling p3
kegel p124
oriënteren p95
kern p27
orthogonaal p94,p105,p106
kolommenruimte p16
orthogonale groep p70
Kronecker delta
orthogonale matrix p95
p37
kwadratisch hyperoppervlak p115
orthonormale basis p95
kwadriek p115
parabolische cilinder p126
Lagrange p98
paraboloïde p126
lineair in het eerste argument p89
parallel p104
lineaire afbeelding p25
permutatiematrix p10
lineaire afhankelijkhaid p18
pivot-element
lineaire combinatie p17
pivot-kolom p12
lineaire onafhankelijkheid p17
pivot-plaats p12
lineaire operator p25
pivot-rij p12
lineaire variëteit p30
plaatsvector p103
lineaire voorwaarde p17
Pn
lineaire vormen p42
polynoom p42
matrix p6
positief georiënteerd p95
matrix van de basisovergang p56
positief-definiet p89
metrische ruimte p90
priemveld p5
middelpunt p119
projectief punt p121
minimaalpolynoom p42
projectieve ruimte p116
minimaalveelterm p42
punten op oneindig p116
Minkowski inproduct p90
quotiëntenruimte V/W p30
Minkowski ruimte p90
rang p33
minor
rationale functies p4
p60
p12
p116
multilineair p45
reduceren p118
multilineaire vormen p45
reducibel p116
negatief georiënteerd p95
reeksruimte p91
neutraal element p1
regulier p115
niet-ontaard p116
richtingsvector
niet-singulier p115
rijechelonmatrix p12
nilpotent
rijreductie p11,p12
p40
p103
samenstellingswetten p3
spilelement p12
sesqui-lineariteit p91
spilkolom p12
shiftoperator p73
spilplaats p12
singulier p115
spilrij p12
SLn p70
spoor p67
som van deelruimten p23
standaardbasis p19
starre beweging p114
SOn p70
starre verplaatsing p114
Span p17
symmetrierechte p127
speciale lineaire groep p70
symmetrievlak p127
speciale orthogonale groep p70
Spectraalstelling p120
T(n) p113
tripel-product p98
veralgemeende eigenruimte p79
tegengesteld georiënteerd p95
triviale combinatie p17
vermenigvuldiging p3
toegevoegd symmetrisch p89
tweebladige hyperboloïde p124
verplaatsingsgroep p114
toegevoegden p58
uitgebreide matrix van het stelsel p10
vierkante matrix p7
top p127
uitwendige directe som p24
voortbrengen p17
tr(A) p67
vectorhypervlak p104
voortbrengend stel p19
transitiematrix p56
vectorieel product p96
vrije vectoren p104
translatie p113
vectorruimte p15
zelf-duale basis p43
translatiegroep p113
veld p3
Download