Onderneming 888 - Artikel Atlantic

advertisement
Verwarming
Uittreksel van De Onderneming nr. 888 - Mei 2012
Ontwikkeling van
warmtepompgamma
en hybride oplossingen
Atlantic Belgium versterkt banden met professionele partners
De
Onderneming
sprak met Hans Van
der Perre, managing
director van Atlantic
Belgium over de ontwikkelingen binnen
de firma, met name
het productgamma,
de techniek, diensten
en opleiding. Hoewel
elektroboilers
belangrijk blijven, ontwikkelt de firma ook
een reeks warmtepompen en hybride
systemen. Atlantic
Belgium
versterkt
zijn contacten met
gecertifieerde partners, waarbij opleiding een centrale rol
speelt.
lingen Ketels en warmtepompen, en Klimatisatie en
Ventilatie.
Atlantic Belgium is in Waterloo gevestigd en telt 25
medewerkers. Vorig jaar bedroeg de omzet 19 miljoen
euro, wat een mooie groei
betekende (10 tot 15%). Dat
was vooral te danken aan
hernieuwbare energie.
Uitgroeien tot
een warmtepompspecialist
Atlantic is en blijft in de
eerste plaats een specialist
in elektroboilers, maar
breidt tevens het aanbod in
warmtepompen, warmtepompboilers en hybride
systemen uit.
Dankzij de intelligente afstandsbediening kan de nieuwe Vizengo elektroboiler tot
20% op de elektriciteitskosten besparen op jaarbasis.
De Atlantic Groep
De Atlantic Groep bestaat
uit vier afdelingen :
• Sanitair warm water en
elektroboilers
• Ketels en warmtepompen
46
de onderneming 888
mei 2012
• Atlantic Klimatisatie en
Ventilatie
• Internationaal (overkoepelt ook Atlantic Belgium)
In België verdeelt de fabri-
kant elektroboilers, ketels
en warmtepompen, maar
geen ventilatiesystemen. De
warmtepompactiviteit is gebaseerd op een combinatie
van de kennis van de afde-
Het Alféa warmtepompgamma van Atlantic bestaat uit
de modellen Split, Duo (verwarming en SWW) en Hybride. Op deze laatste komen we nog terug. Atlantic
blijft het assortiment geothermische toestellen verder
uitbouwen, met gebruiksvriendelijke, betrouwbare
en performante toestellen,
ook bij lage temperaturen.
Atlantic ontwikkelt tevens
een reeks voor renovatie en
Verwarming
Uittreksel van De Onderneming nr. 888 - Mei 2012
densatieketel op gas van 24
kW gecombineerd met een
warmtepomp van laag vermogen (3 kW). Deze systemen zijn bestemd voor goed
geïsoleerde woningen met
vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren.
In renovatie zijn zowel de
warmtevraag als de watertemperaturen hoger, zeker
voor installaties met radiatoren. Daarvoor heeft Atlantic
het gamma Alféa Hybride
Duo. Dat omvat een stookolieketel (25 kW) of een gasketel (24 kW) met een
krachtigere warmtepomp
(10 tot 16 kW).
Het Alféa Hybride Duo systeem omvat
een gasketel van 24 kW en een warmtepomp.
nieuwbouw. Deze warmtepompen zijn ontworpen en
geproduceerd in de vestiging in Merville (26.000 m2,
220 medewerkers) in het
noorden van Frankrijk.
De combinatie van een ketel
en een warmtepomp staat
volop in de belangstelling.
Het gebruik van twee energiebronnen heeft immers tal
van voordelen. Zo kan men
ofwel de warmtepomp ofwel de ketel gebruiken, in
functie van wat het meest
gunstig is om een optimale
verhouding tussen comfort
en energiegebruik te bereiken. De sturing van een hybride systeem zorgt ervoor
dat telkens het toestel met
het hoogste rendement ingeschakeld wordt.
In Frankrijk verwacht men
veel van hybride systemen
voor nieuwbouw. Het gaat
meer bepaald om een con-
Om de merkbekendheid te
vergroten, rekent Atlantic op
zijn goede relaties met
groothandels, aangevuld
met opendeurdagen en diverse promo-acties.
tevens voorzien van het gepatenteerde ACI Performance systeem. Dat staat voor
Anti-Corrosion Intégrale en
garandeert een lange levensduur.
De Vizengo boiler is verkrijgbaar in wandhangende
versie van 100 of 200 liter,
of in staande uitvoering van
200 of 300 liter.
Banden met de
vakman aanhalen
Atlantic Belgium werkt op
alle niveaus met erkende
partners: verdelers, installateurs, onderhoudspersoneel
en technici. Dat versterkt de
kwaliteitsgarantie voor de
eindklant. De firma blijft investeren in de traditionele
bedrijfskolom, via vier kanalen: sanitaristen, verwar-
mingstechnici, koeltechnici
en elektriciens.
Atlantic Belgium hecht ook
veel belang aan de opleiding van partners en technici. Er wordt een opleidingsprogramma op drie niveaus
georganiseerd :
• een gratis basisopleiding
(gegeven in de Belgische
vestiging in Waterloo)
• een gevorderde opleiding
tegen betaling (gegeven
in de Franse fabriek in
Merville)
• een specialisatie, eveneens tegen betaling (ook
in Merville)
Geïnteresseerden kunnen
alle details over deze opleiding vinden op de vernieuwde website www.atlantic
belgium.be
■
Een digitaal
gestuurde elektroboiler
Dankzij de digitale afstandsbediening kan de nieuwe Vizengo elektroboiler tot 20%
elektriciteitskosten besparen
op jaarbasis. De programmatie gaat in een handomdraai, en dankzij de intelligente regeling kan men de
werking afstemmen op de
leefgewoonten (aanwezigheid, activiteiten, gasten....).
Omdat er geen water nodeloos verwarmd wordt, betekent dat een aanzienlijke
energiebesparing.
De bediening is afneembaar
en communiceert dan
draadloos met de boiler. Dat
verhoogt het gebruiksgemak; men kan immers de instelling van om het even
waar in de woning wijzigen,
en ook het verbruik nagaan.
Er zijn drie voorgeprogrammeerde standen: Auto, Prog
en Vakantie. De Vizengo is
www.egeda.be / [email protected]
MEER DAN 40 jaar - ERVARING en Kwaliteit
KVBG
®
z KNELFITTINGEN
KNELFITTINGEN VOOR GAS
MEERLAGENBUIS
KNELFITTINGEN VOOR MEERLAGENBUIS
COMISA is een leidinggevende fabrikant van hoogkwalitatieve knelHQSHUVÀWWLQJHQYRRUVDQLWDLUHYHUZDUPLQJVJDVLQVWDOODWLHV
z +RRJVWDDQGH NZDOLWHLW JHFHUWLÀFHHUG GRRU JHUHQRPPHHUGH NHX
ULQJVLQVWDQWLHV.,:$*$67(&%6,.9%*'9*:
z *HIDEULFHHUGYROJHQVGHVWUHQJVWHQRUPHQ
z +HW JDPPD &RPLVD* ZHUG VSHFLDDO RQWZLNNHOG YRRU JDVLQVWDO
ODWLHVYROJHQVQRUP1%0†
z 8LWJHEUHLGJDPPDOHYHUEDDUXLWYRRUUDDG
z 0RHUHQXLWJHSHUVWPHVVLQJYRRUHHQVXSHULHXUHNZDOLWHLW
INFO
www.egeda.be
184
de onderneming 888
mei 2012
47
Download