De Duitse Kroonprinsverbleefvan 23 augustus 1918 tot 18 augustus

advertisement
De Duitse Kroonprins verbleefvan 23 augustus 1918 tot 18 augustus 1923 op (toen nog het
eiland) (Vieringen. Vanaf 1920 kreeg hij elk jaar bezoek van de Kroonprinses, Cecilia van
Mecklenburg-Schwerin.Piet Jonker maakte dezefoto aan de haven van De Haukes. De Kroon¬
prinses komt er aan . Zi] wordt opgewachtdoor v.l.n.r. Anna Peereboom-deVIit (de echtgenote
van de burgemeester),gemeenteveldwachterPost, de Kroonprinsen rechts (met hoed) burgemeester
Peereboom.Links van hem —jongen met hand in de zak —Jannis Bosker,achter hem (met pet)
zijn zoonJan. Achter de KroonprinsNeeltje Keijzer-Verfaille (met kaphoedje), een goedekennis
van de Kroonprins.
Nr. 236 van de overstromingsserieAnna Paulowna 1916 : de boerderij lM.aria-hoeve van P.
Kaan Dzn. aan de Veerwegin de Oostpolder.
Download