Noodslacht Het vervoer van levende slachtdieren naar het

advertisement
Noodslacht
Het vervoer van levende slachtdieren naar het slachthuis is geregeld in de
Transportverordening, deze zegt dat:
Gewonde, zwakke en zieke dieren niet in staat worden geacht om te worden
vervoerd.
Bijvoorbeeld:
- Dieren die niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder
hulp te lopen.
- Dieren met ernstige open wonden of een prolaps (baarmoeder eruit).
- Drachtige dieren waarvan meer dan 90 procent van de draagtijd is verstreken
(> 256 dagen) en dieren die in de eerste week zitten na afkalven.
Deze dieren mogen niet levend naar het slachthuis. Maar of deze dieren
aangeboden mogen worden voor noodslachting hangt weer af van de volgende
voorwaarden:
-
Het dier moet een ongeval hebben gehad.
Het dier moet gezond zijn op het moment van het ongeval.
Het dier is om welzijnsredenen niet geschikt voor transport en mag niet levend
naar het slachthuis worden vervoerd.
Een ongeval wordt als volgt beschreven:
- Een plotse onvoorziene of onverwachte gebeurtenis.
- Minstens één uitwendige oorzaak. (bijvoorbeeld een gebroken poot)
- Er moet een duidelijk verband zijn tussen het ongeval en het letsel.
- De tijd tussen het ongeval en het moment van doden mag maximaal 72 uur
bedragen.
In de praktijk blijken hierover nogal eens wat onduidelijkheden te bestaan, daarom
hier een aantal voorbeelden van dieren, die niet kunnen worden goedgekeurd voor
noodslacht en dus ook niet voor levend transport naar een slachthuis:
- Een dier dat lijdt aan bijvoorbeeld longontsteking, buikvliesontsteking,
lebmaagdraaiing, baarmoederontsteking, baarmoeder- of darmdraaiing, een
doorgebroken maagzweer en neurologische afwijkingen.
- Een sterk vermagerd dier. (vermagering door onbekende oorzaak)
- Een dier dat behandeld is met medicijnen waarvan de wachttijd nog niet is
verstreken.
- Een dier met koorts, zonder aanwijsbare oorzaak.
- Een dier dat minder dan 7 dagen geleden heeft gekalfd.
Hieronder voor de duidelijkheid nog een beslisboom voor het wel of niet geschikt zijn
van een rund voor de noodslacht.
nee
Stap 1
Is het dier geschikt voor
vervoer?
nee
Stap 2
Heeft het dier een ongeval
gehad?
ja
euthanasie
ja
Aanbieden ter slachting
(levende afvoer naar het
slachthuis)
Stap 3
Keuring bij ’t leven door een dierenarts
Heeft het dier inderdaad een ongeluk
gehad?
Is het dier verder gezond?
Mag het dier om welzijnsredenen niet
levend worden vervoerd?
Is het dier geschikt voor de slacht?
ja
Is het ongeval max 72
uur geleden gebeurd?
ja
Noodslachting
Schieten en laten verbloeden
op het bedrijf
nee
nee
Download