Dia 1 - VEG Geldermalsen

advertisement
Kind van God
1Joh. 3:
1 Ziet, welk een liefde ons de
Vader heeft gegeven, dat wij
kinderen Gods genoemd
worden, en wij zijn het ook.
Rom. 8:1 : Dus wie in Christus Jezus
zijn, worden niet meer veroordeeld.
2 De wet van de Geest die in
Christus Jezus leven brengt, heeft u
bevrijd van de wet van de zonde en
de dood.
Maar God zij gedankt: u
was slaven van de zonde, maar
nu gehoorzaamt u van ganser
harte de leer waaraan u zich
hebt toevertrouwd, 18 en
bevrijd van de zonde hebt u
zich in dienst gesteld van de
gerechtigheid.
Rom. 6:17
De Here nu is de
Geest; en waar de Geest des
Heren is, is vrijheid.
2 Kor. 3:17
Johannes 8:36
Wanneer dan de
Zoon u vrijgemaakt
heeft, zult gij
werkelijk vrij zijn.
Download