Biztax - TaxWorld

advertisement
Vennootschapsbelasting
Aj 2011
Van Vensoc tot
Biztax
Biztax in VenB 2011
1. Knoppenbalk
2. Menubalk
3. Boomstructuur
1. Nieuwe knoppen
2. Inlezen proef- en saldibalans
3. Inlichtingenfiche
4. Beheer aangifte
1. Vak Reserves
2. Vak Verworpen uitgaven
3. Vak Uiteenzetting van de winst
Niet-belastbare bestanddelen
4. Vak Tarief van de belasting
5. Vak Voorafbetalingen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
2
Biztax in VenB 2011
5. Fiscale bijlagen
1. Notionele interestaftrek (275 C)
2. Degressieve afschrijvingen (328K)
3. Investeringsaftrek
4. Andere fiscale bijlagen
6. Diverse bijlagen
4. Controles
1. Controles op volledigheid
2. Aanvullende controles
5. Biztax
1. Enkelvoudige aangifte
2. Meervoudige aangifte
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
3
VenB 2011 Knoppenbalk
Nieuwe functionaliteiten vanuit de knoppenbalk:
Icoon
Opties
Functie
- Controles uitvoeren
Voert de controles uit
- Afdruk foutenlijst
Overzicht van de fouten
- Afdruk ingevulde FinForm
formulieren
FinForm formulier
afdrukken
- Opgestelde FinForm
formulier openen
Openen vroeger opgesteld
FinForm formulier
- Biztaxaangifte
- Enkelvoudige aangifte
- Meervoudige aangifte
- Biztaxbeheer
Opmaken bestand
meervoudige aangifte
- Biztaxsite openen
De website van Biztax
openen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
4
VenB 2011 Menubalk
Menu
Opties
Functie
Controles
- Controles uitvoeren
Voert de controles uit
- Afdruk foutenlijst
Overzicht van de fouten
- Afdruk ingevulde
FinForm formulieren
FinForm formulier
afdrukken
- Opgestelde FinForm
formulier openen
Openen vroeger opgesteld
FinForm formulier
-Biztaxaangifte
-Enkelvoudige aangifte
-Meervoudige aangifte
FinForm
Biztax
- Biztax beheer
- Biztaxsite openen
Investeringsaftrek - Details invest.aftrek
Expert/M
P
Plus
Website van Biztax
Inlezen van de gegevens
voor de invest.aftrek
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
5
VenB 2011 Boomstructuur
Aanslagjaar 2010
Aanslagjaar 2011
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
6
VenB 2011 Inlichtingenfiche
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
7
VenB 2011 Belastbare reserves
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
8
VenB 2011 Niet-aftrekbare belastingen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
9
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
10
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
11
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
12
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
13
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
14
VenB 2011 Niet-aftrekbare autokosten
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
15
VenB 2011 Andere verworpen uitgaven
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
16
VenB 2011 Uiteenzetting van de winst
Niet-belastbare bestanddelen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
17
VenB 2011 Tarief van de belasting
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
18
VenB 2011 Fiscale bijlagen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
19
VenB 2011 Notionele interestaftrek (275 C)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
20
VenB 2011 Notionele interestaftrek (275 C)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
21
VenB 2011 Notionele interestaftrek (275 C)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
22
VenB 2011 Degressieve afschrijving (328 K)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
23
VenB 2011 Investeringsaftrek (275 U)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
24
VenB 2011 Investeringsaftrek (275 U)
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
25
VenB 2011 Diverse bijlagen
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
26
VenB 2011 Diverse bijlagen - jaarrekening
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
27
VenB 2011 Aangifteformulier
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
28
VenB 2011 Resultaatverwerking
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
29
VenB 2011 Controles
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
30
VenB 2011 Biztax
1. Enkelvoudige aangifte
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
31
VenB 2011 Biztax
2. Meervoudige aangifte
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
32
VenB 2011 Biztax
2. Beheer Biztax
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
33
VenB 2011 Biztax
2. Beheer Biztax
2.1. Aanmaken enveloppe
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
34
VenB 2011 Biztax
2. Beheer Biztax
2.2. Toevoegen aangiftes in enveloppe
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
35
VenB 2011 Biztax
2. Beheer Biztax
2.3. Aanmaken Biztax-bestand
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
36
VenB 2011 Biztax
Link naar de website
Biztax
BizTax
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
37
Nieuwe website: www.kluwer.be/software
Nog snellere toegang naar uw informatie!
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
38
Nieuwe website: www.kluwer.be/software
Nog snellere toegang naar uw informatie!
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
39
Nieuwe website: www.kluwer.be/software
Nog snellere toegang naar uw informatie!
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
40
Opleiding Vennootschapsbelasting :
Inhoud
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
41
Nieuwewebsite:www.kluwer.be/software
Nog snellere toegang naar uw informatie!
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
42
VenB 2011 Biztax
Veel succes!
Van Vensoc tot Biztax in de praktijk
43
Download