bestand

advertisement
Vak:
Klas(sen):
Schooljaar:
Leraar(s):
Leerplan:
2014-2015
Scheppersinstituut
Wetteren
AGENDA
Week
Datum
Aantal
lesuren
1
02/09/15
2
Energie: betekenis + energievormen + energieomzettingen + wet van
behoud van energie p.5-17
1
04/09/15
2
Energie: betekenis + energievormen + energieomzettingen + wet van
behoud van energie p.5-17
2
09/09/15
2
Vervangingsles: PBM’s en energieopwekking
2
11/09/15
2
Wet van behoud van energie p.17 + transport energie p.18 + PW01:
Energie (Labproject 1: opzoekwerk energie p.19-20)
3
16/09/15
2
Posterbeurs + Verbetering PW01 + SO01: Energie + verbetering SO01
3
18/09/15
2
De elektrische stroomkring: bouw van een stof + ladingstoestanden +
elektrische stroom p.21-26
4
23/09/15
2
Elektrische stroomkring: onderdelen + oefeningen + open en gesloten
kring + proef stroom meten p.29-34 + omzettingen
4
25/09/15
2
PW02: omzettingen + Verbetering PW02 + Het meten van stroom p.3233 + Labproject 2: het opbouwen van een gesloten stroomkring p.35-40
5
30/09/15
2
De hoeveelheid elektriciteit + de wet van Faraday p.41-43
5
02/10/15
2
SO02: omzettingen + De hoeveelheid elektriciteit + de wet van Faraday
p.41-43 + PW03: Oefening de wet van Faraday
6
07/10/15
2
Verbeteren SO02 & PW03 + SO03: de elektrische stroomkring
6
09/10/15
2
Verbeteren SO03 + Oef: de wet van Faraday p.44-45 + PW04:
Oefeningen de wet van Faraday
7
14/10/15
2
Verbeteren PW04 + SO04: de wet van Faraday + labproject 3: ontleden
van de gegevens van oplaadbare batterijen p.47-48
7
16/10/15
2
Verbeteren SO04 + De elektrische spanning p.50-54 + het SI-stelstel +
PW05: Omzettingen
8
21/10/15
2
De elektrische spanning p.50-54 + het meten van spanning p.55
8
23/10/15
2
SO05: de elektrische spanning + verbeteren SO05 + Labproject 4: het
meten van spanning p.57-61
x
9
28/10/15
2
SO06: herhalingstoets + Verbeteren SO06 + De elektrische weerstand:
p.64-66
x
9
30/10/15
2
Labproject 7: de wet van Ohm p.98-100
Leerinhouden
PW
SO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Herfstvakantie
10
11/11/15
Document1
2
Wapenstilstand
1/5
Vak:
Klas(sen):
Schooljaar:
Leraar(s):
Leerplan:
2014-2015
Scheppersinstituut
Wetteren
AGENDA
Week
Datum
Aantal
lesuren
10
13/11/15
2
Meten met een multimeter + Labproject: de wet van Ohm
11
18/11/15
2
SO07: Meten met een multimeter + Labproject: de wet van Ohm
11
20/11/15
2
Oef. de wet van ohm + PW06: de wet van Ohm
12
25/11/15
2
SO08: labproject: de wet van Ohm + Gecombineerde oefeningen op de
wet van Ohm & faraday
12
27/11/15
2
De elektrische weerstand
13
02/12/15
2
labproject: het meten van weerstand
13
04/12/15
2
Oef. de elektrische weerstand + vragenuurtje + controle takenlijst
14
/
4
Examens
15
/
4
Klassenraden
Leerinhouden
PW
SO
x
x
x
x
Kerstvakantie
16
06/01/16
2
Bespreking examen + elektrische arbeid en vermogen: definitie,
formule, vbn
16
08/01/16
2
Elektrische arbeid en vermogen: herhaling + oef. op vermogen + PW07
17
13/01/16
2
SO10: elektrische arbeid en vermogen + oef op arbeid + proef:
energiemeter
17
15/01/16
2
Het joule-effect + oef op hoeveelheid warmte + kostprijsberekening
18
20/01/16
2
Rendement + oef. op rendement
18
22/01/16
2
Gecombineerde oefeningen + SO11: Elektrische arbeid en vermogen,
joule-effect, KPberekening en rendement
19
27/01/16
2
Gecombineerde oefeningen op elektrische arbeid en vermogen, jouleeffect, KPberekening en rendement
19
29/01/16
2
SO12: Gecombineerde oefeningen W, P, Q, KP en rendement +
labproject: het schakelen van weerstanden
20
03/02/16
2
Labproject: het schakelen van weerstanden + de vervangingsweerstand
20
05/02/16
2
Pedagogische studiedag
Document1
x
x
x
x
2/5
Vak:
Klas(sen):
Schooljaar:
Leraar(s):
Leerplan:
2014-2015
Scheppersinstituut
Wetteren
AGENDA
Week
Datum
Aantal
lesuren
Leerinhouden
PW
SO
Krokusvakantie
21
17/02/16
2
Engels ontbijt + Oefeningen op het berekenen van de
vervangingsweerstand: serie-, parallel- en gemengde schakeling p. 138142 + PW07: de vervangingsweerstand berekenen
21
19/02/15
2
Labproject: eigenschappen van de serieschakeling
22
24/02/16
2
SO13: Het berekenen van de vervangingsweerstand: serie-, parallel- en
gemengde schakeling + Labproject: eigenschappen van de
parallelschakeling
22
26/02/16
2
Labproject: eigenschappen van de parallelschakeling + Oefeningen op
het berekenen van U, I, P en R bij een serieschakeling + PW08:
oefeningen serieschakeling
X
23
02/03/16
2
Oefeningen op het berekenen van U, I, P en R bij een serieschakeling +
Oefeningen op het berekenen van U, I, P en R bij een parallelschakeling
+ PW09: oefeningen parallelschakeling
x
23
04/03/16
2
SO14: de serieschakeling + Serieschakelingen in de praktijK
24
09/03/16
2
Parallelschakelingen in de praktijk
24
11/03/16
2
SO15: de serieschakeling en parallelschakelingen + Labproject: het
meten van U, I en R bij een gemengde schakeling
25
16/03/16
2
Labproject: het meten van U, I en R bij een gemengde schakeling
25
18/03/16
2
0efeningen op het berekenen van gemengde schakelingen
26
/
2
Examens
X
x
x
x
Paasvakantie
Document1
3/5
Vak:
Klas(sen):
Schooljaar:
Leraar(s):
Leerplan:
2014-2015
Scheppersinstituut
Wetteren
AGENDA
Week
Datum
Document1
Aantal
lesuren
Leerinhouden
PW
SO
4/5
Vak:
Klas(sen):
Schooljaar:
Leraar(s):
Leerplan:
2014-2015
Scheppersinstituut
Wetteren
AGENDA
Week
Datum
Document1
Aantal
lesuren
Leerinhouden
PW
SO
5/5
Download