Het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg

advertisement
Het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg zoekt kandidaten voor
een functie van:
Postdoc Amerikaanse geschiedenis (1.0 fte)
De postdoc is in staat onderzoek te verrichten over aspecten van de Amerikaanse nationale
en/of internationale geschiedenis en cultuur in relatie tot de ‘Rooseveltian Century’: het
streven naar meer veiligheid, vrijheid en gelijkheid in de 20e eeuw. Daarnaast is de postdoc
in staat om allerlei activiteiten binnen het RIAS zoals wetenschappelijke conferenties en
summerschools voor Ph.D.-kandidaten te ontwikkelen en te organiseren en in Middelburg
contacten te onderhouden met overheden en instellingen.
Werkzaamheden
 Verrichten van eigen onderzoek;
 Organisatie van conferenties en andere activiteiten – ook die rondom de Fulbright
Distinguished Research Chair;
 Onderhouden van contacten met lokale en regionale overheden en instellingen;
 Begeleiden en coachen van studenten;
 Dagelijkse begeleiding van promovendi;
 Organisatie van de RIAS Summer- en Winterschools voor Ph.D.-kandidaten en
Research MA-studenten;
 Ondersteuning van verdere fund raising ten behoeve van het RIAS.
Functie-eisen
 wetenschappelijke excellentie, blijkt onder meer uit proefschrift, publicaties en/of
andere wetenschappelijke verworvenheden;
 aantoonbare organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 onderwijservaring op universitair niveau en didactische bekwaamheid;
 teamgeest en brede inzetbaarheid
 grondige beheersing van het Nederlands en Engels.
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling vindt plaats conform de CAO Universiteiten voor allereerst de duur van 1 jaar.
Verlenging tot een duur van in totaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van
gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.
Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.943 bruto per maand (salarisschaal 10) bij
een voltijds dienstverband. Exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de Raad van Toezicht, prof.dr. H.W. van den Doel,
email: [email protected]
Solliciteren
U kunt solliciteren door vóór 22 januari 2017 een sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae
en beschrijving van een eigen onderzoeksvoorstel (maximaal 2000 woorden exclusief
literatuurverwijzingen) te sturen naar:
Roosevelt Institute for American Studies
t.a.v. Mw. Leontien Joosse
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
email: [email protected]
Het onderzoeksvoorstel dient van hoge kwaliteit te zijn en innovatief van karakter,
uitdagend qua inhoud, origineel in de vraagstelling, met wetenschappelijk vernieuwende
elementen, een potentie tot belangrijke bijdragen aan de wetenschappen en doeltreffend
qua voorgestelde methode.
Sollicitanten die nog niet gepromoveerd zijn, kunnen alleen een sollicitatie indienen als zij
een verklaring van de voltallige manuscriptcommissie van een Nederlandse universiteit
meesturen dat het proefschriftmanuscript is goedgekeurd.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards