programma

advertisement
13.00
uur
13.15
uur
Setting the scene:
Zorgpaden in het UMC
Utrecht
Zorgpad kinderoncologie
Inleiding door de
voorzitter
Toine Egberts,
ziekenhuisapotheker/epidemioloog
De zorg door de ogen
van het kind met kanker
Het zorgpad
kinderoncologie
Yves Liem, ziekenhuisapotheker
Stefanie Janssen, poliklinisch
apotheker
Karima Bouzbib,
apothekersassistent
FPZ/apotheekcoördinator PMC
Annelies Mavinkurve-Groothuis,
kinderoncoloog
Paneldiscussie zorgpad
kinderoncologie
14:35
uur
15:00
uur
Pauze
Specialistische
farmaceutische zorg thuis:
Goed gebruik van
geneesmiddelen door de
patiënt
Competenties van de
apothekersassistente bij
ontslag van de patiënt
Ingeborg Wilting,
ziekenhuisapotheker/klinisch
farmacoloog
Bianca Dirkse,
apothekersassistente
De apotheker in de
farmaceutische zorg na
ontslag
De
thuiszorgmedewerker in
de farmaceutische zorg
thuis
Toine Seesing, openbaar
apotheker, apotheek De Herenhof,
Alphen a/d Rijn
Carolien Sino, Instituutsdirecteur
Verpleegkundige Studies –
Postdoctoraal onderzoeker
Kenniscentrum Innovatie van
Zorgverlening, Hogeschool
Utrecht
Charlotte Bekker,
gezondheidswetenschapper,
onderzoeker, Sint Maartenskliniek,
Nijmegen
Spillage en bewaren
van geneesmiddelen
16:20
uur
Zorgpad
longtransplantatie
Paneldiscussie
geneesmiddelengebruik
door de patiënt
Inleiding
longtransplantatie, waar
komen we vandaan?
Invulling farmaceutisch
zorgpad
Het zorgpad vanuit het
Marion Wessels, verpleegkundige
specialist longtransplantatie
Erik van Maarseveen,
ziekenhuisapotheker/klinisch
farmacoloog
Eward Melis, poliklinisch
apotheker
Vivian van den Broek,
apothekersassistente FPZ
Arian Visser
perspectief van de
patiënt
Paneldiscussie zorgpad
longtransplantatie CF
17:55
uur
18:55
uur
Pauze met soep en
broodjes
Specialistische
farmaceutische zorg thuis:
Communicatie met de
patiënt
Oog voor de patiënt na
ontslag
eHealth in de praktijk
Patient empowerment
Patiëntenportaal: online
communicatie tussen
patiënt en behandelaar.
20:15
Afsluiting
20:30
uur
Einde
Paneldiscussie
communicatie met de
patiënt
Take home messages
door de voorzitter
Peter Westerweel, hematoloog,
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Karen Schipper,
onderzoeker/docent, Vakgroep
Metamedica, VU Medisch
Centrum
Wai Hong Man, AIOS
ziekenhuisfarmacie
Iris Versluis-den Otter,
stafmedewerker Klinische
Farmacie Support
Toine Egberts
Download