DE IJVERIGE GROEP

advertisement
DE IJVERIGE GROEP
Mohamed, Mohamed, Haydar, Rashmita en Nisrine
 DE
BOEREN
Hier werken de boeren
Horigen  onvrije boeren
 Vrije boeren
 Vrouwen moesten meehelpen op het veld
 Betalen van pacht  deel van de oogst

DE dorp van de boeren

Zouden wij zelf een boer willen geweest
zijn in de middeleeuwen?

Nee, want boeren waren arm en hun
leven was heel moeilijk

De ambachtslieden
Wat is een ambachtsman?

mensen die eenzelfde beroep uitoefenen
vb. mandenvlechter, timmerman, enz.
 Hoe
werd je ambachtsman?
 vanaf 7 jaar in leer met een meester,
ook inwonen
 moest leergeld betaald worden
 meesterwerk maken
 gezel
 na 7 jaar terug meesterwerk
 ambachtsman
 Wat
is een gilde?
 een vereniging van alle ambachtslieden
die hetzelfde beroep uitoefenen
 Waarom
.
een gilde?
 om je beroep te mogen uitoefenen
 er waren regels
 hoe moet een bepaald product zijn
 werkte je niet zoals het moest, werd je
uit de gilde gezet.
Download