Rooster CSE 2017

advertisement
Data Centraal Schriftelijk Examen 2017 (1e tijdvak) vmbo:
Dag
Vanaf
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Datum
20 maart 2017
12 mei 2017
15 mei 2017
16 mei 2017
16 mei 2017
17 mei 2017
17 mei 2017
18 mei 2017
19 mei 2017
19 mei 2017
Tijd
Maandag
Maandag
Dinsdag
22 mei 2017
22 mei 2017
23 mei 2017
09.00 – 11.00 u
13.30 – 15.30 u
09.00 – 11.00 u
13.30
13.30
09.00
13.30
09.00
13.30
13.30
09.00
13.30
- 15.30 u
– 15.30 u
– 12.00 u
– 15.30 u
– 11.00 u
– 15.30 u
– 15.30 u
– 11.00 u
– 15.30 u
Vak
CPE beeldend
Nederlands
Frans
Geschiedenis
Engels
Duits
Wiskunde
Economie
Aardrijkskunde
Natuur- en
Scheikunde I
Kunstvakken 2 Drama
Biologie
Kunstvakken 2
Beeldend
Datum Centraal Schriftelijk Examen 2017 (2e tijdvak) vmbo:
Van
19 – 21 juni
2017
Alle vakken. Precieze
dat worden bekend in
maart 2017.
Data Centraal Schriftelijk Examen 2017 (1e tijdvak) havo:
Dag
Datum
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
10
11
12
12
15
15
16
17
18
19
Vrijdag
Maandag
19 mei 2017
22 mei 2017
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
Tijd
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
13.30
13.30
09.00
13.30
09.00
13.30
13.30
13.30
09.00
09.00
Vak
– 16.30 u
- 16.30 u
- 12.00 u
– 16.00 u
– 12.00 u
– 16.30 u
– 16.30 u
– 16.30 u
– 11.30 u
– 12.00 u
13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
Scheikunde
Nederlands
Geschiedenis
Frans
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Engels
Duits
Kunst (beeldend/
drama/ muziek)
Wiskunde A en B
Natuurkunde
Data Centraal Schriftelijk Examen 2017 (2e tijdvak) havo:
Van
19 – 21 juni
2017
Alle vakken. Precieze
dat worden bekend in
maart 2017.
Data Centraal Schriftelijk Examen 2017 (1e tijdvak) vwo:
Dag
Datum
Tijd
Vak
Woensdag
Donderdag
10 mei 2017
11 mei 2017
13.30 – 16.30 u
09.00 – 12.00 u
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
12
12
15
15
16
16
18
19
22
23
09.00
13.30
09.00
13.30
09.00
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
Nederlands
Kunst
(beeldend/drama/muziek)
Geschiedenis
Engels
Duits
Wiskunde A, B en C
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Frans
Biologie
Economie
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
– 12.00 u
– 16.00 u
– 11.30 u
– 16.30 u
– 12.00 u
– 16.30 u
– 16.30 u
– 16.00 u
- 16.30 u
– 16.30 u
Data Centraal Schriftelijk Examen 2017 (2e tijdvak) vwo:
Van
19 – 21 juni 2017
Alle vakken. Precieze
dat worden bekend in
maart 2017.
Periode afname rekentoets (1e periode)
Vmbo
Havo/ vwo
2F
10 t/m 23 januari 2017
2ER
18 en 19 januari 2017
3F
10 t/m 23 januari 2017
3ER
18 en 19 januari 2017
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Periode afname rekentoets (2e periode)
Vmbo
Havo/vwo
2F
7 t/m 20 maart 2017
2ER
15 en 16 maart 2017
3F
7 t/m 20 maart 2017
3ER
15 en 16 maart 2017
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Periode afname rekentoets (3e periode)
Vmbo
Havo/vwo
2F
29 mei t/m 9 juni 2017
2ER
7 en 8 juni 2017
3F
29 mei t/m 9 juni 2017
3ER
7 en 8 juni 2017
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Precieze data worden
door de school
vastgesteld
Download