huis op naam van de kinderen

advertisement
Nieuwe wet: belastingvoordeel ‘huis op naam van de kinderen’ verdwenen?!
Nadat Yvonne Cox-Vleeshouwers deze rubriek jarenlang voor haar rekening heeft
genomen, neem ik nu het stokje van haar over.
Als specialist op het gebied van personen en familierecht heb ik de afgelopen weken veel
mensen mogen adviseren over het al dan niet opstellen van het inmiddels bekende
‘tweetrapstestament’, om te voorkomen dat de langstlevende belasting dient te betalen
over de vordering van de kinderen, welke belasting soms kan oplopen tot enkele
duizenden euro's!
Gelukkig is het tweetrapstestament een mooie oplossing in de meeste gevallen.
De wijziging van de successiewet per 1 januari van dit jaar heeft echter ook andere
nadelige gevolgen op bepaalde gebieden. Het belastingvoordeel dat was te behalen door
het huis op naam van de kinderen te zetten onder voorbehoud van het recht van
vruchtgebruik voor de ouder(s) is bijvoorbeeld genadeloos afgeschaft.
Belangrijk is dat ook de oude gevallen onder de nieuwe regeling vallen. Heeft u gebruik
gemaakt van deze constructie, dan raad ik u aan om u goed te laten adviseren. Er zijn
namelijk mogelijkheden om toch een belastingvoordeel te behalen bij het overlijden van
beide ouders. Maar één ding is zeker: ingrijpen is vereist om te voorkomen dat de
volledige woning (dus ook het gedeelte dat bij de kinderen in eigendom is) bij overlijden
van de ouder(s) in de nalatenschap valt en dat daarover dus erfbelasting moet worden
betaald.
De volgende keer zal ik een voorbeeld geven van dit probleem en hiervoor een mogelijke
oplossing aandragen. Wilt u hierop niet wachten, raadpleeg dan uw notaris. Het zou
immers zonde zijn dat de kinderen alsnog over de woning erfbelasting dienen te betalen,
omdat zij de woning (gedeeltelijk) op naam hebben!
Mariska Verkooijen
Kandidaat-notaris
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
www.huijbregtsnotarissen.com
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards