Zaanse Roller Club Pauwin TIJDSCHEMA WEDSTRIJD INT

advertisement
Zaanse Roller Club Pauwin
TIJDSCHEMA WEDSTRIJD INT. KLASSEN 10 EN 11 MEI 2014 ZAANDAM
ZATERDAG 10 MEI 2014
Zaal open
COMPETITIE FIGUREN
Cadets (3)
Junior dames (2) + heren (1)
Figuurgroep Cadet:
Figuurgroep Junior:
08.30 uur
Melden en loten startvoet
Melden en loten startvoet
Inrijden allen (5 min)
Inrijden Cadet en nr.1
Junior dames (2 min.)
Wedstrijd
09.00 uur
09.00 uur
09.30 – 09.35 u
09.35 – 09.37 u
09.37 - 10.22 u
Incl. inrijden voor lus 5 min. allen + 2 min. startnrs Cadet 1 t/m 3 en Jun. ds 1 en 2
Incl. 5 min. inrijden voor laatste figuur startnrs Cadet 1 t/m 3 en Jun. ds 1
Jeugd dames (8)
Figuurgroep Jeugd:
Figuurgroep Junior:
Melden en loten startvoet
Inrijden allen
Inrijden startnrs 1 t/m 4
Wedstrijd
10.20 uur
10.25 – 10.55 u
10.55 – 10.57 u
10.57 – 12.08 u
Incl. inrijden voor lus 5 min. allen+ 2 min. startnrs 1 t/m 5
Incl. 2 min. extra inrijden voor laatste figuur
Lunchpauze
Senior dames (10) en heren (1)
Figuurgroep:
Melden en loten startvoet
Inrijden allen
Inrijden startnrs 1 t/m 4
Wedstrijd
12.30 uur
13.00 – 13.05 u
13.05 – 13.07 u
13.07 - 15.15 u
Incl. inrijden voor lus 5 min. allen + 2 min. startnrs 1 t/m 5
Incl. 2 min. extra inrijden voor laatste figuur
COMPETITIE VRIJRIJDEN
Cadet meisjes (7) en jongens (1)
2 groepen
KORTE KUR
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
14.45 uur
15.15 – 15.20 u
15.20 – 16.00 u
Jeugd dames (8)
2 groepen
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
16.25 uur
16.00 – 16.05 u
16.05 – 16.45 u
Wedstrijd Int.klassen 10/11 mei Versie 18/4/14
Pagina - 1 -
Vervolg zaterdag 10 mei 2014
Junior dames (2) + heren (1)
1 groep
Senior dames (8) + heren (1)
2 groepen
Melden en muziek inleveren 16.10 uur
Inrijden
16.45 – 16.45 u
Wedstrijd
16.45 - 17.05 u
Melden en muziek inleveren 16.30 uur
Inrijden 1e groep
17.00 – 17.05 u
Wedstrijd
17.05 - 17.50 u
Loting Lange Küren gevolgd door
Prijsuitreiking Figuren Cadet t/m
Senior
Wedstrijd Int.klassen 10/11 mei Versie 18/4/14
+/- 18.00 uur
Pagina - 2 -
ZONDAG 11 MEI 2014
Zaal open
08.30 uur
COMPETITIE FIGUREN
Mini (7)
Figuurgroep: 1
Melden en loten startvoet
Inrijden allen
Inrijden 1e 4 rijders
Wedstrijd
Incl. inrijden voor lus 5 min. allen + 2 min. 1e 5 rijders
09.00 uur
09.30 – 09.35 u
09.35 – 09.37 u
09.37 – 10.30 u
Melden en loten startvoet
Inrijden allen
Inrijden startnrs 1 t/m 4
Wedstrijd
10.00 uur
10.30 – 10.35 u
10.35 – 10.37 u
10.37 – 11.40 u
VRIJE KUR
Melden en muziek inleveren
Inrijden
Wedstrijd
11.10 uur
11.40 – 11.45 u
11.45 – 12.15 u
Espoir (10)
2 groepen
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
12.15 uur
12.55 – 13.00 u
13.05 - 13.50 u
Cadet meisjes (7) en jongens (1)
2 groepen
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
13.05 uur
13.50 – 13.55 u
13.40 – 14.45 u
Jeugd dames (8)
2 groepen
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
14.00 uur
14.45 – 14.51 u
14.51 – 15.45 u
Junior dames (2) en heren (1)
1 groep
Melden en muziek inleveren
Inrijden
Wedstrijd
15.00 uur
15.45 – 15.51 u
15.36 – 16.10 u
Senior dames (8) en heren (1)
2 groepen
Melden en muziek inleveren
Inrijden 1e groep
Wedstrijd
15.25 uur
16.10 – 16.16 u
16.16 - 17.15 u
Prijsuitreiking
Mini/Espoir fig.-vrijr.-comb. +/- 17.30 uur
Cadet t/m Senior vrijr.-comb.
Espoir (9)
Figuurgroep: 2
Incl. inrijden lus 5 min. + 2 min.
COMPETITIE VRIJRIJDEN
Mini (7)
1 groep
Lunchpauze
Wedstrijd Int.klassen 10/11 mei Versie 18/4/14
Pagina - 3 -
Download