Posthogeschoolvorming `Referentieverpleegkundige in de wondzorg`

advertisement
Posthogeschoolvorming ‘Referentieverpleegkundige in de wondzorg’
Programma academiejaar 2011-2012
16 februari 2012 14.00-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
23 februari 2012 13.30-15.30
16.00-18.00
1 maart 2012
13.30-15.30
16.00-18.00
8 maart 2012
13.30-15.30
16.00-17.00
17.00-18.00
15 maart 2012
13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-17.00
17.00-18.00
22 maart 2012
29 maart 2012
19 april 2012
26 april 2012
3 mei 2012
13.30-18.00
Inleiding en situering
Wonden en wondheling: fysiologie en fysiopathologie
Voeding en wondzorg: wat is het belang?
Basisprincipes in de wondverzorging
Wondzorg en hygiëne
Decubituspreventie, iets om je druk over te maken
Praktijkoefening: positionering en gebruik van
decubituspreventiemiddelen
Gebruik van verbandmiddelen: wat, waar en hoe?
Gebruik van negatieve druktherapie in de wondzorg
Praktijkoefening: aanleggen van vacuümtherapie
Traumatische wonden, wat doe je ermee?
Diabetesvoet
Wondzorg stap voor stap: casuïstiek
Heelkundige behandeling van wonden
Stomazorg anno 2012
Postoperatieve wondzorg
Ulcus cruris
Praktijkoefening: aanleggen van compressietherapie
Brandwondenzorg, eerste water en dan…
Verzorging van bestralingswonden
Oncologische wondzorg: welke zijn de
aandachtspunten?
Specifieke info over wondzorgproducten door
verschillende firma’s betrokken in de wondzorg
Dhr. K. Bernaerts, VS wondzorg UZ Leuven
Dr. M. Casaer, Intensivist BWC UZ Leuven
Dr. M. Casaer, Intensivist BWC UZ Leuven
Dhr. K. Bernaerts, VS Wondzorg UZ Leuven
Mevr. L. Wyers, Ziekenhuishygiëniste UZ Leuven
Mevr. A. Toppets, VS wondzorg UZ Leuven
Dhr. Germain Dekeyzer, Firma ESRI
Mevr. A. Toppets, Dhr. K. Bernaerts
Mevr. I. Keyaerts, expertverpleegkundige wondzorg UZLeuven
Dhr. K. Bernaerts, VS Wondzorg UZLeuven
Mevr. H. Kenis, Firma KCI
Dhr. K. Bernaerts
Dr . A. Sermon, Traumatoloog UZLeuven
Dr. M. Flour, Dermatoloog diabetesvoetraadpleging UZLeuven
Mevr. A. Toppets, VS wondzorg UZLeuven
Prof. Dr. J. Vranckx, Plastisch en reconstructieve chirurgie UZLeuven
Mevr. A. Van den Bosch, expertverpleegkundige stomazorg UZ Leuven
Dhr. G. Vanwalleghem, VS wondzorg Heilig Hart ziekenhuis Roeselare
Dr. M. Flour, Dermatoloog UZLeuven
Dr. M. Flour
Dhr. K Bernaerts, VS Wondzorg- verpleegkundige BWC UZ Leuven
Dhr. S. Claes, expertverpleegkundige bestralingsafdeling Jessa Hasselt
Mevr. A. Toppets, VS wondzorg UZLeuven
Download